Eurooppa varautuu lintuinfluenssapandemiaan

30.3.2006

KORHOLA MUISTIO 15.02.2006 (päivitetty 16.02.2006)
Lintuinfluenssa

Taustaa:
Kaakkois-Aasiassa vuoden 2003 lopussa puhjennut ja edelleen alueen linnuissa leviävä H5N1-lintuinfluenssaepidemia on lisännyt maailmanlaajuisen influenssapandemian uhkaa. Influenssa on tehnyt tuhoisaa jälkeä alueen siipikarjassa ja tappanut yli 60 ihmistä. WHO on toistetusti varoittanut, että nyt linnuista ihmiseen huonosti tarttuva H5N1-virus voi muuntua ihmisestä ihmiseen helposti tarttuvaan muotoon.

Lintuinfluenssa ei ole uusi ilmiö, se havaittiin ensi kerran 1900-luvulla Italiassa. Influenssaa esiintyy ympäri maapalloa ja kaikki linnut voivat altistua sille. Tauti leviää muuttolintujen, erityisesti villisorsien kautta. Paikalliset lintuparvet ja siipikarja ovat melko helposti alttiita tartunnalle, joka muuttuu helposti epidemiaksi.

EU:n alueella helposti tarttuvaa lintuinfluenssan muotoa H7N7 tavattiin viimeksi Italiassa 1999 – 2000 ja myöhemmin Hollannissa 2003 ulottuen Belgiaan ja Saksaan.

Vaikka lintuinfluenssa tarttuu hyvin harvoin ihmiseen, korkean taudinaiheuttajapotentiaalin omaava viruksen muoto kuten H5N1 voi ihmiselle olla tappava.

H5N1 lintuinfluenssaviruksen katsotaan tällä hetkellä olevan potentiaalinen maailmanlaajuisen pandemian aiheuttaja, sillä tarttuessaan ihmiseen se lisää viruksen mahdollisuutta kehittyä ja levitä edelleen myös ihmisissä. Siksi on tärkeää, että lintuinfluenssan leviäminen voidaan estää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

2006 vuoden alkupuolella WHO tulee saamaan yleistä viruksen tarttumista estävää lääkettä lahjoituksena teollisuudelta 3 miljoonaa hoidettavaa varten, ja tätä voidaan käyttää ennaltaehkäisevästi alueilla, joilla pandemiaa tultaisiin havaitsemaan. Välittömässä vaikutuksessa olevien lääkinnän on ajateltu ainakin hidastavan pandemian leviämistä. Näin viranomaiset saavat lisäaikaa kehittääkseen lääkettä ja täyttääkseen lääkevarastojaan.

Toistaiseksi ei siis vielä ole lääkettä, joka suojaisi ihmisiä H5N1 virusta vastaan, mutta kehitystyö on käynnissä monissa maissa. Tällä hetkellä lääkettä nimeltä Tamiflu pidetään parhaimpana nyt käytössä olevana lääkkeenä – sen arvellaan ainakin hidastavan viruksen leviämistä. Jotta virusta voitaisiin tutkia ja näin kehittää oikeat lääkkeet ja rokotteet, se vaatii viruksen kehittymisen helposti ihmisestä toiseen tarttuvaan muotoon. Näin ollen pandemian puhjetessa täsmällisiä lääkkeitä saadaan laajemmin vasta joidenkin kuukausien jälkeen.

Nykytilanne EU:ssa ja toimenpiteitä:
H5N1-virusta on tähän mennessä EU:n alueelta löydetty villijoutsenissa Kreikassa, Italiassa ja Bulgariassa, ja tuoreimmat vahvistetut tapaukset ovat Itävallassa ja Saksassa (Ruegen-saarella, joka sijaitsee Itämerellä). Unkarissa on löydetty H5-virusta, ja torstaina 16. helmikuuta vahvistettiin, että myös se on ihmiselle vaarallista tyyppiä H5N1. Tanskassa on löydetty 9 kuollutta joutsenta, joiden kuolinsyytä ei ole vielä vahvistettu. Myös mahdollisissa uusissa EU-maissa, kuten Turkissa, Romaniassa ja Kroatiassa on löydetty H5N1-virusta.

Kotimaisesta siipikarjasta ei EU:n alueella ole viruslöydöksiä vielä tehty, mutta viruksen rantautuminen EU:n alueelle on jo vaikuttanut EU:n sisällä siipikarjan myyntiin; monessa osassa Italiaa myynti on puolittunut ja Kreikassa 11. helmikuuta jälkeen myynti on romahtanut 90 %.

Lintuinfluenssa tilannetta ja kansallisia toimenpiteitä käsitellään jäsenvaltioiden kansallisten asiantuntijoiden kokouksessa parhaillaan (15. – 16. helmikuuta), jolloin komission ravintoketju- ja eläintenterveysvaliokunta kokoontuu (standing committee on the food chain ja animal health). Kokouksessa on 15. helmikuuta tehty seuraavat päätökset:

1. Kansalliset valvontasuunnitelmat ja EU rahoitus hyväksytty

Komission ehdotus, että jäsenvaltioiden omat valvontasuunnitelmat koskien lintuinfluenssaa hyväksytään ja että komissio rahoittaa jopa 50% ohjelmista, sai EU:n asiantuntijoilta kannatuksen. EU allokoi valvontasuunnitelmaohjelmiin 1 964 800 euroa, jotka on määrä toteuttaa ajanjaksolla 1. helmikuuta 2006 – 31. joulukuuta 2006, kokonaisbudjetti hankkeelle on n. 4 miljoonaa euroa.
Ohjelmien tarkoitus on varmistaa, että mahdolliset lintuinfluenssapandemiat havaitaan EU:n alueella hyvissä ajoin. Hyväksytyt ohjelmat määrittelevät montako ja millaisia näytteitä tullaan ottamaan ja kuinka monta tarvittavaa koetta linnuille tullaan tekemään. Yhteensä tämä käsittää n. 60 000 testausta villinä eläville muuttolinnuille ja 300 000 kotimaisille lajeille. Komissio on jo aiemmin sitoutunut tukemaan vastaavia ohjelmia 884 000 eurolla, ajanjaksolla heinäkuu 2005-tammikuu 2006.

2. Käsittelemättömien höyhenten maahantuonti kielletty EU:n alueelle kolmansista maista

Kokouksessa hyväksyttiin Komission ehdotus, että kolmansista maista ei saisi jatkossa tuoda EU:n alueelle käsittelemättömiä höyheniä. Jo aiemmin kielto on ollut voimassa maiden osalta, joissa lintuinfluenssaa on havaittu. Nyt laajennettu kielto on voimassa 31. heinäkuuta 2006 asti, jonka aikana EU tarkistaa lainsäädäntöään tuontihöyheniä koskien yhdessä jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa. Päätös on linjassa Euroopan ruokaturvallisuusviranomaisten suosituksen kanssa, joka on vaatinut höyhenten käsittelyä ennekuin niitä voisi myydä edelleen. Makuupussit, tyynyt ja vastaavat tuotteet katsotaan turvallisiksi ja niiden sisältämät höyhenet oikein käsitellyiksi.

Keskustelut jatkuvat edelleen 16. helmikuuta, jolloin keskitytään siihen, mitä toimenpiteitä tarvitaan jos lintuinfluenssa ulottuu teolliseen siipikarjaan. Jotkut maat ovat jo maininneet aikomuksistaan aikaistaa siipikarjan sisätiloissapitomääräystään ja laajentaa riskialuiden kokoa, jos influenssaa on havaittu. Komissio onkin pyytänyt jäsenmaita tarkkailemaan tilannetta ja tekemään ajoissa ennaltaehkäiseviä päätöksiä.

Yhteisesti hyväksytyt varotoimenpiteet on jo käynnistetty maissa, joissa virusta on havaittu.

Ranska, Saksa, Hollanti, Norja, Ruotsi ja Tanska ovat määränneet lintukarjan pidettäväksi sisätiloissa, jotta pian alkava muuttolintukausi ei toisi lisää tartuntoja.

Jaana Husu-Kallio komission kansanterveyden ja kuluttajansuojan pääsosastolta sanoo, että EU:n alueella on aikomuksena käynnistää mittavat rokotustoimenpiteet keväällä 2006. Tätä pidetään pääasiallisena tapana estää taudin leviäminen. Komissio suosittelee jäsenmaita varustautumaan virusta estävin lääkkein, vahvistamaan siipikarja-farmeilla hygieniaa ja välttämään siipikarjan ja villilintujen kohtaamista.

Komissio tukee myös WHOn suositusta, että neljännes kaikista alueen kansalaisista rokotetaan niin, että korkeimmassa riskiryhmässä (vanhukset, lapset, kroonisesti sairaat) kolmannes tulisi katetuksi. Monet jäsenvaltiot ovat kuitenkin päättäneet kattavammista rokotuksista.

EU on jatkanut myös maahantuontikieltoja joillekin tietyille lintulajeille kolmansista maista.

Neuvosto on hyväksynyt 20. joulukuuta 2005 direktiiviehdotuksen, jossa päivitetään lintuinfluenssan kontrollointitoimintoja. Direktiivin tulee olla voimassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä 1. heinäkuuta 2007 mennessä. Komissio voi direktiivin mukaisesti kuitenkin hyväksyä aiemminkin väliaikaisia toimintamalleja, jotka sitoisivat jäsenvaltioita välittömästi.

29. marraskuuta 2005 komissio hyväksyi kaksi tiedonantoa, joilla vahvistetaan EU-tasoista koordinointia: 1. yleinen valmius kansanterveyshädän kohdatessa, ja 2. influenssapandemioiden valmistautumisen ja torjunnan suunnittelu.

Tässä vielä lisäksi 16. helmikuuta Iltalehdestä poimittu hyvä kysymys&vastaus tietopaketti:

1. Leviääkö lintuinfluenssa Suomeen?

Todennäköisesti. Virusta kantavat muuttolinnut, erityisesti vesilinnut, eikä niiden tuloa Suomeen voi estää. Sen sijaan viruksen tarttumista siipikarjaan ja ihmisiin voidaan rajoittaa.

Tällä hetkellä virus on levinnyt jo Pohjoismaihin.

2. Mistä suunnista lintuinfluenssaa odotetaan?

Tällä hetkellä virus näyttäisi leviävän Itämeren eteläosista ja Länsi-Euroopasta tulevien suurten vesilintujen mukana.

3. Mikä on mahdollisten lintutartuntojen kannalta pahinta aikaa?

Kevät ja alkukesä, ts. suurten vesilintujen muuttoaika.

4. Onko Suomi valmistautunut tautiin?

Suomessa viranomaiset seuraavat lintuinfluenssan leviämistä. Kansallinen pandemiatyöryhmä valmistelee suunnitelmaa laajamittaisen ihmisten influenssa-aallon eli pandemian varalle. Lisäksi influenssalääkkeitä on hankittu varastoon. Mahdolliseen rokotteeseen on tehty ennakkovaraus.

5. Miten virus tarttuu ihmiseen?

Virus tarttuu ihmiseen suorassa kontaktissa tartunnan saaneiden lintujen kanssa tai lintujen ulosteen välityksellä, jos esimerkiksi lintujen kuivunutta ulostetta joutuu hengityselimiin.

Lintuinfluenssaa aiheuttava H5N1-virus tarttuu huonosti linnuista ihmiseen ja vielä huonommin ihmisestä toiseen.

Tartunnan saaminen ruoan välityksellä on liki mahdotonta. Virus ei elä lihassa. Siipikarjanlihan ja kananmunien läpikotainen kypsentäminen kannattaa aina muidenkin tautien ehkäisemiseksi.

6. Pitääkö matkustamista välttää?

Ei. Alueilla, joilla lintuinfluenssaa on todettu, on kuitenkin parempi välttää esimerkiksi teurastuspaikkoja ja lintujen myymiseen käytettäviä toreja.

7. Pitääkö tartuntaa pelätä?

Todennäköisyys tartunnan saamiselle on häviävän pieni, varsinkin, jos noudattaa yksinkertaisia varotoimia (katso kohta 9).

Tosiasiassa on monin verroin todennäköisempää jäädä Suomessa auton alle, kuin saada lintuinfluenssatartunta.

8. Mitkä ovat lintuinfluenssan oireet?

Tavalliset influenssaoireet eli lämmönnousu, heikotus ja aristus lihaksissa, kurkkukipu ja yskä.

9. Miten tartunnalta voi suojautua?

Huolehtimalla perushygieniasta ja pesemällä kädet huolellisesti lämpimällä vedellä ja saippualla lintujen käsittelyn jälkeen. Käsien säännöllinen pesu ja yleiskunnosta huolehtiminen voi suojata myös tavalliselta influenssalta.

Kuolleiden lintujen, teurasjätteiden ja lintujen ulosteiden koskettelua on syytä välttää.

Varmasti lintuinfluenssaa ehkäiseviä rokotteita ei ole.

10. Onko tartuntaan lääkettä?

Jotkin influenssalääkkeet (Tamiflu ja Relenza) voivat lievittää taudin oireita ja lyhentää sen kestoa. Lääkkeiden teho riippuu esimerkiksi siitä, kuinka pian niitä annetaan tartunnan saamisen jälkeen. Lääkkeitä ei kuitenkaan suositella hankittavaksi koteihin.

Taustatiedoksi:
Positions:
The World Health Organization (WHO) is concerned that European countries might focus on domestic preparedness and forget the fact that ground zero is Southeast Asia. The organisation warns that this could divert funding and attention away from Southeast Asia. The WHO has said that if it was to become a pandemic, the influenza could kill as many as 150 million people but considers the most likely scenario to be a toll of 2 million to 7.4 million people.
European Health Commissioner Markos Kyprianou said in October 2005 that ”more than half” of EU countries are not yet prepared in terms of being able to treat 25% of their population with antiviral drugs. After the simulation exercise, on 29 November, he said that ”we’re still in the early phase of readiness”.
The Belgian authorities have voiced concerns about EU countries competing with each other for orders of anti-virals and the problem that big countries’ orders are taking precedence over the small ones. They propose that the Commission should co-ordinate the production and distribution of antiviral drugs in Europe so that they are made available where absolutely necessary. Commissioner Kyprianou has responded that ”the Commission does not have such powers but is willing to assist and co-ordinate the member states in this respect”.
France has announced that it is stocking all necessary tools to fight against the possible pandemic such as masks, antivirals and vaccines. The government’s action plan is co-ordinated by a an interministerial delegate, Professor Didier Houssin, who will initiate interventions as the risk gets higher. Fourteen million treatments will be stocked by the end of 2005 (nine million currently) and, in case of pandemic, distributed free of charge. France has ordered forty million vaccines. France has also ordered 15 million doses of Tamiflu from the Roche laboratory.
Finland is preparing to vaccinate the entire Finnish population. The Finnish Parliament has accepted the proposal for an extra 20.98 million euro budget to buy 5.2 million vaccines. The national contingency plan is under way and should be ready by March 2006.
As the virus is transmitted by migratory birds, Italy is considering suspending hunting.
Spain has created a permanent interministerial commission to follow and analyse avian flu. The commission has decided to order 6-10 million doses of antivirals. Spain has also ordered 2 million doses of Tamiflu from the Roche laboratory.
Sweden has stepped up checks on travellers coming from Turkey and Romania at eight of its airports.
The UK government’s top medical adviser Sir Liam Donaldson said that adults aged 20 to 40 are the likeliest bird flu victims and that a similar flu hit exactly that group almost 100 years ago. He also cautioned that the bug could strike more than once, re-emerging again and again to sweep through the population in ’waves’. The UK has ordered 15 million doses of Tamiflu from the Roche laboratory.
The United States President George W. Bush has announced a 6 billion euro national plan to prepare for a possible influenza pandemic. The largest share of the money, 2.3 billion euro, would be allocated for vaccine development and new technologies to speed up vaccine production. A total of 1 billion euro has been requested to buy 20 million doses of vaccine. President Bush has also asked Congress to consider giving him powers to use the military to enforce quarantines in case of an avian influenza epidemic.
The Swiss drug maker Roche, has said it will allow rival firms and governments to produce its antiviral flu drug Tamiflu under licence for emergency pandemic use. Roche has an exclusive patent to make Tamiflu until 2016.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *