Eläintautien leviämisen ehkäisemisestä

1.5.2001

Korhola (PPE-DE). – Arvoisa puhemies, vaikka ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta ei tällä kertaa käsitellyt hellävaraisesti mietinnön laatijaa Roth-Behrendtiä, haluan kuitenkin kiittää häntä siitä hyvästä työstä, jota hän mietinnön eri vaiheissa on tehnyt.

Valiokunta hyväksyi kaksi tarkistusta, joista ensimmäinen on alunperin professori Trakatelliksen ja minun yhdessä esittämä. Sen sisältö lyhykäisyydessään on se, että parhaaseen luokkaan kuuluvat jäsenmaat säilyttävät oikeuden vaatia lisätakeita niiden alueille tuoduista eläimistä. Se ei pyri estämään eläinten maahantuontia tai kauppaa jäsenmaiden välillä, vaan ainoastaan estämään tautien siirtymisen niihin maihin, joissa niitä ei vielä ole ollut. On luonnollisesti koko EU:n etu, että taudit, myös TSE, rajoitetaan niin pieneen alueeseen kuin mahdollista, ja niiden leviäminen uusille alueille estetään.

Samalla kun tarkastellaan yksittäisiä sääntöjä TSE:n ehkäisyä ja valvontaa koskien, käy yhä ilmeisemmäksi, että koko yhteinen maatalouspolitiikka kaipaa uudistamista eli tiettyjä korjausaskeleita. Harkinnanarvoista olisi vakavasti miettiä järjestelyä, jossa yhteinen maatalouspolitiikka asettaa yhteiset tavoitteet ja minimivaatimukset muun muassa ympäristönkuluttajasuojan ja eläinten hyvinvoinnin osalta, mutta jossa yhteisen maataloustuen mielekkyys pohdittaisiin uusiksi. Tässä mallissa olisi luvallista antaa kansallista tukea, joka tähtäisi ennen muuta ruokaturvallisuuden, ympäristön puhtauden ja aluepoliittisten tavoitteiden edistämiseen. Mielestäni tämä on yksi mahdollinen ja vakavasti otettava tie eteenpäin nykyisestä järjestelmästä, joka on huono veronmaksajalle, kuluttajalle ja ympäristölle ja erityisen huono viljelijälle.

Kun EU:ta perustettiin, sen maatalouspolitiikan tavoite yksinkertaisuudessaan oli taata elintarvikkeiden riittävyys sota-ajasta toipuvassa pulataloudessa. Perustamissopimuksen 33 artiklassa lähdetään edelleen tästä ajatuksesta, vaikka EU:n omavaraisuus saavutettiin jo 60-luvulla ja tuotantoa on riittänyt yli tarpeen 70-luvulta lähtien. Määrästä on nyt siirryttävä laatuun.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *