Korholan kysymys koskien matkapuhelimella tehtävän yleisvaroitustoiminnon kehittämistä ja rahoittamista

2.6.2005

Nopealla tiedonkululla valtava merkitys ihmishenkien säästämisessä

Korholan kysymys:Aasian luonnonkatastrofi osoitti, että nopealla tiedonkululla on valtava merkitys ihmishenkien säästämisessä erityisesti katastrofien kohdatessa asuttuja alueita. Tapaninpäivänä Kaakkois-Aasiaa kohdannut tsunami aiheutti lähes 250 000 ihmisen kuoleman tai katoamisen. Eloonjääneiden auttamisen liikkeellelähtö oli hidasta juuri hitaan tiedonkulun vuoksi.

Matkapuhelimissa on kuitenkin yli kymmenen vuoden ajan ollut miltei käyttämättömänä varoitusviestin mahdollistava Cell Broadcast -ohjelmisto, jonka avulla operaattorit voisivat välittää aluekohtaisia viestejä esim. vaaran uhatessa.

Cell Broadcast toimisi informaation jakajana suuronnettomuuksissa hyvin, sillä hätätilanteissa operaattorin on mahdollista lähettää erikoisviesti, joka tunkee heti näkyville riippumatta siitä, mitä matkapuhelimella parhaillaan tehdään, kunhan se vain on päällä ja Cell Broadcast -applikaation vastaanotto on avattu.

Matkapuhelimen Cell Broadcast -ohjelmisto ei kuitenkaan yksin ratkaise tätä asiaa. Tarvitaan yhteistoimintaa matkapuhelinten valmistajien ja operaattoreiden välillä ja tämän lisäksi taloudelliset resurssit tämän toiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Koska ei ole realistista olettaa pelkästään operaattoreiden ja matkapuhelinvalmistajien rahoittavan heille sinällään tuottamattoman toiminnan tutkimista ja kehittämistä, näkeekö komissio että Cell Broadcast -ohjelmiston käyttöönotto ja hyödyntäminen voisi olla asia, jonka rahoitus voitaisiin turvata EU-tasolta?

Viviane Redingin komission puolesta antama vastaus
E-1384/05FI (1.6.2005)

Komissio on samaa mieltä nopean tiedonkulun merkityksestä ihmishenkien pelastamisessa erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa katastrofit osuvat asutuille alueille, kuten joulukuun 2004 tsunami.

Lyhytsanoman solulähetyspalvelu (Cell Broadcast) on olemassa oleva ja standardoitu toiminto, jonka avulla on mahdollista lähettää kaikkien tietyn solun tai tiettyjen solujen alueella olevien matkapuhelimien näytölle lyhytsanomia, jos kyseinen toiminto on kytketty päälle. Solulähetyspalvelu voisi olla hätätapauksissa merkittävä apu varhaisvaroitusviestien lähetyksessä. GSM-verkkojen tarkkuus mahdollistaa varoitusviestien lähettämisen tietylle maantieteelliselle alueelle palvelun käyttäjän valitsemalla kielellä.

Solulähetyspalvelun toimivuus riippuu toiminnon asianmukaisesta toteutuksesta matkapuhelimessa. On tarpeen luoda vähimmäisvaatimukset, joilla voitaisiin taata mahdollisimman yhdenmukaiset ja helppokäyttöiset matkapuhelintoiminnot. Varoitusviestien tulisi olla tärkeysjärjestyksessä etusijalla, olla tunnistettavissa hyvin tärkeiksi yleistä turvallisuutta koskeviksi erikoisviesteiksi, syrjäyttää tekstiviestit tai muut mekanismit GSM-standardissa ja pysyä näytöllä jonkin aikaa käyttöasetuksista huolimatta. Hätäpalveluiden solulähetyspalvelu olisi hätätapauksissa parasta aktivoida radioteitse.

Komissio tunnustaa solulähetyspalvelun edut varhaisvaroituksissa ja – kuten kerrotaan äskettäin annetussa tiedonannossa koskien katastrofien ja kriisien edellyttämien EU:n valmiuksien vahvistamista1 – se harkitsee Euroopan standardointijärjestöjen valtuuttamista, jotta ne valmistelisivat ja hyväksyisivät yhdenmukaistetut standardit, jotka kattaisivat yhdenmukaisen toteutuksen ja viranomaisten solulähetyspalvelun käytön yleisen turvallisuuden nimissä. Tämän ei uskota vaativan mitään merkittävää tutkimus- ja kehityspanostusta. EU:n rahoitusta ei suunnitella solulähetyspalvelun käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *