Tiehinnoittelu edellyttää puhtaita markkinamekanismeja (Sommerin mietintö)

16.12.2003

Arvoisa puhemies!
Komission ehdotus eurooppalaisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ansaitsee parlamentin tuen. Tehtävämme olisi kannustaa ottamaan vieläkin pitempiä askeleita, mutta siinä valiokunnan mietintö on pettymys.
Ensiksi, valiokunta pohtii asiaa monelta kannalta, mutta ei kyseenalaista sitä, että järjestelmä koskee vain ammattiliikennettä. Toiseksi valiokunta ei näytä irronneen siitä ajattelusta, että tietullin tulisi muka vastata tienpidon kustannuksia. Kolmanneksi valiokunnan esittämällä linjalla EU ei saa kestävän kehityksen kannalta riittävää alkuvauhtia. Seuraavassa nämä kolme seikkaa hieman yksityiskohtaisemmin:
Tiemaksujärjetestelmien käyttöönotossa tulee varoa tilannetta, jossa alkuun vailla tiemaksuvelvoitteita olevan yksityisen liikenteen lisäys syrjäyttää täysin ammattiliikenteen vähenemisestä syntyvän hyödyn. Ainoa kestävä ratkaisu on, että järjestelmä koskee alusta asti kaikkea tieliikennettä yhtäläisesti. Ratkaisu ei ole yksityisautoilijoidenkaan kannalta kohtuuton, sillä satelliittipaikannusvälineet yleistyvät nopeasti autoissa. Niiden osuus on jo merkittävä 2008, kun eurooppalainen GALILEO-järjestelmä on käytössä.
Tiemaksujen perimisestä koituvaa tuottoa ei ole välttämätöntä eikä oikeinkaan sovittaa yhteen "infrastruktuurin ylläpitämisen" kustannusten kanssa, tai korvamerkitä kertyvää tuottoa tähän tarkoitukseen.
Olennaista on liikenteen ulkoisten kustannusten ottaminen huomioon niin, että kulloisellakin tiemaksulla liikenteen rajakustannus vastaa perittävää rajahintaa. Tällöin liikenteen maksettavaksi ei tule nykyinen ulkoinen kustannus, vaan uuden tasapainohinnan mukaisen liikennemäärän mukainen kustannus. Tavoitteena tulisi siis ensisijaisesti pitää sitä, että liikenteen volyymi hinnoitellulla reitillä tai alueella eri ajankohtina on optimaalinen ja että ratkaisu tuon optimaalisen määrän tasosta tapahtuu markkinamekanismeilla. Nähdäkseni nämä ehdot täyttyvät helpoimmin sateliittipaikannukseen perustuvissa järjestelmissä, ja siksi olisi uskallettava sopia komission ehdottamalla tavalla tämän tekniikan ottamisesta nopeasti eurooppalaisen järjestelmän perustaksi. Näin saadaan skaalahyötyjä myös teknologian markkinoille tuomiseen, mistä hyötyy alenevina kustannuksina ennen muuta liikenteenharjoittajat.
Arvoisa puhemies,
Arvaan kollegoiden mutisevan itsekseen EU:n lainsäädäntövaltuuksien riittämättömyydestä. Muistutan kuitenkin liikenteen kasvavasta osuudesta hiilidioksidipäästöjen tuottajana. Vaikka autoteollisuus onkin EU:n tukemana tehnyt ja tekee merkittävää työtä vähäpäästöisten autojen kehittämiseksi, on tiemaksujärjestelmiä perusteltua ottaa käyttöön nimenomaan päästöjen vähentämiseksi. Silloin EU:n toimintavaltuudet ovat perustamissopimuksen 174 artiklassa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *