Pitkän tähtäimen 20 prosentin tavoitetta ei saa unohtaa

9.3.2003

Arvoisa puhemies,
Nyt käsittelyssä oleva direktiivi on osa lainsäädäntökokonaisuutta, jolla uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistetään eri toimialoilla ja siten osa niitä useita eri toimenpiteitä, joilla pannaan täytäntöön Göteborgin Eurooppa-neuvoston 2001 kesäkuussa hyväksymä Yhteisön kestävän kehityksen strategia. Direktiivi on erityisen tärkeä, koska juuri liikenteessä kehitys tähän asti on ollut murheellisin. Kollega Ayuso González onkin tehnyt hyvää työtä.
Liikenteen osuus energian loppukäytöstä Yhteisössä on yli 30 prosenttia ja jatkuvasti kasvussa; tämä suuntaus tulee edelleen voimistumaan ja siten hiilidioksidipäästöjen määrä lisääntymään. Kasvu on suhteellisesti vieläkin suurempaa ehdokasvaltioissa.
Komission valkoisen kirjan mukaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen arvioidaan lisääntyvän vuosien 1990 ja 2010 välisenä aikana 50 prosenttia noin 1.113 miljoonaan tonniin, ja päästöjen päälähteenä on maantieliikenne, jonka osuus liikenteen hiilidioksidipäästöistä on 84 prosenttia. Tämän vuoksi valkoisessa kirjassa vaaditaan ekologisin perustein, että liikenteen alan öljyriippuvuutta joka on nykyisin 98 prosenttia vähennetään käyttämällä biopolttoaineiden kaltaisia vaihtoehtoisia polttoaineita.
Biopolttoaineiden käytön edistäminen siten, että noudatetaan kestäviä maa- ja metsätalouden toimintatapoja, luo maaseudulle uusia kestävän kehityksen mahdollisuuksia. Osaltaan tällä voidaan edistää uusien työpaikkojen luomista maaseutualueille. Lisäksi on mahdollista saada sivutuotteita, joita runsaan kasviproteiini-sisällön vuoksi voidaan käyttää eläinten rehuna.
Kasvien viljely biopolttoaineiden tuotantoa varten olisi yhdistettävä nykyisiin viljelyohjelmiin vuoroviljelyperiaatetta noudattaen. Kestävien viljelykäytänteiden takaamiseksi on kuitenkin laadittava selkeät ympäristökriteerit niin, että esimerkiksi saman viljelyalan käyttäminen myöhemmin elintarviketuotantoon ei aiheuta mitään riskejä.
Arvoisa puhemies,
Neuvoston hyväksymässä aikataulussa on vain kaksi päivämäärään sidottua tavoitetta: 2 prosenttia vuonna 2005 myytävistä polttoaineista ja 5.75 prosenttia vuonna 2010. Komission vihreässä kirjassa "Energiahuoltostrategia Euroopalle" asetettiin tavoitteeksi, että maantieliikenteessä korvataan 20 prosenttia perinteisistä polttoaineista vaihtoehtoisilla polttoaineilla vuoteen 2020 mennessä. Myös tämä tavoite on edelleen syytä pitää mielessä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *