Kaksikielisyyden tukeminen tutkimuksella EU:ssa

7.1.2002

Kirjallinen kysymys P-0025/02 komissiolle 8. tammikuuta 2002

Aihe: Kaksikielisyyden tukeminen tutkimuksella EU:ssa

EU:n jäsenvaltioissa on lukuisia alueita, joissa elävästi vaikuttaa kaksi kieltä rinnakkain. Esimerkiksi Italiassa virallinen kieli on italia, mutta Etelä-Tirolissa puhutaan saksaa, Aostanlaaksossa ranskaa, Triestessä ja Goriziassa sloveenia ja joissakin Etelä-Tirolin laaksoissa retoromaania. Esimerkkejä olisi monia.

Suomessa Pietarsaaren (Jakobstad) alue on monin tavoin osoittanut, miten kaksikielisyys voidaan saada toimimaan käytännössä ja muuttaa rikkaudeksi, josta voi hyötyä koko yhteisö. Arvatenkin Pietarsaaren seutu on kaksikielisyyden hyödyntämisessä yksi menestyneimmistä EU-alueista.

Onko EU:ssa meneillään tutkimusohjelmia kaksikielisistä alueista?

Näkeekö komissio tarpeellisen tällaisen tutkimuksen järjestämisen?

Pitääkö komissio hyödyllisenä tukea esimerkiksi Åbo Akademin Pietarsaaren yksikössä käynnistettävää tutkimusta, jossa selvitetään kaksikielisten alueiden laajempaa merkitystä jäsenmaille ja EU:lle yleensä, ja olisiko siinä tapauksessa mahdollista käyttää tutkimuksen järjestämiseen yhteisön varoja?

Viviane Redingin komission puolesta antama vastaus 11. helmikuuta 2002

Eurooppalaisia yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkijoita tuetaan tutkimusta ja teknologista kehittämistä (TTK) koskevan viidennen puiteohjelman sosioekonomisen tietopohjan parantaminen -avaintoiminnon sekä sen edeltäjän (neljännen puiteohjelman kohdennettu sosiaalis-taloudellinen tutkimus) avulla. Niiden yhteydessä ei ole hankkeita, joissa tutkitaan erityisesti kaksikielisyyttä.

Tärkein kaksikielisiä alueita koskeva tutkimushanke on "Border discourse: changing identities, changing nations, changing stories in European border communities". Tässä parhaillaan käynnissä olevassa hankkeessa tutkitaan identiteetin muodostumista – johon kieli osaltaan vaikuttaa – raja-alueilla, ja sitä rahoitetaan sosioekonomisen tietopohjan parantaminen -avaintoiminnosta.

Komissio rahoittaa tutkimusta ainoastaan kilpailuun perustuen ehdotuspyyntöjen kautta. Määräaika viidennen puiteohjelman sosioekonomisen tietopohjan parantaminen -avaintoimintoon liittyvien ehdotuspyyntöjen jättämiselle päättyi 15. tammikuuta 2002.

Seuraavassa puiteohjelmassa yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet liitetään ensisijaiseen aihealueeseen 7, "Kansalaiset ja hallinto osaamisyhteiskunnassa", ja niiden merkitystä korostetaan. Tässä yhteydessä voidaan rahoittaa kielten ja kulttuurin tutkimushankkeita.

Komission Sokrates-ohjelman avulla tuetaan aktiivisesti koulutusalan hankkeita, joissa kehitetään tapoja opettaa koulu- ja yliopistoaineita vieraan kielen avulla (sisällön ja kielen integroitu oppiminen, "content and language integrated learning"). Tällä tavoin kaksikielisyyteen kannustetaan jo hyvin nuorena. Kyseistä menetelmää käytetään sekä yksikielisillä että kaksikielisillä alueilla, ja näitäkin hankkeita rahoitetaan kilpailuun perustuen ehdotuspyyntöjen kautta.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *