Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien Syyrialle myönnettyjen avustusvarojen huonoa hallinnointia avun koordinoinnista vastaavassa yksikössä

18.6.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-005206/2014
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe: Syyrialle myönnettyjen avustusvarojen huono hallinnointi avun koordinoinnista vastaavassa yksikössä

EU on myöntänyt 3 500 000 euroa Gaziantepissa Turkissa toimivan Syyrian opposition ylläpitämän avun koordinoinnista vastaavan yksikön (ACU) toimintaedellytysten kehittämiseen ja paikallishallinnon rakenteisiin. Tämä tuki on myönnetty osana humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) toimia, ja sen avulla pyritään saavuttamaan humanitaariselle interventiolle asetetut tavoitteet (1).

BBC News Middle East raportoi 9. tammikuuta 2014 ACU:n entisen henkilöstön väitteistä, joiden mukaan Syyrialle myönnettyjä avustusvaroja hallinnoidaan kaoottisella tavalla. Entisen henkilöstön mukaan varojen riittämätön seuranta ACU:ssa on johtanut miljoonien eurojen katoamiseen.
Ensimmäisenä toimintavuotenaan ACU vastaanotti 47 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria lahjoituksina, ja vuoden 2012 loppuun mennessä 34 miljoonaa dollaria oli jo käytetty toimiin Syyriassa. Monissa tapauksissa varojen käytöstä ei laadittu asianmukaisia tositteita. Kaikki lahjoittajat olivat kuitenkin tietoisia siitä, että tehokasta järjestelmää ei ollut otettu käyttöön ja varojen käyttöä ei seurattu asianmukaisesti. Väitteiden mukaan yksikön organisaation toimintaa haittasivat sisäiset kiistat, henkilöstölle maksettiin kohtuuttoman suurta palkkaa ja henkilöstö oli epäpätevää.

1. Miten komissio on seurannut ACU:lle myöntämänsä rahoituksen käyttöä?
2. Onko komissio jo ratkaissut vastuuvelvollisuuteen liittyvät ongelmat?
3. Voiko ACU komission mielestä jatkossakin saada rahoitusta opposition jäsenenä? Jos voi, minkä vuoksi?

(1) Katso humanitaarinen täytäntöönpanosuunnitelma (HIP): Syyrian kriisi, 24. heinäkuuta 2013.

FI
E-005206/2014
Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Catherine Ashtonin
komission puolesta antama vastaus
(18.6.2014)

1. ACU ei ole saanut suoraa rahoitusta komissiolta. Komissio antaa EU:n yhteistyövälineiden puitteissa humanitaarista, kehitys- ja vakautusapua konfliktin koettelemalle siviiliväestölle Syyriassa. Komission humanitaarisen avun rahoitus kanavoidaan YK:n järjestöjen ja akkreditoitujen humanitaaristen järjestöjen kautta. Vakautta ja rauhaa edistävän välineen puitteissa voidaan tarjota hiljattain muodostetuille Syyrian oppositiota edustaville elimille muuta kuin humanitaarista apua, jotta niiden kautta saataisiin luotettavaa tietoa väestön tarpeista ja helpotettaisiin avun toimittamista Syyriassa asuville siviileille. Vaikka tässä yhteydessä pohdittiin suoran rahoituksen antamista ACU:lle, komissio ei ole tähän mennessä antanut ACU:lle toimintavalmiuksien kehittämistä varten rahallista apua. Komissio on sen sijaan tukenut ACU:a esimerkiksi tarjoamalla koulutusta ja asiantuntemusta sellaisten täytäntöönpanokumppaneiden kautta, joilla on kokemusta avun toimittamisesta vaikeissa kriisitilanteissa. Komissio pitää tiivisti yhteyttä täytäntöönpanokumppaneihinsa, jotka huolehtivat toiminnan säännöllisestä valvonnasta.

2. Edellä esitetystä seuraa, että ACU ei ole vastuuvelvollinen komissiolle. Aiemmin mainittuun toimintavalmiuksien kehittämiseen on myös kuulunut ACU:n vastuuvelvollisuuden vahvistaminen avunantajia ja -saajia kohtaan.

3. Ks. vastaus kysymykseen 1. Komissio kuulee tarvittaessa ACU:a ja/tai muita oppositiota edustavia elimiä, jotta komissio ja sen täytäntöönpanokumppanit voivat tehostaa kipeästi kaivatun EU:n avun antamista Syyrian siviiliväestölle.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *