Greenpeacen edustajan syytös äänestyskäyttäytymisestäni oli harhaanjohtava

12.10.2013

Torstain A-Talk-ohjelmassa Greenpeacen Tapio Laakso esitti äänestyskäyttäytymisestäni väiteen, jota en osannut heti täsmällisesti kommentoida. Pelkästään yhdellä täysistuntoviikolla äänestämme joskus tuhansista muutosesityksistä, ja siksi normaali ihminen ei voi niitä muistaa. Tämä Laakson esimerkki oli juuri sellainen. Kyse oli toukokuisesta mietinnöstä, joka koski merellä tapahtuvaa öljynporausta.  Siihen vihreät olivat tehneet muutosesityksen numero neljä, jota yli 500 meppiä, mina mukaanlukien,  vastustivat.

Boldaan tähän alle sen kohdan. Ja äänestäessäni tuota kohtaa vastaan samalla äänestin tuota komission muotoilua tukien, eli tietenkin kannan aiheesta huolta. Ja niin kuin alla lukee, vihreiden muutosesitys hävisi äänin 129-527. Siinä asetettiin ehtoja, joita ei todellisuudessa voisi todentaen täyttää.

Muutosesitys 4

Komission esitys

“Arktisiin vesiin, yhteisölle erityisen tärkeään naapurina sijaitsevaan meriympäristöön, liittyviin vakaviin ympäristökysymyksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta varmistetaan arktisen alueen ympäristön suojelu kaikessa avomeritoiminnassa, etsintä mukaan luettuna.”

Muutetaan muotoon:

“Arktiset vedet muodostavat naapurina sijaitsevan meriympäristön, jolla on tärkeä merkitys Euroopan unionille ja joka on merkittävässä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Arktisiin vesiin liittyviin vakaviin huolenaiheisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta varmistetaan arktisen alueen ympäristön suojelu kaikessa öljyn- ja kaasunporaustoiminnassa, etsintä mukaan luettuna, ja otetaan huomioon suuronnettomuuksien riski ja tehokkaiden toimien tarve. Niin kauan kuin arktisissa olosuhteissa tapahtuvien onnettomuuksien tehokasta torjuntaa ei voida varmistaa, jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä myöntämästä lupia alueella toteutettavalle avomeritoiminnalle, etsintä mukaan luettuna. Arktiseen neuvostoon kuuluvia jäsenvaltioita kannustetaan edistämään aktiivisesti tiukimpia ympäristöturvallisuutta koskevia vaatimuksia tässä herkässä ja ainutlaatuisessa ekosysteemissä esimerkiksi luomalla öljyn aiheuttaman arktisten merivesien pilaantumisen ehkäisyä, torjuntavalmiutta ja torjuntaa koskevia kansainvälisiä välineitä ja esimerkiksi käyttäen hyväksi muun muassa Arktisen neuvoston perustaman työryhmän työtä ja olemassa olevia avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja kaasunporaustoimintaa koskevia Arktisen neuvoston suuntaviivoja.”

Puolesta: Pietikäinen, Cronberg, Hassi

Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Essayah, Korhola, Repo

Tyhjää: Terho

Poissa: Sarvamaa, Pakarinen, Jaakonsaari

Laakson perusväite kohdallani oli luonnollisesti väärä, joskin se edustaa hyvin tyypillistä vihreiden tapaa leimata muut.

Alkuperäinen linkki: http://epvihreat.wordpress.com/2013/05/21/21-5-aanestys-milla-ehdoilla-oljyn-ja-kaasunporausta-tehdaan-merella/

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *