Korhola teki komissiolle kyselyn autorahoituksen kartellista Suomessa

19.12.2003

Euroopan parlamentin jäsen Eija-Riitta Korhola on tehnyt komission kilpailuasioista vastaavalle jäsenelle Mario Montille kyselyn suomalaisen autorahoituksen mahdollisesta syrjivyydestä. Korhola on toimittanut kyselyn tiedoksi myös Suomen Kilpailuviraston kartelliosastolle.
"Vaikuttaa siltä, että yksityinen kuluttaja on edelleen sidottu vanhoihin merkkikohtaisiin maahantuojiin, sillä toistaiseksi vain heidän kauttaan ostetuille autoille voi saada rahoitussopimuksen autoon", Korhola toteaa. Käytännössä tämä estää yksityisen ja rinnakkaistuonnin niiden suomalaisten osalta, jotka haluaisivat ostaa auton osamaksulla, ja siten vesittää äskettäin tehdyt päätökset syrjivyyden poistamisesta automaahantuonnissa.
Suomessa toimivista rahoitusliikkeistä suurimmat ovat Nordea ja OPR, lisäksi toimii muutama pienempi rahoittaja. "Käytännössä kaikki kuitenkin näyttäisivät noudattavan samaa käytäntöä", Korhola arvioi kansalaisilta saamiensa yhteydenottojen perusteella.
Korhola toimii Euroopan parlamentissa kuluttajansuoja-asioista vastaavassa ympäristövaliokunnassa.

Korhola kysyy, onko komissio tietoinen Suomen tilanteesta autokaupan rahoitusmarkkinoilla ja valvooko komissio kilpailun toteutumista tällä alalla. Hän pyytää komissiota selvittämään, onko vallitseva käytäntö komission näkemyksen mukaan EU:n kilpailulakien mukainen ja kysyy, mitä komissio aikoo tehdä asiassa.
Korhola viittaa myös komission päätöksiin vapauttaa autokauppa kaikissa EU-maissa purkamalla ns. ryhmäpoikkeus ja kysyy, onko muissa jäsenmaissa vastaavanlaisia käytäntöjä, jotka voivat vesittää komission päätöksen ja edelleen rajoittaa kilpailua autokaupassa.
Komission vastaus on odotettavissa kuuden viikon määräajassa. Jos vastausta ei ole annettu kuuden viikon kuluessa, Korholalla on parlamentin työjärjestyksen mukaan mahdollisuus ottaa asia esille parlamentin asianomaisessa valiokunnassa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *