Komissio vastaa Korholan kysymykseen energiatehokkuusdirektiivin 7. artiklan 7c -kohdan tulkinnasta

30.1.2013

Kirjallisesti vastattava kysymys E-010708/2012
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe: Energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan 7 c kohdan tulkinta

Komissio on esittänyt uuden energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan 7 c kohdasta tulkinnan, jonka mukaan ne jäsenvaltiot, joilla on käytössä energiayhtiöille kohdistettu energiatehokkuuden velvoiteohjelma, saavat laskea energiansäästöä vuosina 2010–2013 ja 2021–2023 toteutetuista toimista siten, että nämä säästöt eivät ole osa 7 artiklan 3 kohdassa ns. joustomekanismeille asetettua 25 % enimmäismäärää. Komissio on todennut, että nämä ”lisämahdollisuudet” laskea energiansäästöjä eivät koske jäsenvaltioita, jotka käyttävät 7 artiklan täytäntöönpanossa muita politiikkatoimia. Näiden jäsenvaltioiden ennen vuotta 2014 saavuttamat energiansäästöt ovat kokonaisuudessaan 25 % enimmäismäärän piirissä eivätkä ne voi laskea vuoden 2020 jälkeen toteutetuista toimista energiansäästöjä lainkaan.

1. Kuinka suuren edun prosentteina ilmaistuna saa 7 artiklan täytäntöönpanossa jäsenvaltio, jolla on jo vuonna 2010 ollut käytössä energiayhtiöille kohdistettu energiatehokkuuden velvoiteohjelma, verrattuna jäsenvaltioon, joka käyttää muita politiikkatoimia?

2. Kuinka paljon energiatehokkuusdirektiivillä EU:ssa vuoteen 2020 mennessä saavutettava energiansäästö vähenee, jos kaikki ne jäsenvaltiot, joilla on ollut energiayhtiöiden velvoiteohjelma käytössä jo vuonna 2010, hyödyntävät täysimääräisenä komission 7 c kohdan tulkinnan kumulatiivisen energiansäästön laskennassa?

3. Miten komissio katsoo 7 artiklan 7 c kohdan tulkinnan suhteutuvan periaatteeseen jäsenvaltioiden yhdenvertaisesta kohtelusta?

4. Komissio vastusti keväällä 2012 tiukasti monia jäsenvaltioiden haluamia muutoksia perustellen kantaansa sillä, että direktiivin kunnianhimon tasoa ei voi laskea. Miten komissio selittää tässä valossa 7 c kohdasta tekemänsä tulkinnan?

FI
E-010708/2012
Günther Oettingerin
komission puolesta antama vastaus
(30.1.2013)

1. ja 2.) Komissio analysoi parhaillaan muiden kysymysten ohella sitä, miten energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan 7 kohdan c alakohta vaikuttaa energiatehokkuuspyrkimyksiin jäsenvaltioissa ja EU:n tavoitteeseen kokonaisuudessaan.

3. ja 4.) Komissio keskustelee parhaillaan jäsenvaltioiden kanssa tulkintaan liittyvistä huomautuksista, jotka auttavat jäsenvaltioita direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, 7 artiklan 7 kohdan c alakohta mukaan luettuna.

Kun tämä työ saadaan valmiiksi, se annetaan julkisesti saataville.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *