Kansanterveys on sisämarkkinoita tärkeämpi

15.5.2000

Arvoisa puhemies,

Nyt käsittelyssä oleva mietintö on esimerkki asiasta, jossa meidän on kyettävä näyttämään, että Euroopan parlamentti asettaa kansanterveysnäkökohdat sisämarkkinoiden edelle. Tähän meille antaa mahdollisuuden ja velvoitteenkin yhteisön perussopimus (Artiklat 30, 95.4, 95.8).

Ensisijaisesti on kyettävä turvaamaan kuluttajan terveys, erityisesti TSE:den kaltaisessa sairaudessa, jonka tarttumistapaa ei riittävästi tunneta ja jonka testaaminen on toistaiseksi mahdollista vasta, kun oireet ovat jo kehittyneet.

Toissijaisesti, ja tämä on sisämarkkinaperuste, on kyettävä palauttamaan kuluttajan luottamus markkinoilla oleviin elintarvikkeisiin, jotta markkinoiden mahdollisimman häiriötön toiminta olisi mahdollista. Molemmat seikat ovat tärkeitä, mutta arvojen järjestys on kyettävä selkeästi näyttämään: kansanterveys on ensisijainen arvo.

Ympäristövaliokunta on päätynyt kantaan, joka mahdollistaa molempien tavoitteiden toteutumisen. Yksi tärkeä osa tässä kannassa on koko karjan hävittäminen tilalta, josta tautia on tavattu. Vaikka ei olisikaan tietoa siitä, ovatko muut eläimet sairastuneet, on toimenpide perusteltu juuri edellämainittujen tavoitteiden toteutumiseksi. Samalla on tietenkin huolehdittava siitä, että kasvattaja saa asianmukaisen korvauksen eläimistään.

Sisämarkkinoiden on lisäksi kyettävä toimimaan siten, että taudin leviäminen pysähtyy ja jäsenvaltiot, jossa tautia ei vielä ole esiintynyt, voivat luottaa yhteisön toimivan näiden valtioiden eläinkantaa suojellen. Tein itse tästä muutosesityksen ympäristövaliokunnassa, perustellen asiaa nimenomaan edellä mainitsemallani arvojen tärkeysjärjestyksellä, jossa kansanterveys on ensisijainen. Tämä tavoite on nyt valiokunnan mietinnössä toteutettu hieman toisin, mutta tyydyttävällä tavalla. Pidentämällä asetuksen liitteessä kahdesta kuuteen vuoteen sitä aikaa, jona skrapieta ei ole esiintynyt, voidaan riittävällä tavalla turvata tuontieläinten ja jalostusmateriaalin riskittömyys ja estää taudin leviäminen maihin, joissa sitä ei vielä ole. (Liite VIII, luku A, I(3))

Arvoisa puhemies,

Mietinnössä mainitaan vastoin komission esitystä nyt nimeltä käytössä olevia pikatestejä TSE:den toteamiseksi. Tämä on sinänsä hyväksyttävää, mutta on kuitenkin muistettava, että kyseessä on teknologia, jota kehitetään kaiken aikaa. Toivoaksemme testit piankin ovat nykyistä parempia ja silloin on tärkeää, että nyt hyväksytyt säännöt pidetään ajantasalla teknologian kehittymisen kanssa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *