Tuomiosunnuntain saarna Naistenpankin Tuomasmessussa

Dan. 7: 9-10, 13-14
2. Tess. 1: 3-10
Matt. 25: 31-46

Rakas kirkkokansa, kuulimme äsken päivän lukukappaleet. Niitä kuunnellessa tuli väkisinkin olo, että tämä on kirkkovuoden vakavimpia päiviä; tuomiosunnuntai kuuluu uskonnon raskaaseen sarjaan. Tämän tietäen ja tunnustaen puhun aralla ja nöyrällä mielellä:

Minulla on ystävä, joka joutui teini-ikäisenä moottoripyöräonnettomuuteen, ja selvisi siitä onneksi melko hyvin. Vain yksi kipeä muisto jäi: toinen käsi halvaantui. Mutta ei se elämää paljon näyttänyt haittaavan: käsi kulkee mukana, ja ne huivit, jotka sitä kannattavat, ovat kauniita. Ehkä hän kyseli joskus, miksi. Mutta selvää oli, että kiitollisuus voitti: ei käynyt pahemmin.

Aikuisena hän meni, jo naimisiin mentyään, miehensä kanssa Kaukoitään lähetystyöhön. Siellä tämä käsi herätti yllättäen monta kysymystä, ja synnytti monta keskustelua. Puolisolta kysyttiin, oliko vamma tullut avioitumisen jälkeen, ja kun tämä vastasi kieltävästi, moni ihmetteli miksi hän oli ottanut vaimokseen vammautuneen ihmisen. Sehän kertoi siitä, että edellisessä elämässä tämä oli tehnyt jotakin pahaa, karma oli kostanut. Jos terve, hyvän karman ihminen ottaa luokseen pahan karman ihmisen, se tuottaa onnettomuutta ja ikään kuin syö ihmisen omaa hyvää karmaa. Monelle buddhalaiselle tämä oli keskustelunavaus, jossa kristinuskosta paljastui jo heti jotakin aivan olennaista.

Moni muistanee raamatusta tapahtuman, joka kertoo samasta asiasta toisin sanoin. Oli sokea mies, syntymästä sokea, ja kerrotaan, että ihmiset pohtivat kuka oli tehnyt pahaa, että hänen piti sokeana syntymän: hänkö vai hänen vanhempansa. Tätä kysyttiin Jeesukselta, joka tyrmäsi kaikki pohdinnat syyllisyydestä: ei sokea itse ollut tehnyt syntiä sen enempää kuin hänen vanhempansakaan, Jumalan tekojen vain piti tulla julki. Jeesus katkaisi sen syyllisenetsimiskierteen, joka aina on maailmassa vallinnut ja johon ihmiset ovat tottuneet. Joskus syyllisyyskysymys on ollut myös esteenä ihmisen auttamiselle, ikään kuin pelätään puuttua kohtalon lakiin. Jeesus antoi esimerkin, jossa päivittelyn sijasta tehtiin jotakin muuta: kärsivää autettiin.

Tuomiosunnuntain teksti liittyy samaan asiaan, vaikka sitä ei aina tule ajatelleeksi. Ehkä olemme sen ääressä kavahtaneet ja säikkyneet omaa kohtaloamme niin, ettemme ole huomanneet ajatella sen evankeliumia, toivoa koko maailmalle. Jeesus sanoi siinä yhteydessä jotakin sellaista, ettei niiden sanojen jälkeen maailma voi ikinä olla aivan sama. Sinne minne evankeliumi kantautuu, sinne kantautuu myös tämä: heikot, sorretut, köyhät ja syrjäytyneet ovat Kristuksen veljiä. Heidät hän nimitti alter egokseen, tämä mies, jota viimeisenä päivänä kaikki kumartavat kuninkaana. Se, mitä tehdään heille, tehdään hänelle. Ja mitä jätetään tekemättä heille, se jätetään tekemättä hänelle. Jeesus osoitti, että Jumalan rakastaminen on sitä, että rakastetaan vähäisintäkin. Hengelliset kokemukset ja hengellinen oppi ovat sen rinnalla kevyttä tavaraa.

Kun Jeesus kutsuu tuomiopäivänä toiset oikealle puolelleen ja lähettää toiset vasemmalle puolelle, hän sanoo ensimmäisille: ”Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti.” Heidät kutsutaan paikkaan, joka on heitä varten suunniteltu. Toiset taas lähetetään Jeesuksen kuvauksen mukaan paikkaan, joka ei edes ollut ihmisille tarkoitettu; sitä Jeesus sanoi että se on varattu saatanalle ja hänen enkeleillensä. Ihminen on kutsuttu johonkin aivan muuhun kuin sulkemaan silmänsä toiselta ihmiseltä ja sulkemaan samalla pois Jumalan. Ja nämä kaksi kuuluvat yhteen, se on kristinuskon viesti.

Mutta todellisuudeksi jää myös se, että ajatus tuomiopäivästä saa pelkäämään ja kavahtamaan, ja niin sen pitääkin tehdä. Jo sanana se kertoo paljon, vielä tässä maallistuneessa ajassakin. Tuomiopäivän mielikuvat ovat inspiroineet monia, ja se on jättänyt vahvan jäljen kulttuuriimme. Ajatellaan vaikkapa säveltäjiä, Mozartia, Händeliä, Verdiä, Britteniä, Faurréta, Gillesiä, Preisneriä – mainitsin vain muutaman suosikkini. Juuri Requiemejä säveltäessään monet heistä ovat yltäneet parhaimpaansa. Kuoleman, katoavaisuuden ja tuomion teema on puhutellut ihmisiä vuosisatojen ajan. Requiem on sielunmessu, alun perin jumalanpalvelus, jossa rukoillaan edesmenneiden puolesta. Sen keskeiseksi elementiksi sävellyksissä on muodostunut viimeistä tuomiota kuvaava sequentia-osa, Dies Irae, vihan päivä. Siinä kuvataan sitä hetkeä, josta Matteuksen evankeliumi, Tessalonikalaiskirje, Danielin kirja ja monet muut kohdat raamatussa kertovat: kerran on viimeinen päivä, kerran jokainen meistä seisoo Jumalan kasvojen edessä. Silloin joudumme tekemään tiliä.

“Kuinka ankara vavistus onkaan
koittava silloin, kun tuomari saapuu
ja käsittelee kaikki syytteet.

Pasuuna, joka kaiuttaa
ihmeellisen soiton
kautta koko maailman hautojen,
kokoaa kaikki valtaistuimen eteen.
Kuolema ja luonto hämmästyvät,
kun luomakunta nousee ja joutuu
tekemään tiliä tuomarin eteen.

Kirjoitettu kirja otetaan esiin.
Se sisältää kaiken sen, minkä
nojalla maailma tuomitaan.
Kun siis tuomari tuomitsee,
kaikki mikä on salassa, tulee ilmi.
Ei mikään jää rankaisematta.

Mitä minä kurja sanon silloin.
Mistä löydän avun,
kun hurskaskin vapisee.”

Onko se pasuna, joka soi, ovatko ne kirjat, jotka otetaan esiin vai nettitiedostot ja videot, se ei ole olennaista. Jokaisen ihmisen joutuminen kaikkinäkevän Jumalan silmien eteen on kuitenkin se tulavaisuudenvisio, jonka raamattu antaa. Jeesus sanoi sen monella tapaa. Se jättää monta kysymystä avoimeksi ja myös herättää niitä paljon, mutta perusviestiin meillä ei ole paljon sanomista. Se on oikein, niin kuuluu olla.

Tähänkin visioon, jos uskaltaa katsoa oman ahdistuksensa ulkopuolelle, liittyy toivo. Tuomiopäivä on lupaus maailmalle siitä, että oikeus voittaa. Jos tätä päivää ei olisi, ei olisi toivoa. On oikein, että sortajat saavat palkkansa ja joutuvat vastuuseen. On oikein, että sorretuille jaetaan oikeutta. Niin paljon viattoman kärsijän verta on maa imenyt, niin monta lapsen kyyneltä on ihmisen pahuuden tähden vuodatettu. Maa kärsii, eläimet ja linnut hukkuvat ihmisen pahuuden tähden. Jumala on kuullut ne itkut. Jumala on nähnyt senkin mitä maallinen oikeus ei ole havainnut tai minkä edessä se on ollut voimaton. Tuomiopäivä on suuri kohdalleen asettamisen päivä, jolloin toteutuu se mitä Jeesus sanoi: autuaita ovat murheelliset sillä he saavat lohdutuksen. Oikeus voittaa, ja se on ilouutinen maailmalle.

Mutta silti, se päivä pelottaa meitä. Se pelottaa minua. En kestäisi silloin seisoa Hänen edessään. Kasvoni punastuvat häpeästä, kun ajattelen itseäni. On monta asiaa, joita en haluaisi näyttää kenellekään, unohtaisin vain, piilottaisin. Minua pelottaa, koska raamatusta saa sen kuvan että Jumala huomaa, päinvastoin kuin ihmiset ainakin nykyään, myös pienet asiat. Profeetta Miikan ja monen muun profeetan mukaan väärä vaaka ja liian pieni punnus oli aiheena Jumalan tuomioon. Väärä vaaka, väärin kalibroitu mittaamaan ruokatarvikkeen painoa, oli Herralle kauhistus. Tänä aikana, jolloin paljastuu suuria taloudellisia rikoksia, meitä uhkaa oikean ja väärän tajun sävysokeus. Itsekkäät ja ahneet ovat jossain tuolla, me muut olemme pikkutekijöitä. Silti Jeesus ei erotellut syntejä ja vääryyttä pieniin ja suuriin. Miksei? Niillähän on valtavat ero seurauksien suhteen. En tiedä. Mutta hän väitti, että joka on vähässä väärä, on paljossakin väärä. Pienillä vääryyksillä kovetumme tekemään suuriakin.

Pelkään myös, koska olen elämäni aikana ehtinyt sanoa jo niin paljon. Omaan tuomiooni ei tarvittaisi kenenkään ulkopuolisen sanoja. Riittää kun vain kuulisin uudelleen kaiken sen, mitä itse ole ehtinyt paheksua ja tuomita. Tavalla tai toisella olen rikkonut kaikkea tuomitsemaani. Olen tiennyt tarkkaan, mikä on hyvää ja silti tehnyt päinvastoin. En voi edes sanoa, että enhän mina tiennyt.

Requiemin teksti jatkuu:

Koston oikeudenmukainen tuomari:
suo minulle anteeksiannon lahja
ennen tilinteon päivää.
Puhkean valituksiin kuin syyllinen.
Kasvoni punastuvat häpeästä.
Armahda rukoilevaa,
Jumala.

Sinä, joka olet vapahtanut Marian
ja kuullut ryöväriä, olet antanut
minullekin toivon.
Rukoukseni eivät ole arvollisia,
mutta Sinä, joka olet hyvä,
suo armollisesti, että en pala
ikuisessa tulessa.

Voin vain tarttua sanoihin, jotka apostoli Paavali sanoo::

“Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti.” Hän jatkaa: “Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. “

Paavali jatkaa lisää: “Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen.”

Onko niin, että tuomiosunnuntain sanoman paineesta kokoon kyyristynyt saakin nousta, jopa suostua iloon lahjasta, jonka Jumala hänelle suo. Ei itsensä tähden, ei omien tekojensa tähden vaan siksi, että Jumalan armosta hän saa olla sen kuninkaan lapsi, jonka eteen hän joutuu tuomiolle.

Ehkä vain ilo ja kiitollisuus on se voima jolla voimme alkaa toteuttaa sitä kutsumusta, johon päivän teksti haastaa. Että olisimme niitä, jotka saavat joskus hämmästellä: ”Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme ruokaa, milloin olit sairas ja kävimme sinua katsomassa.” Ja Jeesus vastaisi meille: ”Totisesti, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette tehneet minulle.”

Rukoilemme, requiemin sanoin;

Muista rakas Jeesus,
että olet tullut minun tähteni.
Älä syökse minua kadotukseen
tuona päivänä.
Etsien minua olet istunut väsyneenä.
Lunastaen minut olet kärsinyt
ristin kuoleman: niin suuri vaiva
ei liene turha.

Share Button

253 kommenttia artikkeliin “Tuomiosunnuntain saarna Naistenpankin Tuomasmessussa

 1. Great website. Plenty of useful info here.
  I’m sending it to some friends ans additionally sharing in delicious.

  And naturally, thank you to your sweat!

 2. Hello there, I discovered your site by the use of Google whilst searching for a similar matter, your website got here up, it seems great.

  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just changed into aware of your blog through Google, and located that it is really
  informative. I am gonna be careful for brussels.

  I will be grateful for those who continue this in future.
  Lots of folks can be benefited out of your writing.
  Cheers!

 3. Hmm it looks like your website ate my first
  comment (it was super long) so I guess I’ll just
  sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to
  the whole thing. Do you have any tips for first-time blog writers?

  I’d certainly appreciate it.

 4. Please let me know if you’re looking for
  a article writer for your blog. You have some
  really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write
  some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an e-mail if interested. Kudos!

 5. Good day! Do you use Twitter? I’d like to
  follow you if that would be okay. I’m definitely enjoying
  your blog and look forward to new posts.

 6. Hello everyone, it’s my first pay a quick visit at this web site,
  and article is really fruitful in support of me, keep up posting these types of
  content.

 7. Hi there, I want to subscribe for this blog to obtain latest updates, thus where can i do it please help out.

 8. obviously like your website however you have to take a look at the spelling on several of
  your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I’ll surely come back again.

 9. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am
  going through difficulties with your RSS. I don’t understand why I am unable to subscribe to it.
  Is there anyone else getting the same RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond?

  Thanx!!

 10. you’re really a good webmaster. The website loading velocity is incredible.
  It sort of feels that you are doing any unique trick.
  Furthermore, The contents are masterwork.
  you’ve done a fantastic activity in this matter!

 11. Currently it seems like Drupal is the preferred blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using
  on your blog?

 12. You’ve made some really good points there. I looked on the
  web for more information about the issue and found most people will go along
  with your views on this site.

 13. Do you have a spam problem on this site; I also am a
  blogger, and I was curious about your situation; we have developed some
  nice procedures and we are looking to trade strategies with other folks,
  please shoot me an e-mail if interested.

 14. If you would like to take a good deal from this article then you have to apply these methods to your won web site.

 15. Unquestionably believe that which you said.
  Your favorite reason appeared to be on the internet
  the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely
  get irked while people think about worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing without having side-effects
  , people can take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 16. Thank you for some other wonderful post. The place else could anyone get that type of info in such an ideal manner of writing?

  I’ve a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

 17. Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as
  you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I have been tiny bit
  familiar of this your broadcast offered vivid transparent concept

 18. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging
  for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as well as the content!

 19. whoah this blog is magnificent i like studying your
  posts. Keep up the great work! You understand, lots of individuals
  are searching round for this info, you can aid them greatly.

 20. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this
  post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
  You are amazing! Thanks!

 21. Hi there, after reading this remarkable paragraph i am also glad to share my knowledge here with colleagues.

 22. Thank you a lot for sharing this with all people you actually recognise what you are talking about!
  Bookmarked. Please also consult with my web site =). We could have
  a hyperlink exchange contract between us

  Here is my webpage :: quit smoking

 23. You are so interesting! I do not suppose I’ve read something like this before.

  So nice to discover somebody with a few genuine thoughts on this subject.
  Really.. thank you for starting this up. This website is something that’s needed on the internet,
  someone with a little originality!

 24. May I just say what a comfort to discover an individual who truly understands what they are talking about on the internet.
  You actually know how to bring a problem to light and make it important.

  More people should read this and understand this side of the story.

  I was surprised you are not more popular because you certainly possess the gift.

  Also visit my site gain muscle

 25. Great work! That is the type of info that are meant to be shared around the web.
  Shame on Google for no longer positioning this publish upper!
  Come on over and visit my web site . Thanks
  =)

  My web blog; fad diet

 26. Useful information. Lucky me I found your site unintentionally, and I am stunned why this accident did not happened earlier!
  I bookmarked it.

  My website a913.vip

 27. Pretty component of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact loved account your weblog posts.
  Any way I’ll be subscribing for your feeds and even I achievement
  you get admission to consistently rapidly.

  My web-site – weight loss plan

 28. Good day! This post couldn’t be written any better!

  Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept
  talking about this. I will forward this post to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

  Here is my site … cannabis license

 29. Hello there, There’s no doubt that your website might be having
  internet browser compatibility issues. When I take a look at your web site in Safari, it
  looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping
  issues. I merely wanted to give you a quick heads up!
  Apart from that, fantastic website!

  My website 23.95.102.216

 30. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog site?

  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

  Here is my web blog … best skin care

 31. Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing
  through some of the articles I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m certainly happy I came across it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

  Also visit my homepage: weight loss success

 32. Hi, There’s no doubt that your web site could possibly be
  having internet browser compatibility problems.
  Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, fantastic site!

  Here is my web site; forum.vkmoravia.cz

 33. Hello there! This post couldn?t be written any better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I am going to forward this information to him.
  Fairly certain he’ll have a good read. Thank you for sharing!

  Feel free to surf to my web page … purchase hemp

 34. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable info to
  work on. You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

  Feel free to visit my web site … drug use

 35. Heya! I know this is kind of off-topic but I needed to ask.
  Does operating a well-established website such
  as yours require a lot of work? I’m brand new to blogging
  however I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I will be
  able to share my personal experience and feelings online.
  Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.

  Thankyou!

  My blog post; http://www.aniene.net

 36. I wish to voice my appreciation for your kind-heartedness in support of persons who
  have the need for guidance on that field. Your special dedication to passing the solution all-around ended up being definitely useful and
  have all the time made women just like me to attain their dreams.
  Your amazing informative suggestions entails so much to me and additionally
  to my office colleagues. Regards; from everyone of us.

  Feel free to surf to my webpage :: men skin products

 37. I wanted to visit and let you know how , a great
  deal I loved discovering your site today. I might consider it a honor to
  work at my workplace and be able to make real use of the tips
  shared on your website and also engage in visitors’
  remarks like this. Should a position connected with guest article author become on offer at your end, please let me know.

  Here is my web blog :: growing mini-course

 38. Thank you for your website post. Velupe and I are already saving for just a new ebook on this subject matter and your blog post has made us to save the money.
  Your thoughts really responded to all our issues. In fact, in excess of what we had thought of just before we found your
  amazing blog. My spouse and i no longer nurture doubts and a troubled mind because you have
  clearly attended to all of our needs in this post.
  Thanks

  Here is my blog: daily acne skin care routine

 39. Good – I should certainly pronounce, impressed
  with your web site. I had no trouble navigating through
  all tabs and related information ended up being
  truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all.
  Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who
  add forums or anything, web site theme . a tones way for your client
  to communicate. Excellent task.

  Here is my homepage hemp seed contains

 40. Thank you for all your valuable effort on this web site.
  My mum loves engaging in investigation and it’s really easy to understand why.

  Most people learn all about the compelling means you create
  both interesting and useful strategies by means of the
  web site and in addition improve response from the others on that concern so our princess is discovering a whole lot.
  Have fun with the rest of the year. Your performing a great
  job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I’m really inspired with your writing abilities
  as well as with the structure on your blog.
  Is this a paid topic or did you modify it yourself?

  Anyway stay up the excellent quality writing, it is uncommon to see a great weblog like
  this one these days.

  Have a look at my page – http://www.comptine.biz

 41. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like
  yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

  Also visit my blog post :: growing cannabis

 42. Hi there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels.

  I will be grateful if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  my blog post best weight loss

 43. Your style is so unique in comparison to other people I have read
  stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this site.

  Here is my site … organic foods

 44. I’m no longer positive where you are getting your information, but
  good topic. I needs to spend some time studying more or
  understanding more. Thanks for magnificent information I was in search of this information for my mission.

  Feel free to visit my site: forum.vkmoravia.cz

 45. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little
  bit, but other than that, this is wonderful blog.

  A great read. I will certainly be back.

  my page; 163.30.42.16

 46. I’ve been exploring for a little for any high quality articles
  or weblog posts on this kind of house . Exploring
  in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Reading this info So i’m satisfied to express that
  I’ve a very just right uncanny feeling I discovered just
  what I needed. I such a lot no doubt will make sure to
  don?t omit this website and give it a look on a relentless basis.

  my website; growing cannabis

 47. I leave a response whenever I especially enjoy a post on a site or I have something to add to
  the conversation. Usually it’s a result of the fire displayed in the post I
  browsed. And on this article Tuomiosunnuntain saarna Naistenpankin Tuomasmessussa –
  Eija-Riitta Korhola. I was actually moved enough to post a
  thought 😛 I actually do have a couple of
  questions for you if it’s allright. Could it be simply me or does
  it give the impression like a few of the remarks come across like they are
  written by brain dead individuals? 😛 And, if you are writing on other online social sites,
  I would like to keep up with you. Could you make a list the
  complete urls of your community sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

  my website Liam

 48. I have been absent for a while, but now I remember why
  I used to love this website. Thanks, I will try and check back more often. How frequently you update your
  web site?

  Here is my blog post; candida diet

 49. Hi! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of
  my old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read.

  Thank you for sharing!

  my site … fat loss

 50. Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your post seem to be running off the screen in Ie.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility
  but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though!
  Hope you get the problem resolved soon. Thanks

  my web page; massage melbourne

 51. I am not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

  my page: anti aging

 52. Hi there would you mind letting me know which web host you’re
  using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say
  this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good
  web hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

  Feel free to surf to my blog :: weed indoorshave

 53. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognise
  what you are talking about! Bookmarked. Please also consult with my
  site =). We will have a link alternate contract among us

  Visit my site: firming skin

 54. Can I simply just say what a comfort to find somebody that truly understands what they are talking about over the internet.
  You certainly realize how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people have to read this and understand this side of your
  story. I was surprised that you are not more popular
  because you certainly have the gift.

  Check out my webpage: quit smoking remedies

 55. As I site possessor I believe the content material here is
  rattling fantastic , appreciate it for your efforts.

  You should keep it up forever! Best of luck.

  Feel free to visit my web-site; hemp oil

 56. Hey there excellent website! Does running a blog such as this take a great deal of work?
  I’ve very little knowledge of computer programming but I was hoping how to lose weight start my
  own blog soon. Anyway, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off topic however I simply had
  to ask. Many thanks!

 57. Greate post. Keep posting such kind of info on your page.
  Im really impressed by it.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, You
  have done a great job. I will definitely digg it and in my opinion suggest to my
  friends. I am confident they will be benefited from this
  site.

  Check out my web-site – dry skin care

 58. I liked up to you will receive performed proper here. The caricature is attractive, your
  authored subject matter stylish. however, you command get bought an edginess over that you
  want be delivering the following. ill without a doubt
  come more in the past once more since precisely the same nearly a lot ceaselessly inside of case you protect
  this hike.

  Visit my page: http://forum.vkmoravia.cz/viewtopic.php?id=113703

 59. It is perfect time to make some plans for the future and it is time
  to be happy. I’ve read this post and if I could
  I desire to suggest you some interesting things
  or suggestions. Maybe you could write next articles referring to
  this article. I wish to read more things about it!

  Feel free to visit my blog post: eat healthy

 60. Heya! I realize this is sort of off-topic however I had to
  ask. Does managing a well-established blog like
  yours require a massive amount work? I am completely new to running a blog however
  I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog
  so I can share my experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for
  brand new aspiring blog owners. Thankyou!

  my web blog lose weight fast

 61. Hey, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring?
  I miss your great writings. Past several posts are just a bit out of track!
  come on!

  My web page – hemp farming

 62. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, let alone the content!

  My blog … lose fa

 63. Hey excellent website! Does running a blog such
  as this require a great deal of work? I’ve very little understanding of programming but I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you
  have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off subject nevertheless I simply
  needed to ask. Appreciate it!

  my site: weight loss goals

 64. Hi, Neat post. There’s a problem along with
  your site in web explorer, could check this?
  IE still is the marketplace leader and a huge component to other people will
  miss your excellent writing due to this problem.

  Also visit my web blog – eradicates eczema

 65. Hello, Neat post. There’s a problem together with your website in web explorer, would test this?
  IE still is the marketplace leader and a good component
  to other people will pass over your magnificent writing because of this problem.

  Feel free to surf to my homepage; weight loss plateaus

 66. Hello! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thanks
  for sharing!

  Feel free to visit my site – http://forum.vkmoravia.cz

 67. I almost never drop responses, however after reading
  a ton of responses on this page Tuomiosunnuntain saarna Naistenpankin Tuomasmessussa –
  Eija-Riitta Korhola. I do have a couple of questions for you if you
  do not mind. Could it be simply me or does it appear
  like some of the remarks appear like they are written by brain dead individuals?
  😛 And, if you are writing at other sites,
  I’d like to follow you. Would you list of all of your public pages like your twitter feed, Facebook page or
  linkedin profile?

  Feel free to visit my blog post: portable massager

 68. What’s up to all, since I am genuinely eager of reading this webpage’s post
  to be updated on a regular basis. It carries good information.

  My web site … man boobs

 69. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
  how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  my website – healthy body

 70. May I just say what a relief to discover an individual who actually knows
  what they are discussing on the net. You definitely understand
  how to bring an issue to light and make it important.
  A lot more people should read this and understand this side of the story.
  I was surprised you’re not more popular because you definitely possess the gift.

  My web site :: hemp seeds

 71. Hi there! This blog post couldn?t be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I most certainly will
  forward this information to him. Fairly certain he will have a very good read.
  Thank you for sharing!

  Look into my site; houston affordable treatment

 72. Hi, Neat post. There’s an issue together with your site in internet
  explorer, could check this? IE still is the market leader and a good portion of other people will
  pass over your magnificent writing due to this problem.

  Feel free to visit my blog post :: sylvbuster.free.fr

 73. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like
  to know where u got this from. thanks a lot

  my web blog: bbs.yunweishidai.com

 74. certainly like your website but you need to take a look at the spelling on several of your posts.
  Many of them are rife with spelling issues and I to find
  it very bothersome to tell the reality then again I’ll definitely come again again.

  Feel free to surf to my web page: weed doctor

 75. Wow, incredible blog format! How long have you ever been running a blog for?
  you made running a blog look easy. The overall glance of your
  web site is magnificent, let alone the content material![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I simply couldn’t go away your website before suggesting that I really enjoyed the usual info an individual provide on your visitors?
  Is going to be back frequently in order to check out new posts.

  Here is my blog; poor eating habits

 76. Hiya, I’m really glad I’ve found this info.
  Nowadays bloggers publish only about gossips and net and
  this is actually irritating. A good website with interesting content, this is what I need.
  Thanks for keeping this web site, I’ll be visiting it.
  Do you do newsletters? Cant find it.

  Here is my website … drug abuse treatment

 77. My husband and i got very glad that Louis managed to do his survey through the entire precious recommendations he got through the blog.
  It is now and again perplexing just to possibly be releasing strategies
  which people today have been selling. And we all
  grasp we have got the website owner to thank for this. Most of
  the illustrations you’ve made, the straightforward site menu, the relationships you will assist to instill – it’s got many exceptional, and it’s
  aiding our son and us imagine that that matter is fun, and that
  is extraordinarily fundamental. Thank you for all the pieces!

  Also visit my web site – http://www.comptine.biz

 78. I create a leave a response each time I appreciate a article on a website or I have something to add
  to the conversation. Usually it is a result of the
  fire displayed in the post I read. And after this article Tuomiosunnuntain saarna Naistenpankin Tuomasmessussa – Eija-Riitta Korhola.
  I was actually moved enough to drop a leave a responsea response 😉 I actually do have a couple of questions for you
  if it’s okay. Could it be just me or do a few of the comments appear like written by brain dead individuals?
  😛 And, if you are writing on additional places, I’d like
  to follow anything fresh you have to post. Would you list the complete urls of all your communal
  pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  My website … tanhua666.com

 79. Well I sincerely enjoyed reading it. This post offered
  by you is very useful for accurate planning.

  Also visit my site; Dirk

 80. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

  Also visit my webpage :: Shella

 81. Hello, i believe that i noticed you visited my web site so i came to return the
  favor?.I’m trying to to find things to improve my site!I
  guess its adequate to make use of a few of your concepts!!

  my homepage – burn fat

 82. I actually still cannot quite think I could often be one of those reading through the important recommendations found on your blog.
  My family and I are sincerely thankful for the generosity and for
  offering me the opportunity to pursue my personal chosen career path.
  Thanks for the important information I managed
  to get from your site.

  Here is my homepage … calories eating

 83. hello there and thank you for your information – I have definitely
  picked up anything new from right here. I did however expertise some technical
  points using this website, since I experienced to reload the site lots
  of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting
  is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times
  will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.

  Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective interesting content.
  Ensure that you update this again soon..

  Also visit my webpage – natural skin care

 84. Hi there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of
  the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

  Here is my blog post – weight loss

 85. Hmm is anyone else having problems with the images on this
  blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the
  blog. Any responses would be greatly appreciated.

  Stop by my web blog … Tiffiny

 86. Please let me know if you’re looking for a author for your site.
  You have some really great articles and I think I would
  be a good asset. If you ever want to take some of the load
  off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to
  mine. Please send me an email if interested.

  Regards!

  Also visit my blog post :: https://bbs.yunweishidai.com/

 87. Hi! I’ve been following your blog for a long time
  now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Texas!
  Just wanted to tell you keep up the great job!

  Here is my web-site videos haring

 88. Can I just say what a comfort to uncover somebody
  that truly knows what they’re discussing on the internet.
  You actually know how to bring a problem to light and make it important.
  More people have to look at this and understand this side of your story.
  I can’t believe you aren’t more popular since you definitely have the gift.

  my web page; dirty talk

 89. After exploring a handful of the blog articles on your web site, I honestly like your technique of writing a blog.
  I saved it to my bookmark website list and will be
  checking back in the near future. Please visit my
  website as well and let me know how you feel.

  Also visit my web-site :: forum.vkmoravia.cz

 90. I am not sure where you’re getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding
  more. Thanks for magnificent information I was looking for this info for
  my mission.

  my web-site: Marshall

 91. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed
  account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement
  you access consistently fast.

  Feel free to visit my page … forum.vkmoravia.cz

 92. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same
  nearly a lot often inside case you shield this hike.

  Feel free to visit my homepage – skin care product

 93. Hi colleagues, how is all, and what you want to say
  about this article, in my view its really amazing in support of
  me.

  Look at my blog: Chandra

 94. I’ve recently started a blog, the info you offer on this website has helped me tremendously.
  Thank you for all of your time & work.

  Also visit my blog :: high fat

 95. Thanks for sharing superb informations. Your site is very cool.

  I am impressed by the details that you have on this
  blog. It reveals how nicely you understand this subject.
  Bookmarked this web page, will come back for extra articles.
  You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across.
  What an ideal site.

  Feel free to visit my webpage concerned hemp

 96. Hey just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your article seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something
  to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Cheers

  Feel free to visit my site seed bank

 97. Hey there exceptional blog! Does running a blog like this take a massive amount work?
  I have very little understanding of computer programming however I had been hoping to
  start my own blog in the near future. Anyways, if you have any ideas or techniques for new
  blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I simply had to ask.

  Cheers!

  Also visit my blog post http://forum.vkmoravia.cz/viewtopic.php?id=190099

 98. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based upon on the same information you discuss and would really
  like to have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work.
  If you are even remotely interested, feel free
  to shoot me an e-mail.

  My site: weight loss

 99. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such
  info much. I was seeking this certain information for a very long
  time. Thank you and good luck.

  Also visit my blog post :: Anne

 100. I like the helpful information you provide in your articles.

  I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

  my web site :: lose weight

 101. Good day very cool site!! Man .. Excellent ..
  Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds also?

  I’m satisfied to search out numerous helpful information here in the
  put up, we’d like work out extra techniques in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  my blog post … weight loss vs fat loss

 102. Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is just spectacular and
  i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow
  me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the gratifying work.

  My page; http://forum.vkmoravia.cz

 103. I’m no longer positive where you are getting your information, but great
  topic. I needs to spend some time learning more or working out more.

  Thanks for great info I was looking for this info for
  my mission.

  Also visit my page – stop weed smoking

 104. Wow, incredible blog layout! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make blogging glance easy. The entire glance of your website is excellent, let alone the content![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I simply couldn’t depart your website prior to suggesting that I really enjoyed
  the usual information a person supply on your visitors?
  Is going to be again continuously in order to check up on new posts.

  Also visit my web site best weight loss

 105. Hey just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off the screen in Chrome.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with web
  browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the issue fixed
  soon. Many thanks

  Look into my blog post: http://www.fles.hlc.edu.tw/

 106. Hi there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My blog addresses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free how to improve love making shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 107. Whoah this weblog is great i love reading your articles.

  Stay up the good paintings! You recognize, a lot of
  individuals are hunting around for this information, you can help them
  greatly.

  Feel free to visit my blog; five diets

 108. Fantastic beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how could i
  subscribe for a weblog web site? The account aided me a appropriate deal.
  I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered vivid clear idea

  Here is my website Reinaldo

 109. I’m still learning from you, but I’m trying to
  reach my goals. I absolutely enjoy reading everything that is posted on your website.Keep
  the information coming. I liked it!

  Look at my web site :: asmr videos

 110. Whoah this blog is excellent i like studying your articles.
  Stay up the great paintings! You understand, lots of people are searching around for
  this info, you can help them greatly.

  Feel free to surf to my website: complex carbs

 111. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Thank you

  My web blog :: forum.vkmoravia.cz

 112. Hello there! I could have sworn I’ve been to this website before
  but after reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

  Here is my blog post better sex tonight

 113. hey there and thank you for your info – I’ve certainly
  picked up anything new from right here. I did however
  expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the web
  site a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your
  placement in google and could damage your high-quality score if
  ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email
  and can look out for much more of your respective
  intriguing content. Make sure you update this again very soon..

  Feel free to visit my page; http://www.consulenzaleonardo.com

 114. I know this web site presents quality depending articles and other information, is
  there any other website which offers these kinds of data in quality?

  Have a look at my web site :: Rodney

 115. I leave a leave a response each time I appreciate a post on a website or I have something to valuable to contribute to the conversation. Usually it is caused
  by the fire displayed in the article I looked at.
  And after this article Tuomiosunnuntain saarna Naistenpankin Tuomasmessussa
  – Eija-Riitta Korhola. I was actually excited enough to
  leave a thought 🙂 I actually do have a few questions for you if you usually do not mind.

  Is it simply me or do some of these comments appear like
  they are left by brain dead visitors? 😛 And,
  if you are posting at additional online sites, I’d like to
  keep up with you. Could you list the complete
  urls of all your community pages like your Facebook page,
  twitter feed, or linkedin profile?

  My web site … calendula oil

 116. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get
  there! Cheers

  Visit my web blog: travel methods

 117. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using
  this web site, since I experienced to reload the website a
  lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is
  OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your
  placement in google and could damage your high-quality score if ads
  and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for
  a lot more of your respective intriguing content.
  Make sure you update this again very soon..

  My web-site … skin cells

 118. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles
  or weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo
  I at last stumbled upon this site. Studying this information So i’m satisfied to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed.
  I so much for sure will make certain to don?t forget this web site and provides it a look on a relentless basis.

  Here is my site … healthy eating program

 119. I drop a leave a response when I appreciate a post on a website or I have something to contribute to
  the discussion. It is caused by the sincerness communicated
  in the post I looked at. And after this post Tuomiosunnuntain saarna Naistenpankin Tuomasmessussa – Eija-Riitta
  Korhola. I was actually excited enough to drop a thought :
  -) I actually do have some questions for you if you do not mind.
  Could it be just me or does it seem like a few of these responses look like coming from brain dead individuals?
  😛 And, if you are posting on additional sites, I’d like
  to keep up with everything new you have to post. Could
  you make a list every one of all your public pages like
  your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

  Feel free to surf to my webpage … term treatment process

 120. I am curious to find out what blog system you have been utilizing?
  I’m experiencing some small security issues with my latest blog and I’d like to find something more risk-free.
  Do you have any recommendations?

  Here is my web blog … forum.vkmoravia.cz

 121. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for
  this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with
  hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of
  a good platform.

  Also visit my webpage – seed contains

 122. Excellent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your
  website, how can i subscribe for a weblog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little
  bit familiar of this your broadcast provided shiny transparent
  concept

  Have a look at my blog; Stacie

 123. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog based on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would value your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

  Stop by my homepage – weight loss plateau

 124. Thank you for all your labor on this web page. My mom really likes engaging in internet research and it is easy to understand why.

  A lot of people learn all of the compelling mode you convey reliable guides on this web blog and therefore
  inspire participation from some other people on that article while our princess is always studying a great deal.
  Enjoy the rest of the new year. You’re the one performing
  a brilliant job.

  Feel free to surf to my site; http://forum.vkmoravia.cz/viewtopic.php?id=180235

 125. I have to express thanks to this writer for bailing me out of this particular trouble.
  Because of checking through the online world and getting tips which were not helpful, I was thinking my life was well over.
  Existing without the presence of strategies to the issues you’ve solved
  through the guide is a crucial case, as well as those which might
  have in a wrong way damaged my entire career if I had not encountered your
  blog post. Your personal talents and kindness in touching all the details was
  crucial. I’m not sure what I would have done if I had not discovered such a
  thing like this. I can also now relish my future. Thanks for your time
  so much for this specialized and results-oriented help.
  I won’t be reluctant to propose your blog to anyone who ought to
  have direction about this subject.

  Here is my site – http://forum.vkmoravia.cz

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *