WEEE-direktiivistä erinomainen lopputulos

16.12.2002

Arvoisa puhemies,
Kollega Florenzin mietintö on yksi tämän parlamenttikauden merkittävimmistä saavutuksista parlamentille.
Ensiksikin tuottajat vastuutetaan nyt myymiensä laitteiden koko elinkaaresta. Yksilöllisen tuottajavastuun selkeä soveltaminen on asia, josta olen muutosehdotuksen alkuperäisenä esittäjänä erityisen iloinen. Juuri tätä kautta varmistuu ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun toteutuminen ja siten koko direktiivin toimivuus: jos tuottaja tietää joutuvansa laitteen loppuvaiheiden maksumieheksi, hän minimoi kustannukset jo etukäteen, eli varmistaa että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja sekin vähä mahdollisimman kierrätettävää. Myös parlamentin halu estää vapaamatkustaminen on kohtuullisella tavalla otettu huomioon mm. vaatimalla tuottajilta kustannukset kattava takuu jo laskettaessa tuotteet myyntiin.
Toiseksi on nostettava esiin esittelijämme loistava ratkaisu keräysvelvollisuudesta, joka toteutuu täysimääräisenä, mutta josta on osoitettava toteutuneeksi neljä kiloa asukasta kohti vuodessa. Näin grammaakaan jätettä ei jää vaille vastuutahoa, vaikka erilaisista käytännön syistä – ja lopulta sovittelussa saavutettuna kompromissina – itse näyttövelvoite on vain neljästä kilosta.
Siten koko ketju – tuottajat, maahantuojat, kauppiaat, kuluttajat, jätehuollon ja kierrätyksen järjestäjät sekä viranomaiset – ovat kukin osaltaan vastuullisessa asemassa, mutta tasapaino joka näiden tahojen vastuiden välillä on löydetty, on erinomainen. Lisäksi markkinamekanismeja on käytetty juuri siten kuin pitää: syntyy myönteisiä yllykkeitä muuttaa käytöstä entistä ekologisempaan suuntaan. Valittaen on sanottava, että neuvoston aivan viime hetkiin ajama kanta kustannusten ratkaisemiseksi ei olisi toiminut tällä tavoin eikä sillä siltä osin olisi ollut yhtä suurta ekologista tehoa, vaikka fiskaalisesti se olisi saattanut olla houkuttava jäsenvaltioille.
Toivon, että jäsenvaltioissa löytyy oikeudenmukainen ratkaisu myös keräyspisteiden järjestämiseen. Sikäli kuin mahdollista se on paikallisviranomaisen vastuulla, ja tuottajan kustannusvastuu alkaa keräyspisteestä eteenpäin.

Arvoisa puhemies,
Uskon, että olemme sähkö- ja elektroniikkaromua koskevassa direktiivissä löytäneet erinomaisen mallin, jota toivottavasti pian pääsemme soveltamaan moniin muihin tuoteryhmiin. Komission valmistellessa ehdotuksia näistä heitä rohkaiskoon se yksimielinen tuki, jonka nyt esillä olleessa ehdotuksessa olemme saaneet ympäristö- ja kuluttajajärjestöiltä ja alan teollisuudelta.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *