Keskinäistä ymmärrystä edistävät elimet ja laitokset

19.11.2003

Arvoisa puhemies,
haluaisin käsitellä kollega Sacrédeuksen mietintöä ja aivan aluksi kiittää häntä hyvästä työstä mietinnön laatimisessa. Mietinnössä esitetyt tarkistukset helpottavat sekä Euroopan unionille tärkeiden projektien tukemista että niiden toiminnan valvomista.

Komission ehdotuksessa mahdolliset kohteet määritellään hyvin väljästi, eikä huomattava osa mahdollisista kohdemaista suinkaan ole teollistumattomia. Mielestäni on tärkeää, että tätä projektia sovelletaan nimenomaan niihin maihin ja maiden sisäisiin alueisiin, jotka ovat muutoin vaikeimmin tavoitettavissa ja joiden kanssa Euroopan unionilla voidaan katsoa olevan selvä tarve yhteisymmärryksen ja yhteistyön kehittämiseen.

Erityisenä ongelmana pidän sitä, että teollistumattomien maiden kanssa tehtävissä yhteistyösopimuksissa keskitytään helposti vain taloudellisen kehityksen edistämiseen. Tässä tilanteessa on muistettava, että myös sosiaalisten olosuhteiden parantamisella on kiistaton arvo kansainvälisessä yhteistyössä ja selvä – vaikkakin välillinen – vaikutus myös taloudellisen kehityksen edistäjänä.

Tästä syystä olen sitä mieltä, että mietinnössä on tärkeää korostaa komission ja parlamentin vuoropuhelun merkitystä ennen ehdotuspyyntöjen esittelyä. Vain tällä tavalla parlamentti voi varmistaa mahdollisuutensa kontrolloida varojen jakoa ja tukea myös humaaneja kehitystavoitteita. Komission tekemät painopistealueita koskevat päätökset esittävät voimakkaan kannan Euroopan unionin arvoista, ja on huomattavan tärkeää, että parlamentti, joka kansalaisten silmissä edustaa unionia, pystyy vaikuttamaan näihin päätöksiin.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *