Komissio vastasi Korholan kysymykseen Malia koskevan EU:n kattavan strategian puuttumisesta

27.2.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-000252/2014

Komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)

työjärjestyksen 117 artikla

Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe:            VP/HR – Malia koskevan EU:n kattavan strategian puuttuminen

Malia pidetään elintärkeänä ja strategisesti merkittävänä maana EU:n kannalta. Unionia on kuitenkin kritisoitu Malin kriisiä koskevan yhteisen toimintasuunnitelman puuttumisesta. Vaikuttaa myös siltä, että EU:n toimet paikan päällä Malissa eivät vastaa Sahelin alueen turvallisuutta ja kehitystä koskevan EU:n strategian yleisempiä tavoitteita, vaikka tämän strategian julkaisemista viivytettiinkin alueen sekasorron vuoksi. Strategiaa on kritisoitu myöhästymisen lisäksi myös asetettujen tavoitteiden ja niiden saavuttamiseen käytettävissä olevien keinojen välisestä epäsuhdasta. Lisäksi on arvosteltu EU:n toimien ja Sahelin alueen maiden todellisten tarpeiden välistä ristiriitaa. Strategia ei ole ennalta ehkäisevä vaan reagoiva. Joidenkin mielestä syynä on se, että kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu kuuluvat komission alaisuuteen ja sitä kautta Euroopan ulkosuhdehallinnon, yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä Euroopan unionin Malin koulutusoperaation piiriin.

1.      Onko EU:n koulutusoperaatio Malissa yhä aiheellinen, kun otetaan huomioon, että poliittinen ja sotilaallinen tilanne on muuttunut, ja mitkä ovat operaation sisäisen vaikutustenarvioinnin tulokset? Mikä on Malin asevoimien nykyinen operatiivinen tila? Saavuttiko asevoimien ensimmäinen pataljoona operatiivisen tilan heinäkuuhun 2013 mennessä? Miten kauan kestää, ennen kuin muut pataljoonat saavuttavat operatiivisen tilan?

2.      Onko suunnitelmissa laatia Malia varten uusi EU:n strategia, jossa käytettäisiin täysimittaisesti EU:n käytössä olevia uusia välineitä ja jolla paremmin voitaisiin vastata hauraaseen tilanteeseen? Miten EU on käyttänyt sovittelua ja vuoropuhelua klaanien ja heimojen välisissä kahnauksissa ja sovinnon edistämiseksi Malissa?

3.      EU kiitteli Malia vuolaasti vaalien järjestämisestä joulukuussa, mutta siirtymäkausi ei pääty vaaleihin. Millainen on ulkoasiainhallinnon ja komission toimintasuunnitelma vaalien jälkeiselle ajalle? Aikovatko ne auttaa siirtymäkauden juridisten menettelyjen kehittämisessä? Onko olemassa suunnitelmia siviilioperaation käynnistämiseksi intervention päättymisen jälkeen?

4.      Tällä hetkellä Malin asevoimien aseistus ja kalusto on tasoltaan kehnoa, ja jotkut kansainvälisten toimijoiden toimittamat aseet ovat päätyneet vääriin käsiin. Miten tämä ongelma voidaan ratkaista? Aikooko EU laajentaa vaikutusvaltaansa turvallisuusalan uudistamiseen, aseiden riisuntaan, joukkojen kotiuttamiseen ja integroimiseen takaisin yhteiskuntaan ja rajavalvontaoperaatioihin?

5.      Malin hallitus ja armeija ovat erityisen korruptoituneita, ja joskus korkea-arvoisten upseerien tilalle on lahjuksilla nimitetty siviilejä, joilla ei ole lainkaan sotilaskoulutusta. Onko EU:n Malin koulutusoperaatioon tarkoitus lisätä korruptiota koskevia opetusjaksoja siellä jo olevien humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevien jaksojen lisäksi?

 

FI

E-000252/2014

Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Catherine Ashtonin komission puolesta antama vastaus

(27.2.2014)

EU on toteuttanut Sahelin-strategiaansa vuodesta 2011, ja se on edelleen tärkein kehys EU:n toiminnalle alueella.

Malin tapauksessa EU on myöntänyt huomattavaa tukea vakautusprosessille ja perustuslaillisen järjestyksen palauttamiselle vapaiden ja rehellisten vaalien avulla. EU jatkaa maan tukemista samalla, kun se kannustaa osapuolia osallistaviin ja uskottaviin rauhanneuvotteluihin. Rauhasta koituvat hyödyt ovat kiistattomia, ja EU seuraakin tarkkaan Malin tilanteen johdosta Brysselissä 15. toukokuuta 2013 järjestetyssä avunantajien kokouksessa annettujen sitoumusten täytäntöönpanoa.

EU käynnisti helmikuussa 2013 Malissa sotilasoperaation (EUTM), jonka puitteissa annetaan turvallisuusalan koulutusta ja neuvontaa. Malin viranomaiset ovat jo kouluttaneet kolme pataljoonaa (yli 2 000 sotilasta) ja lähettänyt ne maan pohjoisosaan. Neljäs pataljoona on parhaillaan koulutettavana. Jatkamalla EUTM:n mandaattia 24 kuukaudella pitäisi voida kouluttaa vielä neljä pataljoonaa. EUTM:n neuvonantajatiimi tukee myös Malin puolustusministeriötä puolustuksen rakenneuudistuksen suunnittelussa ja alullepanossa osana laajempaa turvallisuusalan uudistusta. EU:n ulkoisten toimien oikeudellinen kehys ei ole riittävä perusta EU:n tuelle Malin asevoimien uudelleen varustamiseksi, mutta yksittäiset EU:n jäsenvaltiot koordinoivat siihen tähtääviä toimiaan EU:n sotilasesikunnan tuella.

Perustuslaillisen järjestyksen, rauhan ja vakauden palauttaminen Maliin edellyttää jatkuvaa kansainvälistä panosta. EU aikoo tukea tätä prosessia politiikan, turvallisuuden ja kehityksen näkökulmasta.

 

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *