Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien EU:n reaktiota demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyviin äskettäisiin ongelmiin Turkissa

24.6.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-005204/2014
Komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 117 artikla

Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe: VP/HR – EU:n reaktio demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyviin äskettäisiin ongelmiin Turkissa

Vuonna 2012 ja vuoden 2013 alussa osa kaikkein vastahakoisimmista jäsenvaltioista ilmoitti, että ne olisivat valmiit avaamaan ainakin yhden uuden neuvotteluluvun (aluepolitiikkaa ja rakennepolitiikan välineiden yhteensovittamista koskeva luku 22) osana neuvotteluja Turkin liittymisestä EU:hun. Neuvottelujen oli määrä alkaa kesäkuussa 2013.
Innostus laantui kuitenkin EU:n taholta nopeasti touko–kesäkuussa 2013, kun poliisi vastasi laajalle levinneisiin hallituksen vastaisiin protesteihin kohtuuttomalla voimankäytöllä. Kaikesta huolimatta EU ilmoitti 5. marraskuuta 2013, että se oli sopinut luvun 22 avaamisesta (tosin liittymisneuvottelujen uudelleenkäynnistämistä lykättiin loppusyksyyn 2013). Lisäksi Turkin kanssa käynnistettiin takaisinottosopimusta ja viisumivapausjärjestelmään tähtäävää etenemissuunnitelmaa koskevat neuvottelut 16. joulukuuta 2013. Samaan aikaan Turkin hallitusta vastaan esitettiin väitteitä massiivisesta korruptiosta, mikä johti uuteen vastalauseaaltoon eri puolilla maata.

1. Miksi EU päätti jatkaa liittymisneuvotteluja ja viisumivapausjärjestelmän suunnittelua huolimatta väitteistä laajamittaisesta korruptiosta?
2. Miten varapuheenjohtaja / korkea edustaja arvioi maaliskuussa 2013 pidettyjä kunnallisvaaleja? Olivatko ne vapaat ja oikeudenmukaiset?
3. Mitä tulevia toimia on suunniteltu Turkin EU:hun liittymisen suhteen, ja ovatko nämä suunnitelmat muuttuneet johtuen maan nykyhallituksen ongelmista noudattaa demokraattisia perusnormeja ja oikeusvaltioperiaatetta?

FI E-005204/2014
Štefan Fülen komission puolesta antama vastaus (24.6.2014)

Turkin kanssa käytävät liittymisneuvottelut perustuvat neuvoston lokakuussa 2005 hyväksymään neuvottelukehykseen. Viisumivapautta koskevan vuoropuhelun aloittaminen Turkin kanssa noudattaa neuvoston kesäkuussa 2012 esittämiä päätelmiä yhteistyön kehittämisestä Turkin kanssa oikeus- ja sisäasioiden alalla.

Komissio on pannut merkille kunnallisvaalien lopulliset tulokset, jotka vaalien toimittamisesta vastaava Turkin lainkäyttöelin, ylin vaalilautakunta, julkisti 6. toukokuuta.

Komissio katsoo, että vuorovaikutus Turkin kanssa on paras tapa varmistaa, että EU ja sen normit ovat edelleen kiintopiste Turkin toimille oikeusvaltion alalla. Komissio on kuitenkin samalla ilmaissut avoimesti huolensa viime kuukausien tapahtumista Turkissa ja kehottanut Turkkia toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että väitteitä korruptiosta ja väärinkäytöksistä tarkastellaan avoimesti ja puolueettomasti.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *