Unionin lähestymistapa Maailman kauppajärjestö WTO:n neuvotteluihin

16.11.1999

Parlamentin mietinnössä ilahduttaa ennen muuta se, että parlamentti on osaltaan kyennyt lisäämään koherenssia unionin neuvottelutavoitteisiin.

Unioni on aiemmilla päätöksillään (mm. Ministerineuvoston vuoden 92 koherenssiresoluutiossa ja Maastrichtin sopimuksen kehitysyhteistyön koherenssilausekkeessa) sitoutunut eri politiikan alojen koherenttiuteen. Siten esimerkiksi kauppapolitiikan tulee olla sopusoinnussa unionin kehitysmaapolitiikan ja ympäristöpolitiikan kanssa. Kumpikin politiikan ala tulee mietinnössä nyt korostetusti ja – uutena parlamentin jäsenenä sanon – myönteisenä yllätyksenä hyvin esille.

Samoin voi arvioida, että ehdotetussa mietinnössä on hyvin tasapainotetusti esitetty kanta WTO:n suhteesta muihin monenvälisiin sopimuksiin. Lisäksi vahva tuki aloitetulle Maailman työjärjestö ILO:n ja WTO:n väliselle yhteistyölle lupaa yhä parempaa koherenssia tällä alalla. Kun toimiva malli on löydetty, olisi sitä sovellettava myös WTO:n suhteisiin muihin kansainvälisiin järjestöihin, joiden alaisuudessa vastaavia sopimuksia on tehty.

On myös tärkeää, että parlamentti nyt linjaa näiden monenvälisten sopimusten merkityksen WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä.

Ympäristövaliokunnan jäsenenä olen tyytyväinen siihen, että varovaisuusperiaate pyritään kirjaamaan myös WTO:n säännöstöön. Unionin neuvottelijoiden on kyettävä vakuuttamaan muut osapuolet siitä, että EU:n tavoitteena ei ole protektionismi, vaan kuluttajan hyvinvoinnin turvaaminen.

Maailmankaupan vapauttamisen vaikutuksia arvioitava

Unioni tekee viisaasti, jos se kutsuu kansalaisjärjestöjä mukaan keskusteluihin WTO:sta neuvottelukierroksen edetessä. Paitsi että se vahvistaa unionin toiminnan legitimiteettiä omalla maaperällämme, voi globaali NGO-kenttä osaltaan auttaa neuvottelijoitamme Unionin tavoitteiden saavuttamisessa; kokemus osoittaa, että kansalaisjärjestökentässä keskustelu siirtyy kevyesti mantereelta toiselle. Koska muut osapuolet tulevat valitettavasti vielä kaukana perässä, EU tarvitsee kansalaisjärjestöjen sivustatukea työssään WTO:n muuntamisessa ympäristön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta kestävästi toimivaksi järjestöksi.

Arvoisa puhemies, Seattlen kierroksella WTO:n toimiala ja valta kasvavat merkittävästi. Siksi EU:n tulisikin huolehtia siitä, että kaupan vapauttamisen ja WTO:n toimien vaikutusta arvioidaan jatkuvasti ekologisuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta.

WTO:lle kirjoitettava valtakirja pitää mitoittaa niin, että kansaa edustavilla poliitikoilla on mahdollisuus toimia ja valvoa vapaakaupan vaikutuksia kansalaisten arkeen. Kaikkien parlamenttien tärkein tehtävä on kansalaisten luottamuksen synnyttäminen päätöksentekoon, myös WTO:ssa tehtäviin päätöksiin.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *