Ihmisen kloonaus esillä Euroopan parlamentissa

6.9.2000

Parlamentti hyväksyi kristillisdemokraattisen PPE/DE:n ehdotuksen pohjalta vihreiden ja muutaman muun pienen ryhmän tukemana päätöslauselman ihmisen kloonauksesta äänin 237 puolesta, 230 vastaan ja 43 tyhjää. Tappiolle jäi sosialidemokraattien ja liberaalien huomattavasti vapaamielisempi esitys.
Kristillisdemokraattien esityksestä parlamentti tunnustaa kiistattoman tarpeen tehdä lääketieteellistä tutkimusta, joka perustuu ihmisen geeniperimään, mutta korostaa että sellaista tutkimusta on arvioitava tiukoin eettisin ja yhteiskunnallisin perustein.

Parlamentti katsoo, että mahdollisesti asetettavan väliaikaisen valiokunnan tulisi ottaa lähtökohdakseen ne näkökohdat, joita parlamentti on esittänyt aiemmissa päätöslauselmissaan.

Korhola: "EU polkujen risteyksessä"

Täysistunnossa puhunut Eija-Riitta Korhola muistutti, että Japanin ja Yhdysvaltain kilpailuedun perään haikailemisen sijasta olisi tehtävä valinta, mitä reittiä tutkimus biotekniikan alalla etenee. Sikiöitä käyttävä tutkimus on nyt käytössä oleva teknologia, mutta aivan yhtä mahdollista on keskittyä tutkimukseen, jossa kehitetään hoitomuotoja käyttäen potilaan omia kantasoluja. Tällöin ei edes hylkimisvaaraa ole.

"Olemme polkujen risteyksessä", Korhola huomautti. Hän puhui solutekniikoiden käyttöön liittyvistä arvovalinnoista myös kristillisdemokraattien ryhmäkokouksessa, joka keskusteli aiheesta vilkkaasti ennen täysistuntoa ja äänestystä. Kriittinen kohta erityisesti ryhmään kuuluville konservatiiveille näytti olevan maininta, jossa muistutettiin, että eroa lisääntymiseen ja toisaalta hoitoon liittyvissä kloonaustekniikoissa ei ole.
"Kaikki ovat liikuttavan yksimielisiä siitä, että lisääntymiseen tähtäävä kloonaus on epäeettistä. Minun huoleni liittyy siihen, mitä perusteita käytämme sen torjumiseen." Korhola epäili, että nämä perusteet eivät voi kestää, jos sama tekniikka sallitaan kuitenkin hoitotarkoituksiin. Hän muistutti, että teknisen näkökulman lisäksi kloonaustekniikka on lisääntymis- ja hoitotarkoituksissa täysin sama myös filosofin näkökulmasta: "Jos toimenpidettä tarkastellaan sikiön kannalta, eroa ei ole. Joka tapauksessa sitä käytetään välineenä, käyttötavarana, ei olentona, jolla olisi itsearvoa."

Iso-Britannialle muistutus tieteen rajoista

Hyväksytyssä päätöslauselmassa Parlamentti katsoo, että terapeuttinen kloonaus, joka tarkoittaa ihmisalkioiden luomista ainoastaan tutkimustarkoituksia varten, aiheuttaa selvän eettisen ongelman, ylittää peruuttamattomasti tutkimussääntöjen rajat ja on unionissa omaksutun yleisen politiikan vastaista. Se kehottaa Britannian hallitusta tarkistamaan ihmisalkioiden kloonausta koskevaa kantaansa ja pyytää maan parlamentin jäseniä hylkäämään ehdotuksen, jossa sallitaan tuman siirrolla luotujen alkioiden käyttö tutkimuksissa.

Parlamentti toistaa jäsenvaltioille esittämänsä kehotuksen laatia sitovaa lainsäädäntöä, jossa kielletään kaikenlainen ihmisten kloonausta koskeva tutkimus.

Parlamentti vaatii myös sellaisten keinohedelmöitysmenetelmien kehittämistä, joissa ei tuoteta liikaa alkioita. Jäsenvaltioiden ja yhteisön viranomaisten on huolehdittava siitä, ettei mitään ihmiseen liittyvää saa kloonata eikä patentoida.

Parlamentti pyytää Euroopan unionin perusoikeuskirjan valmistelukuntaa sisällyttämään tekstiin ihmisten kloonausta koskevan kiellon.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *