Komissio vastasi Korholan suulliseen kysymykseen päästökaupasta

14.12.2005

SUULLINEN KYSYMYS H-1099/05
joulukuun 2005 istuntojakson kyselytunnille
työjärjestyksen 109 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola
komissiolle

Aihe: Päästökauppajärjestelmä

Nyt kun päästöoikeuksien kaupasta annettu direktiivi 2003/87/EY (1) on ollut voimassa melkein vuoden, ovat tähän järjestelmään liittyvät ongelmat ovat käyneet selviksi. Päästökaupalla on huomattavia, sen tavoitteiden vastaisia ja väärän suuntaisia vaikutuksia sekä ilmastoon että talouteen. Se on markkinamekanismi, jolla on tiukat tavoitteet, ja näin ollen haavoittuvainen markkinahäiriöille. Päästöoikeuksien kallistuvat hinnat aiheuttavat lisäkustannuksia. Tämä häiritsee myös energiamarkkinoita ja nostaa tarpeettomasti sähkön hintaa ja uhkaa täten EU:n energiaintensiivistä mutta kuitenkin korkeita ympäristönormeja noudattavaa teollisuutta. Samalla se aiheuttaa myös vakavamman ongelman, ns. hiilidioksidivuodon. Jos tuotanto siirtyy alueille, joissa päästövaatimukset ovat vähemmän tiukkoja, päästöt kokonaisuudessaan lisääntyvät. Kansalliset päästökiintiöt ovat haitanneet päästökauppaa myös Euroopan tasolla, ja joustavaksi markkinamekanismiksi tarkoitetusta järjestelmästä on tullut jotain aivan muuta. On todettava, että Euroopassa harjoitetaan päästökauppaa, joka on lähempänä rakennepolitiikkaa kuin kasvihuonekaasujen vähentämistä.

Mihin toimiin komissio aikoo nyt ryhtyä näiden tosiseikkojen valossa kehittääkseen päästökauppajärjestelmää ja minimoidakseen sen negatiiviset vaikutukset taloudelle ja ympäristölle?
(1) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

H-1099/05
Komission vastaus
13.12.2005

Kuten komissio totesi vastauksessaan parlamentin jäsen Eija-Riitta Korholan esittämään kirjalliseen kysymykseen E-3444/05, päästökauppa on kustannustehokas väline kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Yhteisö on antanut päästökauppadirektiivin tukeakseen jäsenvaltioiden ponnisteluja Kioton pöytäkirjan mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Koska kyse on uudesta välineestä, tarjoaa päästökauppojen ensimmäinen vaihe vuosina 2005–2007 kaikille asianosaisille erittäin hyödyllisen opettelujakson, jotta Kioton sitoumusvaiheessa vuosina 2008–2012 niillä on toimiva järjestelmä käytössä.

On totta, että on vielä liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä EU:n päästökauppajärjestelmän toimivuudesta. Komissio arvioi parhaillaan uudelleen kyseistä järjestelmää ja aikoo antaa tuloksista kertomuksen parlamentille ja neuvostolle vuoden 2006 heinäkuuhun mennessä EU:n päästökauppadirektiivin 30 artiklan mukaisesti. Komissio kuuli tätä tarkoitusta varten laajasti sidosryhmiä kesän 2005 aikana. Komissio sai useita satoja vastauksia ja ensimmäiset tulokset julkistettiin marraskuussa 2005. Kertomuksessaan komissio aikoo muun muassa tarkastella päästöoikeuksien markkinoiden toimivuutta, kiinnittäen erityisesti huomiota mahdollisiin markkinahäiriöihin, päästöoikeuksien jakamista ja päästökaupan ja muiden politiikkojen ja toimenpiteiden välistä suhdetta.

Komissio on pannut merkille sähkön hinnoissa tapahtuneen viimeaikaisen kehityksen, mutta painottaa, että hinnannousujen taustalla on ollut useita eri tekijöitä, kuten energian hinnan nouseminen maailmanlaajuisesti vuonna 2005, mikä on johtunut erityisesti öljymarkkinoiden tapahtumista. Komissio aikoo tutkia tarkemmin, missä määrin päästöoikeuksien hintataso on vaikuttanut sähkön hintakehitykseen.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *