Tuberkuloosi: Euroopan maiden ja kehitysmaiden välinen kliinisiä kokeita koskeva yhteistyökumppanuus

15.12.2010

Tuberkuloosi on merkittävä maailmanlaajuinen terveysongelma ja maailman toiseksi yleisin kuolemaan johtava tartuntatauti. Maailmassa sairauteen kuolee vuosittain 1,6–2 miljoonaa ihmistä.

EU:n rahoituksella on autettu luomaan tehokas kanava uusia tuberkuloosirokotteita varten ja mahdollistettu niiden alkuvaiheen kehittäminen vaiheiden I ja IIa kliinisten tutkimusten kautta. Valitettavasti nykyiset rahoitusmekanismit, joihin Euroopan maiden ja kehitysmaiden välinen kliinisiä kokeita koskeva yhteistyökumppanuus (EDCTP) kuuluu, myöntävät hyvin rajoitetun rahoituksen kalliille myöhemmän vaiheen kliinisille kokeille (vaiheet IIb ja III), jotka ovat elintärkeitä, jotta voidaan todistaa rokotteen turvallisuus ja tehokkuus, mikä on tarpeellista luvan saamiseksi rokotteelle. Useita koepaikkoja vaativa vaiheen III kliininen koe maksaa noin 100 miljoonaa euroa.

Siksi on vahvoja epäilyksiä milloin, jos ollenkaan, jokin Euroopassa kehiteltävistä tuberkuloosirokotteista etenee lupavaiheeseen asti ja tulee saataville rokotetta eniten tarvitseville.

Onko komissio samaa mieltä siitä, että EU:n rahoitusmekanismeja tulisi muuttaa, jotta varmistettaisiin, että vähälle huomiolle jääneiden sairauksien hoitoon tarkoitetut uudet rokotteet etenisivät lupavaiheeseen asti?

Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä ohjatakseen lisää rahoitusta nykyisistä EU:n talousarvioista, ja myös EDCTP:n kautta, vaiheet I ja IIa läpäisseiden uusien eurooppalaisten tuberkuloosirokotteiden vaiheiden IIb ja III kliinisiin kokeisiin?

Onko komission tarkoituksena ehdottaa, että EDCTP:n talousarviota kasvatetaan, ja jos on, kuinka suurella summalla?

Kuinka paljon merkittävästi kasvatetusta EDCTP:n talousarviosta komissio aikoo myöntää erityisesti vaiheet I ja IIa läpäisseiden uusien tuberkuloosirokotteiden vaiheiden IIb ja III kliinisiin kokeisiin? Milloin rahoitus olisi käytettävissä?

Sallivatko uuden EDTCP:n talousarvion ehtoja koskevat säännöt, että rahoitus kanavoidaan uusien, myös epidemiologisiin tutkimuksiin tarkoitettujen, kliinisten koepaikkojen kehittämiseen ja rakentamiseen?

Aikooko komissio tutkia mahdollisuutta luoda kilpailevia rahoitusmekanismeja rahoittamaan vähälle huomiolle jääneitä sairauksia kuten tuberkuloosia varten tarkoitettujen uusien rokotteiden myöhempien vaiheiden kliinistä kehitystä?

Yhdessä seuraavien jäsenten kanssa: Bart Staes (Verts/ALE) , Alf Svensson (PPE) , Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) , Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , Nirj Deva (ECR) , Linda McAvan (S&D) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Jim Higgins (PPE) , Pavel Poc (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Michael Cashman (S&D) , Bill Newton Dunn (ALDE) , Peter Skinner (S&D) , Fiona Hall (ALDE) , Gay Mitchell (PPE) , Catherine Bearder (ALDE) , Bairbre de Brún (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Eleni Theocharous (PPE) , Silvana Koch-Mehrin (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Nuno Melo (PPE) , Cristian Silviu Buşoi (ALDE) ja Maurice Ponga (PPE)

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *