Kaksi kysymystä reilun kaupan edistämisestä

1.5.2003

Julkiset hankinnat avainasemassa

Eija-Riitta Korhola on jättänyt komission ja neuvoston vastattavaksi kirjallisen kysymyksen reilun kaupan tuotteiden edistämisestä EU:ssa.

Kolmas viidettä alkavalla reilun kaupan viikolla suomalaiset kansalaisyhteiskunnan toimijat muistuttavat reilun kaupan tuotteista ja kehottavat mm. seurakuntia siirtymään enenevässä määrin käyttämään reilun kaupan kahvia.

Komission jäsen Pascal Lamyn komission puolesta antama vastaus kirjallisiin kysymyksiini (24.1. 2003) toteaa:"Pitkällä aikavälillä ainoastaan se, että reilun kaupan tuotteiden kysyntä eurooppalaisten kuluttajien keskuudessa jatkaa kasvuaan, saattaa laskea [reilun kaupan tuotteiden] hintoja merkittävästi."

Komissiolta Korhola kysyy:
"Onko EU:lla mahdollisuuksia edistää reilun kaupan tuotteiden kysyntää tuomalla näkyvästi esiin eurooppalaista reilun kaupan viikkoa (3.-9.5.), ja sitomalla se jo Euroopan yhteisöjen perustamisessa lausuttuihin ajatuksiin rajat ylittävän taloudellisen yhteistyön vakautta edistävistä vaikutuksista (osuuhan viikkoon myös Schuman-päivä)?"
"Onko komissiolla aikeita omalta osaltaan edistää reilun kaupan tuotteiden kysyntää julkisten hankintojen kautta yhteisön elimissä ja jäsenvaltioissa?"

Neuvostolta Korhola kysyy:
"Onko neuvostossa otettu esille tai aikeita ottaa esille mahdollisuuksia edistää reilun kaupan tuotteiden kysyntää tuomalla jäsenvaltioissa näkyvästi esiin eurooppalaista reilun kaupan viikkoa (3.-9.5.)?"
"Onko neuvostolla aikeita edistää reilun kaupan tuotteiden kysyntää julkisissa hankinnoissa jäsenvaltioissa?"

Komission vastaus Korholan kysymykseen E-1629/03FI
Pascal Lamyn
komission puolesta antama vastaus
(30. kesäkuuta 2003):

Ajatus eurooppalaisesta reilun kaupan viikosta, joka tarjoaisi mahdollisuuden kiinnittää suuren yleisön huomio reilun kaupan tuotteisiin, on ehdottomasti selvittämisen arvoinen. Tämäntyyppinen aloite sopisi lähtökohtaisesti komission yleiseen politiikkaan, jolla tietämystä reilun kaupan tuotteista lisätään rahoittamalla yksityissektorin johdolla toteutettavia toimia.

EU:n on tässä vastauksessa hankala sitoutua tällaisen aloitteen täytäntöönpanoon, koska se edellyttää lisäselvitysten tekemistä siitä, missä muodossa tällaista tukea voitaisiin antaa. Tästä syystä olisi tarkoituksenmukaista, jos reilun kaupan viikon puolestapuhujat voisivat lähestyä komission asianomaisia yksikköjä (kauppapolitiikan pääosasto) sen selvittämiseksi, minkälaista tukea komissio voisi mahdollisesti antaa.

Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että Belgiassa (6.–9.10.2003) järjestettävän reilun kaupan viikon kuluessa on mainoskampanjan lisäksi tarkoitus toteuttaa erityisiä tukitoimia. Yrityksiä kehotetaan tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan reilun kaupan tuotteita ja jatkamaan niiden tarjontaa niin kauan kuin kysyntää riittää.

Komissio avustaa useita kehitysmaita kaupan alalla talouskasvun edistämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi; tässä yhteydessä reilun kaupan käsitteiden taustalla olevat periaatteet otetaan asianmukaisesti huomioon. Reilusta kaupasta annetun tiedonannon1 mukaisesti reilussa kaupankäynnissä kehitysmaiden tuottajat saavat tuotteistaan korkeammat tulot sekä paremmat mahdollisuudet uusien markkinoiden löytämiseksi. Reilu kauppa on erityisen palkitsevaa pientuottajille, varsinkin maataloudessa ja käsiteollisuudessa, koska kehitysmaiden pientuottajat asuvat usein eristyneillä maaseutualueilla eikä heidän tuotantonsa ole riittävää suoraan vietäväksi. Piakkoin valmistuvassa komission valmisteluasiakirjassa Agricultural Commodity Trade, Dependence and Poverty selvitetään sellaisia strategiatekijöitä, joilla kehitysmaiden perushyödykkeitä tuottavia viljelijöitä voitaisiin tukea; siinä reilu kauppa esitellään yhtenä vaihtoehtona sille, miten tuottajia voidaan avustaa uusien markkinasegmenttien haltuunotossa.

Reilun kaupan tuotteiden käytön edistäminen on erityisen lähellä komission sydäntä, ja sen rakennuksissa kokousten aikana tarjoiltava kahvi onkin reilun kaupan kahvia. Yritysten sosiaalisen vastuuntunnon edistämiseen liittyen komissio neuvottelee parhaillaan reilun kaupan tuotteiden käytöstä ja edistämisestä Brysselin Euro-City-supermarketissa sekä kaikissa komission rakennuksissa sijaitsevissa myyntipisteissä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *