Ilmailun ilmastonmuutosvaikutusten vähentämisestä

2.7.2006

Arvoisa puhemies,

Aikanaan laatiessamme päästökauppadirektiiviä oli vaikea kuvitella mitään muuta mietintöä, joka vaikuttaisi eurooppalaisiin olosuhteisiin yhtä paljon ja josta päättäjät tiesivät yhtä vähän. Eurooppa astui tuolloin tuntemattomalle maaperälle, sillä edes teoreettista tutkimusta päästökaupan vaikutuksista ei ollut kuin nimeksi. Nyt vaikutukset sen sijaan ovat hyvin tiedossa, erityisesti eurooppalaista kilpailukykyä rasittavat vaikutukset – lopulta paradoksaalisesti myös globaalia ympäristöä vahingoittavat vaikutukset. Kun nyt olemme laajentamassa rintamaa, jolla ilmastomuutosta vastaan taistellaan, ei meillä ole varaa enää toistaa samoja virheitä. Tätä taustaa vasten mietinnössä nyt esitetty vaatimus siitä, että EU:n tulee osoittaa "johtajuutta" ilmastonmuutoksen torjunnassa toteuttamalla toimia hyvissä ajoin omalla alueellaan, muistuttaa liiaksi asenteesta, josta tällä hetkellä maksamme kalliin hinnan. Ei johtajuus voi olla, sitä, että, toimitaan yksin ja muut aplodeeraavat sivussa.

On selvää, että ilmailun päästöihin tulee puuttua. Mutta itse hankkeen menestyksen ratkaisevat keinot, jotka tavoitteen saavuttamiseksi valitaan. Nykyisestä päästökaupasta viisastuneena tiedämme, että tarvitsemme yhteisen, globaalin etenemistavan, jotta ympäristö voisi siitä parhaiten hyötyä. Siksi ehdotetut toimet vaativatkin laajempia lisätarkasteluja ja huolellisuutta, sillä ideologian sijasta tarvitsemme nyt toimivaa käytäntöä. Aloitteeni pohjalta olemme ryhmäni nimissä jättäneet muutosehdotuksen, jossa vaadimme selkeää vaikutusten arvioinnin tekemistä, päästörajojen määrittelyä, selvitystä mikä taho käytännössä on vastuussa vaadituista vähennystoimista ja erityisesti sitä, kuinka varmistetaan, että myös EU:n ulkopuoliset lentoyhtiöt ovat päästökaupassa mukana. Ilman tätä tietopohjaa rakentaisimme jälleen kerran korttitaloa.

Myös muita vaihtoehtoja itse päästökaupalle on tutkittava. Ensisijaisia keinoja ovat esimerkiksi teknologian ja itse lentoliikenteen sujuvuuden kehittäminen, sillä valtaosa päästöistä aiheutuu vanhentuneesta kalustosta ja lentokenttien ruuhkaisuudesta.

Arvoisa Puhemies, oli siis valitettavaa, että päästökauppadirektiivin osalta saimme aikanaan niin keskeneräisen esityksen niin keskeisestä asiasta. Komission nyt parhaillaan valmistellessa omaa ehdotustaan ilmailun päästökaupasta sillä onkin revanssin paikka.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *