Vastaus komission antamaan vastaukseen Korholan kirjalliseen kysymykseen (E-010353/2010) vulkaanisen tuhkan aiheuttamista häiriöistä lentoliikenteeseen

14.3.2011

Antamassaan vastauksessa komissio toteaa, että Euroopan lentoturvallisuusviraston julkaisema Safety Information Bulletin (SIB) ‑tiedote 17R2–2010 vastaa muualla maailmassa käytössä olevia käytäntöjä, mistä voidaan olla eri mieltä. Euroopan lentoturvallisuusviraston SIB‑tiedote eroaa monissa kohdin muualla maailmassa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa, käytössä olevista parhaista käytännöistä. Erityisesti vaatimus siitä, että valvontaviranomaisen on hyväksyttävä yksityiskohtainen riskeistä laadittu arviointi ennen toimintojen käynnistämistä, on ristiriidassa muualla maailmassa noudatettavien parhaiden käytäntöjen kanssa. Valvontaviranomaisen tehtävänä olisi oltava tarkistaa, että lentoyhtiöt noudattavat oikeanlaisia menettelyjä osana turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä, mutta sen ei pitäisi hyväksyä yksittäisiä riskeistä laadittavia arviointeja. Lisäksi useat eri jäsenvaltiot vaikuttavat tulkitsevan eri tavoin Euroopan lentoturvallisuusviraston SIB-tiedotetta, mikä johtaa uuden purkauksen sattuessa lähestymistapojen pirstoutumiseen. Lisäksi Islannilla vaikuttaa olevan ongelmia asianmukaisten tutkalaitteiden hankinnan rahoittamisessa (11 miljoonaa euroa), koska on epäselvää, kuka on vastuussa tutkien asentamisesta ja rahoittamisesta. Nämä uudet tutkat ovat välttämättömiä VAAC:n (Volcanic Ash Advisory Centre) kehittämissä tuhkaennusteissa käytettävien tietojen tarkkuuden parantamiseksi.

Olisin näin ollen kiitollinen, jos komissio voisi vastata seuraaviin lisäkysymyksiin:

1. Mitä simulaatioita komissio on suorittanut varmistaakseen, että niin sanottu EU:n uusi lähestymistapa ei aiheuta häiriöitä lentoliikenteessä tulivuorten purkautumisen seurauksena?

2. Miten komissio aikoo varmistaa, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ottavat käyttöön samanlaisen lähestymistavan, jotta se voi estää viime vuoden kaltaisen pirstoutuneen toiminnan (erityisesti Euroopan lentoturvallisuusviraston SIB-tiedotteen poikkeavien tulkintojen osalta)?

3. Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen tarvittavan rahoituksen asianmukaisten tutkien asentamiseksi Islantiin, jotta uusia tulivuorenpurkauksia voidaan mitata tarkasti?

4. Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä taatakseen mittaustyökalujen ja vaatimusten paremman koordinoinnin (vaikuttaa siltä, että yksittäiset jäsenvaltiot toimivat omin päin ilman EU:n koordinointia)?

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *