Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien lintujen metsästystä Maltalla

13.2.2007

KIRJALLINEN KYSYMYS E-5472/06
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)
komissiolle

Aihe: Lintujen metsästys Maltalla

Maltalla ammutaan joka vuosi tuhansia muuttolintuja, mukaan luettuna sellaisia lajeja kuin ruskosuohaukka, mehiläishaukka, pitkäjalka ja uhanalainen ruskohaikara. Tämän lisäksi arviolta 100 000 turturikyyhkyä ja muiden Euroopassa vähenemässä olevien lajien edustajia ammutaan täysin Maltan kansallisten lakien mukaisesti, useimmiten silloin, kun ne lentävät saaren kautta kevätmuutollaan Afrikasta Pohjois-Eurooppaan.

Vaikka asia saa joukkotiedotusvälineissä yhä suurempaa huomiota ja herättää yhä enemmän julkista vastustusta, Maltalla on edelleen joukko ongelmia lintudirektiivin 79/409/ETY täytäntöönpanon alalla. Niistä keskeisimpiä ovat seuraavat:

a) Maltan hallitus on sallinut keväällä tapahtuvan metsästyksen lintudirektiivin vastaisesti, koska se liittyi EU:hun vuonna 2004 ja aikoo sallia metsästyksen jälleen keväällä 2007 meneillään olevasta rikkomismenettelystä huolimatta.

b) Laiton metsästys on yleistä, koska lakia valvovilla viranomaisilla ei ole riittäviä resursseja valvoa metsästäjien suurta joukkoa.

c) Sakot eivät ole riittävän varoittavia.

d) Jäsenyysneuvottelujen yhteydessä Maltan hallitus sitoutui lopettamaan ansastuksen vuoden 2008 loppuun mennessä. Tähän mennessä Maltan hallitus ei ole toteuttanut todellisia toimenpiteitä, joilla ansastuksesta luovuttaisiin maassa asteittain.

Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä Maltan hallitusta vastaan, jos Malta edelleen sallii metsästyksen keväällä 2007, vaikka sitä vastaan on meneillään rikkomismenettely, koska se sallii kevätmetsästyksen täyttämättä lintudirektiivissä tällaiselle poikkeukselle asetettuja vaatimuksia?

E-5413/06FI
E-5472/06FI
Stavros Dimasin
komission puolesta antama vastaus
(14.2.2007)

Komission saamien tietojen mukaan Malta ei ole ratkaissut lintujen laittomaan pyydystämiseen liittyviä ongelmia eikä ole pannut asianmukaisesti täytäntöön maaliskuussa 2006 hyväksyttyä lainsäädäntöä, jolla lintudirektiivi (1) on tarkoitus panna täysimääräisesti täytäntöön.

Tämän vuoksi on avattu kantelu, jonka tavoitteena on ottaa tämä kysymys esille Maltan viranomaisten kanssa.

Komissio vastaanotti 29. maaliskuuta 2006 Maltan hallituksen ensimmäisen raportin lintujen pyydystämistä koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä.

Kyseisestä raportista käy ilmi, että viime vuonna Maltan viranomaiset panivat täytäntöön joitakin tärkeitä osia siirtymäkauden ohjelmasta, vaikka ohjelman täytäntöönpanon alussa olikin joitakin viiveitä.

Komissio katsoo, että näistä viiveistä huolimatta raportti on todellinen edistysaskel ohjelman täytäntöönpanossa ja osoittaa Maltan viranomaisten pyrkimyksen noudattaa sitoumuksiaan.

Komissio odottaa Maltan hallituksen toista raporttia lintujen pyydystämistä koskevien siirtymäkauden toimenpiteiden päivittämisestä ajanjaksolla 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta 2006 välillä.

Komissio aikoo käyttää kaikkia käytettävissään olevia oikeudellisia keinoja sen varmistamiseksi, että Malta noudattaa lintudirektiivistä johtuvia velvoitteitaan.

(1) Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta, EYVL L 103, 25.4.1979.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *