Kööpenhaminan ilmastokokousta koskeva päätöslauselma

23.11.2009

– Arvoisa puhemies, viime viikolla vuoti tieto, että komissio on valmistellut kaikessa hiljaisuudessa muutamien jäsenvaltioiden kanssa aloitetta, jonka mukaan päästöjen 30 prosentin leikkauksiin siirryttäisiin heti. On argumentoitu, että hiilidioksidin hinta voitaisiin pitää järkevällä, eli päästövähennystoimia edistävällä tasolla, jos leikkaus olisi 30 prosenttia. Ahkerasti lobbaavat suuret sähköntuottajat ovat hyvillään suunnitelmasta, joka kasvattaisi pörssisähköyhtiöiden voittoja entuudestaan ja samalla poistaisi hiilivuotosuojauksen eurooppalaiselta teollisuudelta.

Haluaisin kuitenkin muistuttaa komissiota, että päästökauppadirektiivin mukaan EU:n päästövähennystavoite 20 prosenttia muuttuu 30 prosentiksi vasta, kun muilla teollisuusmailla on comparable reduction efforts, verrannolliset vähennystoimet, ja kehittyneillä kehitysmaillakin jotkin velvoitteet. Se, että Kööpenhaminassa saataisiin aikaan poliittinen sopimus, ei vielä riitä. Toisaalta ei myöskään laillisesti sitova sopimus riitä ennen kuin kaikki maat sen ratifioivat. Vasta ratifioinnin jälkeen EU voi todeta, onko sen asettama ehto verrannollisista vähennystoimista toteutunut.

Poliittisen yhteisymmärryksen muuttaminen sitovaksi sopimukseksi ei ole teknisluonteinen pikkujuttu. Globaali ilmastopoliittinen juridinen sopimus sisältää täsmälliset tekstit sadoista kysymyksistä, joiden yläotsikoita ovat muun muassa teollisuusmaiden määrälliset päästövähennysvelvoitteet vuoteen 2020 ja pidemmälle, kehitysmaiden ominaispäästötavoitteet vuoteen 2020 ja pidemmälle, teollisuusmaiden rahoitusapu kehitysmaille, teknologian kehittäminen ja siirto, nielut ja niiden laskentasäännöt. Näihin kaikkiin kohtiin liittyy kymmeniä yksittäisiä asioita, joista maiden pitää keskenään päästä sopuun.

Ennen kaikkea on kuitenkin kyse siitä, että vain tasatahtisella päästöjen vähentämisellä taataan, että päästöt kokonaisuutena vähenevät eivätkä vain siirry paikasta toiseen kokonaispäästöjä kasvattaen. Siksi EU:n vähennysten ehdollistaminen muiden toimiin on ympäristön kannalta vastuullista politiikkaa. Muuten toteutuisi Verheugenin paha ennuste, että me vain viemme saasteita ja tuomme työttömyyttä tänne.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *