Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien EU:n tukea Syyrian demokratian puolesta toimiville ryhmille

9.4.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-000253/2014

Komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)

työjärjestyksen 117 artikla

Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe:            VP/HR – EU:n tuki Syyrian demokratian puolesta toimiville ryhmille

Komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on toistuvasti korostanut, että Syyriaan tarvitaan rauhanomainen poliittinen ratkaisu (esimerkiksi Euroopan parlamentissa 11. syyskuuta 2013). Koska kansainvälinen yhteisö ei tähän mennessä ole kyennyt lähentämään konfliktin osapuolia, epädemokraattiset toimijat (myös Al‑Qaedaan yhteyksissä olevat ryhmät) ovat lisänneet vaikutusvaltaansa Syyriassa, ja nuorison sekä kansalaisyhteiskunnan aktivistien aloittaman demokraattisen kansannousun tavoitteet ovat muuttuneet. Monet kyseisistä aktivisteista olivat ensimmäisiä, jotka Assadin hallinto karkotti Syyriasta, ja he asuvat nyt EU:n alueella poliittisina pakolaisina.

Yksi merkittävimmistä demokratiaa kannattavista ryhmistä on Syyrian demokraattinen foorumi. Sen johdossa on lähinnä Syyrian kansannousun alkuvaiheessa voimansa yhdistäneitä nuoria aktivisteja, joilla oli keskeinen rooli mielenosoitusten ja marssien järjestämisessä sekä ihmisoikeusrikkomusten kirjaamisessa. Nämä Syyriasta pakenemaan joutuneet kansalaisyhteiskunnan aktivistit ovat erittäin huolissaan konfliktin jälkeisen Syyrian luonteesta ja siitä, miten esimerkiksi valtion rakenteiden suunnittelu ja perustuslain laadinta etenevät, jos todennäköisesti vallassa olevat ryhmittymät ovat täysin epädemokraattisia. Siksi on oleellista, että EU tukee niitä ”helposti tavoitettavia” demokratiaa kannattavia ryhmiä EU:n sisällä, jotka haluavat konfliktin jälkeen kotimaahansa palattuaan vaikuttaa demokraattisen ja perustuslaillisen Syyrian syntymiseen.

  1. Onko varapuheenjohtajan / korkean edustajan strategiana tukea Syyrian demokratiaa kannattavia pakolaisryhmiä EU:n alueella, jotta Syyrian mahdollinen poliittinen siirtymä kävisi helpommaksi?
  2. Onko varapuheenjohtaja / korkea edustaja kuullut EU:n alueella toimivia demokratiaa kannattavia syyrialaisryhmiä, kartoittanut niiden tilannetta ja vaihtanut kokemuksia niiden kanssa EU:n päätöksentekoon tarvittavien tietojen kartuttamiseksi? Mitä tuloksia näistä mahdollisista kuulemisista ja kartoittamisista on ollut? Onko EU pyrkinyt saattamaan näitä toimijoita yhteen?
  3. Onko varapuheenjohtaja / korkea edustaja antanut taloudellisia sitoumuksia näillä ryhmille? Onko varapuheenjohtaja / korkea edustaja harkinnut koulutuksen tarjoamista EU:n sisällä toimiville demokratiaa kannattaville syyrialaisryhmille?
  4. Onko varapuheenjohtaja / korkea edustaja kartoittanut demokratiaa kannattavien liikkeiden toimintaa Syyriassa (esimerkiksi Geneven prosessiin vaikuttamiseksi)? Onko varapuheenjohtaja / korkea edustaja kuullut EU:n alueella olevia syyrialaisia toimijoita, jotta se tavoittaisi paremmin mahdollisia toimijoita Syyrian ja sen naapurivaltioiden alueella? Onko varapuheenjohtaja / korkea edustaja pyrkinyt yhteyden luomiseen Syyriassa ja sen ulkopuolella olevien demokratiaa kannattavien liikkeiden välillä erimielisyyksien ratkaisemiseksi?

 

 

E-000253/2014

Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Catherine Ashtonin antama vastaus

(9.4.2014) 

 EU tukee konfliktista kärsimään joutuneita syyrialaisia valmistaakseen näitä toimimaan aktiivisesti Syyrian tulevalla siirtymäkaudella. Erityinen painopiste on naisissa. EU:n toimiin sisältyy koulutusohjelmia syyrialaisia – myös maahanmuuttajayhteisöissä asuvia – varten monilla politiikan, kansalaisyhteiskunnan ja talouden aloilla. Korkea edustaja, komissio ja EU:n jäsenvaltiot toteuttavat yhteistyössä ehdotuspyyntöön perustuvia hankkeita, joilla kehitetään valmiuksia erityisesti siirtymäaikaa varten, kun taistelut ovat päättyneet. Turvallisuussyistä ja tuesaajien turvallisuuden varmistamiseksi EU:n Syyriaan liittyvät, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaan eurooppalaiseen rahoitusvälineeseen kuuluvat hankkeet ovat luottamuksellisia. Hankkeet liittyvät tiedotusvälineiden vapauteen, median normeihin, toimittajille suunnattavaan tukeen sekä ihmisoikeusloukkauksien dokumentointiin ja niistä raportointiin.

 Korkea edustaja on ollut yhteydessä eri ryhmien, myös maahanmuuttajayhteisöjen, kanssa. Mukana on ollut useita Syyrian oppositioliittouman (SOC) aktivisteja, jotka kuuluvat maahanmuuttajayhteisöihin. Kuulemiset ovat olleet hyödyllisiä. Niissä on yhdessä arvioitu tärkeitä siirtymään liittyviä muuttujia perustuslakikysymyksistä ja siirtymäkauden oikeusjärjestelyistä vaalilain uudistamiseen. EU on johdonmukaisesti ajanut ulkomailla ja Syyriassa toimivien oppositioryhmien yhteyksien parantamista esimerkiksi Geneve II ‑neuvottelujen yhteydessä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *