Kaksikielisten alueiden verkostoyhteistyö EU:ssa

9.1.2002

Kirjallinen kysymys E-0044/02 (PPE-DE) komissiolle (10. tammikuuta 2002)

Aihe: Kaksikielisten alueiden verkostoyhteistyö EU:ssa

Kaksikielisten alueiden ongelmat lienevät kaikissa jäsenmaissa samankaltaisia. Kysymys ei ole pelkästään kansallisesta vähemmistöpolitiikasta (jonka edistämiseksi on oma EU-hankkeistonsa), vaan myös siitä, kykenevätkö eri kieliryhmät paikallisella ja alueellisella tasolla lomittumaan toisiinsa, vaarantamatta ryhmiensä sisäistä identiteettiä, ja minimoimaan keskinäiset historialliset tms. ristiriitansa. Yhteisiä teemoja ja tarpeitahan on paljon: toisen kielen opetus, hallinnon kaksikielisyyden toimivuus, tiedonvälitys, "ennakkoluulopsykologia", syrjintä ja lasikatot, kieleen perustuva kulttuurivaihto paikallistasolla, asuntoalueiden eriytyminen jne.

Yhteisten kysymysten käsittelyn käytännöllinen muoto voisi olla kaksikielisten alueiden verkoston perustaminen. Verkostoajatuksen pohjana on keskinäinen käytäntöjen, normien ja vuorovaikutusmuotojen vaihto ja vertailu eri maissa ja alueilla. Tällainen kontaktipinta on kuitenkin varta vasten luotava, mutta luultavasti siihen ei pysty yksikään alue oma-aloitteisesti, vaan tarvittaisiin yhteisön tasoista aloitetta.

Tietääkö komissio, joko EU:n alueella toimii kaksikielisten alueiden verkostoja jäsenmaiden rajat ylittävästi?

Pitääkö komissio tällaisen verkoston luomista tarpeellisena ja onko komissio halukas toimimaan aktiivisesti tällaisen verkoston käynnistämiseksi?

Millaisella aikataululla asiassa on mahdollista edetä?

Viviane Redingin komission puolesta antama vastaus 20. helmikuuta 2002

Komission tietojen mukaan EU:ssa ei ole tällä hetkellä kaksikielisten alueiden välistä verkostotoimintaa.

EU:ssa on kuitenkin kaksikielisyyteen liittyviä asioita käsitteleviä verkostoja. Euroopan pienten kielten virasto (http://www.eblul.org), joka on yhteisön rahoittama elin, on käynnistänyt Partnership for Diversity -ohjelman, joka saattaa yhteen alueellisen ja paikallisen tason viranomaiset alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä käyttävistä Euroopan osista ja jonka tavoitteena on keskustelun käyminen yhteistä etua koskevista kysymyksistä sekä yhteistyön edistäminen. Virallisten kielten suunnittelutoimistojen verkosto, joka perustettiin yhteisön tuella ja jonka koordinoinnista vastaa nykyään Welsh Language Board (http://www.bwrdd-yr-iaith.org.uk), kokoontuu säännöllisin väliajoin keskustelemaan kielten edistämiseen liittyvistä asioista. Yhteisö tukee Sokrates-ohjelman Lingua-toimen puitteissa Euroopan laajuista Euroclic-verkostoa (http://www.euroclic.net), joka saattaa yhteen opettajia, opettajien kouluttajia, tutkijoita, poliittisia päättäjiä ja muita monikielisen koulutusalan toimijoita sekä kaksi- että yksikielisiltä alueilta.

Hankkeet, joihin osallistuu kaksikielisyyden muita näkökulmia käsitteleviä kansainvälisiä verkostoja, saattavat saada tukea yhteisön muista ohjelmista ja toimista, kuten Sokrates-ohjelmaan kuuluvasta Comenius-alaohjelmasta tai Interreg-ohjelmasta, jos hankkeita koskevat ehdotukset ovat kyseisten toimien vaatimusten ja tavoitteiden mukaiset.

Komissio rohkaisee alueita osallistumaan olemassa oleviin verkostoihin ja hyödyntämään nykyisten ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia Euroopan laajuisen yhteistyön edistämiseksi tällä alalla.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *