Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien EU:n ensisijaisia tavoitteita Libyassa konfliktin jälkeen: aseistariisunta ennen vaaleja ja perustuslain laatiminen

28.2.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-000254/2014 Komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle) työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe:            VP/HR – EU:n ensisijaiset tavoitteet Libyassa konfliktin jälkeen: aseistariisunta ennen vaaleja ja perustuslain laatiminen Useat niin kutsutut vapaustaistelijat ja vanhalle hallinnolle lojaalit henkilöt ovat jääneet ilman asemaa Libyan yhteiskunnassa sodan jälkeen. Sadattuhannet entiset taistelijat ovat rekisteröityneet virallisesti korvausten toivossa. […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen Malia koskevan EU:n kattavan strategian puuttumisesta

27.2.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-000252/2014 Komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle) työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe:            VP/HR – Malia koskevan EU:n kattavan strategian puuttuminen Malia pidetään elintärkeänä ja strategisesti merkittävänä maana EU:n kannalta. Unionia on kuitenkin kritisoitu Malin kriisiä koskevan yhteisen toimintasuunnitelman puuttumisesta. Vaikuttaa myös siltä, että EU:n toimet paikan päällä Malissa eivät vastaa Sahelin […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen velallisten suojaamisesta ja kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta

25.2.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-000246/2014 komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe:            Velallisten suojaaminen ja kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2011/7/EY tarkistaminen Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EY koskee sisämarkkinoiden ytimeen kuuluvaa asiaa. Maksuviivästykset vaikuttavat sekä yksityiseen sektoriin että julkiseen sektoriin ja myös EU:n […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien tutkintojen vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa

21.2.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-014345/2013 komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe:            Tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen Euroopan unionissa Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetussa direktiivissä 2005/36/EY säädetään ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta Euroopan unionissa. Direktiivissä säädetään menettelystä, jolla jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tunnustettava vastaanottaneensa ammattipätevyyden tunnustamista koskevan hakemuksen ”säännellyssä ammatissa” toimimista varten, ilmoitettava hakijalle puuttuvista asiakirjoista ja tehtävä päätös […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien vastuullisuuden lisäämistä EU:n suorassa tuessa Afganistanin hallitukselle

20.2.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-014355/2013 Komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe:            Vastuullisuuden lisääminen EU:n suorassa tuessa Afganistanin hallitukselle Transparency International -järjestö julkaisi 3. joulukuuta 2013 vuotuisen korruptioindeksin. Afganistan oli 175. sijalla 177 maasta. Yhdysvallat on perustanut viraston nimeltä ”Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction” (SIGAR)[1], jonka tehtävänä on valvoa tehokkaasti ja riippumattomasti […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen alueellisen LNG-terminaalin sijoituspaikasta

11.2.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-014304/2013 komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE), Sari Essayah (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Petri Sarvamaa (PPE), Nils Torvalds (ALDE), Liisa Jaakonsaari (S&D), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Hannu Takkula (ALDE), Sampo Terho (EFD), Satu Hassi (Verts/ALE), Tarja Cronberg (Verts/ALE) ja Mitro Repo (S&D) Aihe: Päätös alueellisen LNG-terminaalin sijoituspaikasta Komissio julkaisi lokakuussa 2013 luettelon […]

Lue lisää

Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030

10.2.2014

Arvoisa puhemies, ensinnäkin pahoittelen sitä, että ryhmämme esittelijä Delvaux ei kunnioittanut ryhmän enemmistön tahtoa, vaan alleviivasi oikeuttaan linjata asia itse ryhmää kuuntelematta. Siksihän ryhmämme myös päätyi äänestämään loppuäänestyksessä tulosta vastaan. Esittelijä ei yrittänytkään nähdä vaivaa enemmistön kannan päätymisestä lopputulokseen. En tue parlamentin ajatusta kolmesta tavoitteesta. Komission päätös perääntyä uusiutuvan energian sitovassa tavoitteessa on oikea. Sitova […]

Lue lisää

Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapaukset

6.2.2014

Arvoisa puhemies, olemme käsitelleet Bahrainin tilannetta jo useamman kerran tässä parlamentissa viime kuukausien aikana. Emme tee sitä turhaan. Haluaisin nostaa esille etenkin ongelmat ilmaisunvapaudessa. Bahrain on 165. maailman lehdistönvapaustilastoissa. Se on tippunut 66 paikkaa viimeisen neljän vuoden aikana. 44:ä journalistia ja 22:ta mediaa on rajoitettu pääsemästä Bahrainiin sitten helmikuun 2011. Bloggaajia, journalisteja ja sosiaalisen median […]

Lue lisää

Thaimaan tilanne

6.2.2014

Arvoisa puhemies, on erittäin harmittavaa, että politiikka on niin tulenarka ja polarisoiva aihe Thaimaassa, jolla on potentiaalia olla yksi Aasian suunnannäyttäjistä. Demokratia on demokratiaa, ja sitä voidaan parantaa opposition suunnalta ja kansalaisaktivismilla myös toisen puolueen hallinnon aikana, ei ainoastaan istumalla hallituksessa. Ja vaalien tulisi olla ainoa keinoa valita kansalaisten edustajat. Retoriikka ihmisten kokouksesta ei edistä […]

Lue lisää