Komissio vastasi Korholan kysymykseen päästökaupan jäädyttämisestä

21.11.2005

KIRJALLINEN KYSYMYS E-3444/05
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)
komissiolle

Aihe: Päästökaupan jäädyttäminen toistaiseksi

Kun EU:n päästökauppadirektiivi 2003/87/EY on ollut voimassa yli puoli vuotta, sen toimijoilta tullut runsas palaute ei vakuuta päästökaupan tehokkuudesta kasvihuonekaasujen hillinnässä. Palautteen mukaan EU:n päästökauppajärjestelmä häiritsee energiamarkkinoita ja kansallisia ilmastostrategioita sekä nostaa tarpeettomasti sähkön hintaa. Hinnannousu on erityisen vakava EU:n energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Keski-Euroopassa teollisuusasiakas maksaa päästökaupan seurauksena sähköstään kymmeniä prosentteja enemmän. Esimerkiksi Suomessa päästökauppa yhdessä energiavero- ja energiatukijärjestelmän kanssa muodostaa biopolttoainemarkkinoita ja puun raaka-ainemarkkinoita sotkevan järjestelmän. Päästökauppa on tällöin nostanut energiapuun hintaa siten, että puun poltto on kannattavampaa kuin varsinaisten metsäteollisuuden korkeamman jalostusasteen tuotteiden valmistaminen.

Liian tiukan valmisteluaikataulun takia kaikki EU-maat eivät ehtineet saada päästökauppajärjestelmäänsä valmiiksi vuoden 2005 alkuun mennessä. Kauppaan kuuluvat rekisterit ovat vieläkin keskeneräisiä suuressa osassa EU-maita. Jakosuunnitelmat on tehty eri tavalla ja eri ajoituksella, ja niiden vertaaminen on vaikeaa.

Myös päästöoikeuksien jaon oikeudenmukaisuutta voidaan kritisoida. Maiden lähtötasoja ei ole otettu riittävästi huomioon, ja energiatehokkuutta vaalineet joutuvat rahoittamaan muiden parannustoimia päästöoikeuksia ostaessaan. Hyvin asiansa hoitaneet maksavat siis puhdistustoimet kahteen kertaan: ensin omat ja nyt sitten päästökaupassa muiden.

Energiaintensiivinen teollisuutemme on saanut päästökaupasta aiheutuvia lisäkustannuksia, jotka ohjaavat tuotantoa ja investointeja EU:n ulkopuolelle ja uhkaavat samalla teollisuutemme kilpailukykyä. Päästökauppajärjestelmän avulla EU huonontaa yksipuolisesti omaa energiahuoltovarmuuttaan ja tekee itsestään riippuvaisen Venäjän ja Pohjois-Afrikan maakaasusta. Onkin aiheellista todeta, että Euroopassa harjoitetaan päästökauppaa, joka on enemmän rakennepolitiikkaa kuin kasvihuonekaasujen hillintää. Siksi on kohtuutonta, että EU sitoo itsensä raakileena käyttöön otettuun päästökauppajärjestelmään jopa kahdeksaksi vuodeksi.

Katsooko komissio yhä, että direktiivi täyttää sille alun perin asetetut tavoitteet? Eikö päästökaupan jäädyttäminen toistaiseksi (ns. suspensio) olisi tarpeen, jotta syntyneen tilanteen suurimmat vääristymät voitaisiin korjata?

E-3444/05FI
Stavros Dimasin
komission puolesta antama vastaus
(22.11.2005)

Päästökauppa on kustannustehokas tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Yhteisö on antanut päästökauppadirektiivin auttaakseen jäsenvaltioita noudattamaan Kioton tavoitteitaan.

On liian aikaista tehdä minkäänlaisia päätelmiä päästökauppajärjestelmän (EU ETS) toiminnasta. Komissio laatii parhaillaan selvitystä EU ETS:stä ja esittää selvityksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kesäkuun 2006 loppuun mennessä päästökauppajärjestelmädirektiivin 30 artiklan mukaisesti.

Komissio ottaa huomioon sähkön hinnan viimeaikaisen kehityksen, mutta korostaa, että hinnannousu on seurausta useista tekijöistä. Energian hinta on noussut maailmanlaajuisesti vuoden 2005 aikana etenkin öljymarkkinoiden kehityksen johdosta.

Komissio ei näe tarvetta eikä oikeudellisia perusteita päästökaupan jäädyttämiseen.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *