"EU voisi tukea YK:n ilmastomuutospolitiikkaa tutkimuskeskuksella"

16.4.2004

“Suomen tulisi ryhtyä ajamaan EU:ssa monikansallisen, poikkitieteellisen ilmastonmuutoskeskuksen perustamista”, ehdottaa lauantaina Jyväskylässä puhunut Euroopan parlamentin jäsen Eija-Riitta Korhola.

“Keskuksen toiminnan tulisi tukea YK:n ilmastomuutossopimuksia, ja sen tulisi taata riittävä rahoitus ja virkoja alan tutkimukselle ja tieteellisille arvioinneille sekä koordinaatiolle”, Korhola sanoo.

“Euroopan unionin on vahvistettava johtavaa asemaansa ilmastonmuutoksen torjunnassa luotettavimpien saatavilla olevien tietojen pohjalta. Euroopan ilmastonmuutoskeskuksen perustaminen edistäisi tätä pyrkimystä. Sen tulisi laatia luotettavia alueellisia ennusteita sekä muotoilla strategioita ja keinoja ilmastonmuutoksen estämiseksi ja siihen sopeutumiseksi.”

Keskus tukisi yhteisön ja samalla Suomen tavoitteita ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä. “Pohjoisen ulottuvuuden jälkeen ilmastonmuutoskeskuksen perustaminen voisi olla Suomen seuraava suuren luokan aloite EU:ssa”, esittää Korhola.

“Vaikka Euroopan unioni on alkanut kiinnittää yhä enemmän huomiota ilmastonmuutokseen, sen vaikutuksista luontoon, talouteen ja ihmisiin on kuitenkin varsin vähän tietoa”, Korhola muistuttaa. “Useat lähteet arvioivat, että Eurooppa voi kärsiä huomattavasti ilmaston mullistuksista. Etelä-Euroopassa ongelmat liittyvät ennen kaikkea kuivuuteen, pohjoiset alueet taas kärsivät biodiversiteetin häviämisestä. Maa- ja metsätalous on kaikkialla Euroopassa suurien haasteiden edessä. Äärimmäisten skenaarioiden mukaan Skandinavia uhkaa muuttua asuinkelvottomaksi jo kahden vuosikymmenen päästä, mistä seuraa joukkopako pohjoisesta etelään.”

“Aikana, jolloin Yhdysvallat ja Venäjä eivät osallistu Kioton pöytäkirjan ratifioimiseen, Euroopan unionilla on oltava vahva tieteellinen tuki toimilleen ja aloitteilleen esimerkiksi kauppapolitiikan alalla.”

“Päätös Euroopan ilmastonmuutoskeskuksen perustamisesta olisi myönteinen merkki Kioton sopimuksen ratifioinneille ja ratifiointia vielä harkitseville maille, ja se olisi myös eduksi Suomen kansainväliselle roolille”, Korhola arvelee. “Vaikka Kioto ei astuisikaan voimaan, työtä ilmastomuutoksen hidastamiseksi ei saa lopettaa.”

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *