Päätös elintarvikevirastosta saattaa viivästyä

7.9.2000

Suomeen haviteltu Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto saattaa jäädä pois Ranskan puheenjohtajuuskaudella pidettävästä Nizzan huippukokouksesta, arvioidaan komission virkamiespiireissä. EU:ssa kesken olevat suuret kysymykset on joka tapauksessa välttämätöntä saada päätöksentekoon Nizzassa. Lisäksi elintarviketurvallisuuteen liittyvän riskinhallinnan lainsäädäntöpohja vaatii vielä selvittämistä, joten on mahdollista, että asiasta päättäminen jää ensi vuoden ensimmäisen puoliskon puheenjohtajalle Ruotsille. Suomen mahdollisuuksia sen ei arvioida heikentävän. Sen sijaan asian viivästyminen vielä tästä Ruotsia seuraavalle Belgian puheenjohtajuuskaudelle saattaa olla kohtalokasta, sillä Helsingin Viikin pahimpana kilpailijan pidetään Brysseliä.

Fyysinen naapuruus ei välttämätöntä

Euroopan parlamentin on tarkoitus keskustella elintarviketurvallisuuteen liittyvästä komission Valkoisesta kirjasta ympäristövaliokunnassa ensi viikon tiistaina ja äänestää valiokunnan kannasta viikkoa myöhemmin. Elintarviketurvallisuusviraston perustaminen ja tehtävät ovat osa Valkoista kirjaa. Täysistuntoon asia etenee lokakuussa.

Valiokunnan mietintöä on valmistellut brittiedustaja John Bowis. Hänen kaavailunsa mukaan viraston tehtäviin kuuluisi elintarviketurvallisuuteen liittyvien riskien arviointi ja niistä tiedottaminen. Riskin hallinta kuuluisi edelleen komissiolle, ja päätökset asiasta tulisi tehdä yhteispäätösmenettelyä noudattaen niin, että päätös tehdään parlamentissa ja neuvostossa.

Eija-Riitta Korhola hyväksyy Bowisin peruslinjan suhteessa Valkoiseen kirjaan. Hän jätti kuitenkin viime viikolla kuusi muutosesitystä, jotka tähtäävät siihen, että Viikin asema sijoituspaikkana ei heikkene, vaan vahvistuu.

Korhola mm. pyrkii saamaan mietintöön kirjatuksi hyvän sijaintipaikan kriteerit, joita ovat mm. ruokaturvallisuuden kannalta hyvä maine sekä riippumattomuus mm. suurista elintarviketuottajista, hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet, sekä ennen muuta tarjota toimivan tieteellisen toimintaympäristön ruokaturvallisuuteen liittyvillä tieteenaloilla.

Korhola muistutti myös, että "läheiset yhteydet" parlamenttiin ja komissioon eivät nykyaikana edellytä fyysistä naapuruutta. Lisäksi hän pyrkii saamaan valiokunnan taakseen muistutukseen, että Edinburghissa 1992 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että EU:n virastoja jaetaan tasapuolisesti kaikkiin jäsenmaihin. Nykyisistä jäsenmaista vain Ruotsi ja Suomi ovat ilman EU-virastoa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *