Komissio vastasi Korholan kysymykseen erämaa-alueita koskevasta toimintasuunnitelmasta

10.7.2012

Eurooppa on ainoa maanosa, joka on onnistunut laatimaan toimintasuunnitelman erämaiden suojelun parantamiseksi (niin kutsuttu Prahan viesti, toukokuu 2009). Toimintasuunnitelmassa on 24 suositusta, joista useissa erämaiden suojelu yhdistetään taloudelliseen toimintasuunnitelmaan ja otetaan huomioon erämaa-alueiden tuottamien sosiaalisten ja ekosysteemipalvelujen arvo (suositukset 17, 18 ja 19).

Vaikka komission ympäristöasioiden pääosasto on noudattanut useita suosituksista, taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaohjelmaan liittyviä suosituksia ei ole toistaiseksi otettu huomioon lainkaan.

Ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden taloudellisia näkökohtia koskevassa tutkimuksessa (TEEB), jota komissio vahvasti tuki, onnistuttiin ottamaan käyttöön ekosysteemipalveluista maksettavien maksujen käsite, mutta sitä ei ole vielä toteutettu käytännössä.

Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa määrittääkseen määrällisesti erämaiden muut kuin kaivostoimintaan liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöhyödyt? Prahassa toukokuussa 2009 pidetyssä erämaa-alueita ja suuria luonnollisia elinympäristöjä käsitelleessä EU:n puheenjohtajavaltion konferenssissa hyväksyttiin erämaa-alueita koskeva toimintasuunnitelma, jossa annettiin selviä tämänsuuntaisia suosituksia. Miten niitä on noudatettu ja mitä suunnitelmia on erämaa-alueiden ekosysteemipalvelujen yksilöimiseksi ja edistämiseksi edelleen, kun otetaan erityisesti huomioon, että näillä alueilla ei lähtökohtaisesti voida harjoittaa kaivostoimintaa?

FI E-005329/2012
Janez Potočnikin komission puolesta antama vastaus (10.7.2012)

Komissio otti tyytyväisenä vastaan Prahan viestin toukokuussa 2009 ja seuraa edelleen sen edistymistä. Prahan kokouksen yksittäisiä poliittisia suosituksia käsitellään osana vuotta 2020 koskevan EU:n biodiversiteettistrategian, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY täytäntöönpanoa. Erämaa-alueiden ja Natura 2000 verkon välisiä yhteyksiä käsitellään parhaillaan hyväksymisvaiheessa olevissa erämaiden ja luonnonvaraisten alueiden hoitoa koskevissa komission suuntaviivoissa, jotka julkaistaan lähikuukausien aikana.

Komissio suunnittelee myös Euroopan erämaa-alueiden luettelon laatimista. Vuotta 2020 koskevan EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteen 2 yhteydessä jatketaan EU:n ekosysteemipalvelujen kartoittamista, arviointia ja arvon määrittämistä ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden taloudellisia näkökohtia koskevan TEEB-tutkimuksen raporttien tulosten perusteella. Samalla pyritään lisäämään ekosysteemipalveluista maksettavien maksujen käyttöä EU:ssa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *