Venäjän harjoittama painostus itäisen kumppanuuden maita kohtaan (Vilnassa pian pidettävän itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteydessä)

12.9.2013

Olen erittäin huolissani Venäjän tämänhetkisestä politiikasta itäisen kumppanuuden maissa, ja kannatan kyseistä päätöslauselmaa. Venäjä on asettanut sekä sanktioita Ukrainalle mahdollisen EU-assosiaatiosopimuksen estämiseksi että houkutellut Armenian liittymään Euraasian tulliunioniin kyseenalaisin keinoin. Venäjä tietää hyvin, että Armenian päätös tulee ainakin tilapäisesti estämään vapaakauppasopimuksen EU:n kanssa. Toivon kuitenkin, ettei EU syyllisty samaan kuin Venäjä, eli sekaantumiseen naapureiden sisäisiin […]

Lue lisää

Nuorisotyöttömyyden torjunta: selviytymiskeinot

11.9.2013

Äänestin tämän erinomaisen raportin puolesta. Olen ensinnäkin erityisen tyytyväinen siihen, että päätöslauselma mainitsee Eurofoundin raportin Suomessa ja Ruotsissa nuorisotakuusta saaduista kokemuksista. Olen myös tyytyväinen kohtaan, joka koskee maahanmuuttajia: suurin osa maahanmuuttajista on nuoria, jotka nimenomaan haluavat töihin, ja tässä tilanteessa tarvitsemme maahanmuuttajia monien elintärkeiden työpaikkojen täyttämiseen. Kolmanneksi olen tyytyväinen erityisesti nuorten naisten tilanteen esille nostamiseen: […]

Lue lisää

Euroopan unionin ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinnit (”stressitestit”)

14.3.2013

Kannatan ehdottomasti ydinvoiman turvallisuuden kehittämistä maksimiinsa ja äänestin siksi mietinnön puolesta – olkoonkin ettei tämä kuulu EU:n vaan jäsenvaltioiden vastuulle. Tämä vain samalla luo näkökulmavirheen. Kunpa joskus me veisimme vaikkapa hiilivoiman samankaltaisen tarkastelun alle: sen aiheuttaman säteilyn, sen aiheuttamat hiukkaskuolemat. Nyt Eurooppa lisää tuntuvasti hiilivoimaa samalla kun se ajaa alas ydinvoimaa. Hiilivoimaa otetaan jopa uusiutuvien […]

Lue lisää

Energia-alan etenemissuunnitelma 2050

14.3.2013

Äänestin energia-alan etenemissuunnitelmaraportin puolesta, sillä päätöslauselma sisältää monia hyviä ehdotuksia, jotka kestävällä tavalla ohjaavat EU:ta energialinjauksissaan kohti vuotta 2050. Olen tyytyväinen moniin äänestyskohtiin, esimerkiksi, että olisi virhe tehdä sitovia tavoitteita uusiutuville energiamuodoille ja päästövähennyksille jo nyt, edes välitavoitteena vuodelle 2030, sillä maailman energiamarkkinat ovat isoissa mullistuksissa. Myös ilmastonmuutosta koskevan tutkimustiedon lisääntyminen saattaa pakottaa uusiin muutoksiin […]

Lue lisää

Energia-alan etenemissuunnitelma 2050

11.3.2013

Suunnitellessamme energialinjauksia vuodelle 2050 tärkeintä on selkeä visio mihin pyrimme; sen sijaan keinot ja välitavoitteet tulee jättää avoimiksi ja ohjaaviksi. Parlamentin mietintö energiatiekartasta on siksi hyvä ja tasapainoinen: olisi lyhytnäköistä lukita tavoitteet ja keinot muuttuvassa maailmassa. Toimimme globaalissa maailmassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, siksi globaalit ongelmatkaan eivät ratkea paikallisesti ja yksin. Olisi myös virhe tehdä sitovia […]

Lue lisää

EU:n nuorisostrategian 2010–2012 täytäntöönpano

11.1.2013

Äänestin raportin puolesta, sillä olen tyytyväinen, että EU ymmärtää vihdoin nuorison merkityksen. On järkyttävää, miten kriisin myötä leikkaukseen lähtivät useimmissa jäsenmaissa koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat. Ne ovat mielestäni nimenomaan ne ohjelmat, jotka olisivat tarvinneet lisärahoitusta. Nuorten köyhyys ja syrjäytyminen häiritsevät yhteiskuntarauhaa. Terveet uudet sukupolvet ovat terveiden yhteiskuntien mittapuu. Siksi EU:n rooli on elintärkeä, […]

Lue lisää

EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiassa maailmassa 2011 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla – EU:n ihmisoikeusstrategia

12.12.2012

Käsittelemämme parlamentin vuosittainen ihmisoikeusraportti tiivistää ne arvot, joita me mepit olemme puolustaneet vuodesta toiseen ottamalla esille sekä yksittäisiin ihmisiin kohdistuneita ihmisoikeusrikkomuksia että systemaattisempia puutteita eri puolilla maailmaa. 2011 on ollut ihmisoikeuksien kannalta melko katastrofaalinen vuosi. Aivan liian useita ihmisoikeusaktivisteja ahdisteltiin, pahoinpideltiin tai jopa lynkattiin. Samalla EU on joutunut ehkä koko historiansa suurimman haasteen eteen yrittäessään […]

Lue lisää

Dohan ilmastonmuutoskonferenssi (COP 18)

21.11.2012

On jälleen aika äänestää päätöslauselmastamme COP-18 ilmastokokoukseen. Joka vuosi teemme näin, tavoitteenamme antaa komissiolle signaali siitä suunnasta, johon parlamentti haluaa EU:n komission johdolla kokousta ohjaavan. Vuosi vuodelta päätöslauselmia lukiessani tuntuu kuitenkin kuin aika olisi kohdallamme pysähtynyt; edelleen toistelemme samoja, tehottomiksi havaittuja toiveita EU:n johtajuudesta ja tien näyttämisestä, ikään kuin joku seuraisi esimerkkiämme. Pidämme edelleen väkisin […]

Lue lisää

Lasten suojelusta digitaalimaailmassa

20.11.2012

Koin tämän raportin tärkeäksi, koska digitaalimaailma todella kehittyy vauhdilla ja keskustelumme on syytä pysyä kehityksen perässä. Tämän vuoksi esitin tukeni ja äänestin tämän raportin puolesta. Internet on mukana yhä enemmän ja yhä aikaisemmassa vaiheessa lasten ja nuorten arkielämässä. On tärkeää, että koulumaailma pysyy digitaalimaailman muutosten mukana. Koulun tulee opettaa lapsia ja nuoria käytännölliseen, turvalliseen ja […]

Lue lisää

Rohingya-muslimien vaino Myanmarissa

13.9.2012

Olemme saaneet todistaa Aung San Suu Kyin johtamaa kamppailua ja isoja askeleita kohti demokraattisempaa Burmaa. Yksi iso ihmisoikeusongelma on kuitenkin säilynyt, ja Burman muslimivähemmistö onkin noussut useisiin otsikoihin viime viikkoina. Buddhalaisten ja Rohingya-muslimeiden väliset väkivaltaisuudet alkoivat kesäkuussa Burman länsiosassa, kun ryhmää muslimimiehiä syytettiin buddhalaisen tytön raiskauksesta ja murhasta ja vastareaktiona tapettiin 10 muslimia. Tämän jälkeen […]

Lue lisää