Resurssitehokas Eurooppa (keskustelu)

23.5.2012

Arvoisa puhemies, kuten käsittelemässämme päätöslauselmassa todetaan, planeettaamme kohtaavat haasteet luonnonvarojen suhteen ovat ilmeiset. Siksi pitkän tähtäimen toimet ja suunnittelu on tärkeää ja komissio on oikeutetusti nostanut luonnonvarojen tehokkaan käytön keskeiseksi osaksi Eurooppa 2020 -strategiaa. Väestömäärän globaali kasvu, keskiluokkaisten kuluttajien määrän lähes kaksinkertaistuminen ja elintarviketuotannon kasvava tarve tuovat mukanaan tilanteen, joka on ratkaistava kestävällä tavalla ja mahdollisimman pian. Eurooppa ei ole poikkeus, huomenna äänestettävä päätöslauselma on meille ajankohtainen.

Luonnonvarojen mahdollisimman tehokas käyttö lisää EU:n kilpailukykyä, auttaa ympäristön sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja on tärkeä osa siirtymisessä vähähiiliseen teollisuuteen. Meidän tulee kuitenkin olla viisaita määritellessämme toimia, joilla varmistamme luonnonvarojemme mahdollisimman kestävän ja silti tehokkaan käytön. Tästä syystä en tue mietinnössä esitettyä tarvetta uusille lainsäädäntöaloitteille. Päinvastoin nyt tulisi panna olemassa olevat lait ja säädökset täytäntöön tehokkaasti.

Vaarana on – kuten ilmastopolitiikassamme on jo käynyt – että luomme lainsäädäntöviidakon, jossa päällekkäisyydet tekevät itse tavoitteen saavuttamisen ei vain mahdottomaksi vaan myös kalliiksi. Päätöslauselma menee myös liian pitkälle ehdottaessaan käytännön toimia one size fits all -periaatteella. Esimerkiksi jäteasioissa olisi otettava huomioon paikalliset olosuhteet. Polttaminen voi joissakin tilanteissa olla tarpeellista ja jopa energiansaannin kannalta hyödyllistä. Samoin ehdotukset ympäristöveron kiristämisestä tai ehdotukset uusista veroista eivät sovellu kaikkialle, varsinkaan luonnonvaroiltaan rikkaat maat eivät niistä innostu.

Haluan erityisesti kiittää kollega Florenzia hänen työstään varjoesittelijänä ryhmässämme ja viisaasta linjasta.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *