Biologinen monimuotoisuus edelleen vaarassa

14.3.2006

Arvoisa puhemies,

"Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen allekirjoituksesta on kulunut jo kolmetoista vuotta, mutta maapallon biologinen monimuotoisuus heikentyy edelleen. Kun sopimusosapuolten kahdeksas konferenssi alkaa ensi viikolla, tilanne maailmassa on se, että uhan alla on noin 16 000 eläin- ja 60 000 kasvilajia. Me käytämme ekosysteemejä kestämättömällä tavalla", sanoi MEP Eija-Riitta Korhola keskiviikon täysistunnossa, joka käsitteli Curitiban COP/MOP-kokousta.

"Luonnonympäristöjä talouskäyttöön muuttava maankäyttö on maailmanlaajuisesti suurin monimuotoisuuden köyhtymistä aiheuttava tekijä. Vuosittain noin kaksi prosenttia maapallon alkuperäisistä luonnonympäristöistä muuttuu maa- ja metsätalousmaaksi ja rakennetuksi ympäristöksi. Koska elinympäristöjen sekä niiden lajien ja perinnöllisen monimuotoisuuden köyhtymisen haitat näkyvät yleensä viiveellä, biodiversiteettikadon luonne osana globaalimuutosta ei ole saanut riittävästi huomiota."

"Ekosysteemien kunnon heikkenemisen seurauksena niiden toiminta ja ihmiselle tarjoamat ilmaispalvelut, kuten puhtaan veden tuotanto ja hydrologisen kierron ylläpito, hiilensidonta, ravintokasvien pölytys ja ravinteiden kierrätys voivat häiriintyä pahasti. Ekologit ja ekonomit ovat laskeneet luonnon tarjoamien ilmaispalveluiden arvoksi noin 23 biljoonaa euroa vuodessa, mikä ylittää maapallon yhteenlasketun kansantuotteen. Ekosysteemipalveluja voidaan joiltakin osin palauttaa esim. eroosioherkkiä hakkuualueita metsittämällä, mutta luonnonmetsien monimuotoisuutta istutusmetsät eivät korvaa."

Meillä on yhteinen, selkeä tahto: haluamme pysäyttää luonnon köyhtymisen. Mutta mistä löytyy viisaus tehokkaisiin keinoihin, Korhola kysyi.

Korholan mukaan useimpiin päätöslauselman suosituksiin voi tietenkin yhtyä. "Mutta kun katsoo luontoa itseään, ei voi olla hämmästymättä sen viisautta. Luonto itse on äärettömän tuottelias, luova ja jopa tuhlaileva – mutta samalla kertaa tehokas ja tarkoituksenmukainen. Siinä on mallia siitä, millaista on todella luonnonmukainen tuotantotalous ja mihin tähdätä ekologisella tuotesuunnittelulla! Luonto ei huolehdi yhdennetystä tuotepolitiikasta alusta loppuun – vaan sille kaikki on aina uuden alkua."

Me tarvitsemme samanlaista viisautta mutta myös ennakkoluulottomuutta voittaaksemme edessä olevat vaikeat haasteet, Korhola päätti.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *