Jatkokysymys kysymyksen E-3826/09 vastaukseen REACH-esirekisteröinnistä

9.12.2009

REACH-asetuksen (1907/2006; EUVL L396, 30.12.2006) aineiden rekisteröinnin ensimmäisessä rekisteröintivaiheessa (1.12.2010) on havaittu lukuisia ongelmia:

SIEF-RYHMIEN LUKUMÄÄRÄ

SIEF-ryhmien muodostamistilanne 25.11.2009 oli 2 051 kappaletta (ECHAn tieto). Koska samalla aineella saattaa olla useampi eri SIEF-ryhmä aineen identiteetin määrittelyn haastavuuden vuoksi (aineen puhtausaste, monikonstituentit yms.), ei SIEF-ryhmien määrä välttämättä ole edes tuo 2 051 kappaletta. Kun rekisteröintimääräaikoja laadittiin, komissio arvioi ensivaiheen aineiden rekisteröintimääräksi alle 3 000 ainetta. Nyt komissio on esirekisteröinnin jälkeen korjannut arviotaan 9 000 aineeseen ja ECHA on tarkistuksessaan todennut, että aineita on komission korjatun arvion mukainen määrä. Kuitenkaan tästä huolimatta aineiden rekisteröintiaikaa ei ole korjattu tämän hetken ainemäärän mukaiseksi. ECHA on ilmoittanut kannakseen, että mikäli SIEF-ryhmän kautta halutaan tehdä aineen rekisteröinti ensimmäisessä vaiheessa, niin SIEF-ryhmän olisi tullut muotoutua jo elokuun loppuun mennessä (ilmoitettu ECHAn sidosryhmäpäivänä, Helsingissä 27.5.2009). Miten realistisena komissio näkee niiden yritysten aseman rekisteröinnin suhteen, joiden aineet ovat puuttuvien 6 949 SIEF‑ryhmän (tilanne 25.11.2009) joukossa?

AIKATAULUONGELMAT

Tällä hetkellä puuttuu yli 6 500 aineen osalta SIEF-ryhmä. Asetuksessa annettu määräaika näiden osalta on 1.12.2010. Aineen päärekisteröijän osalta määräaika on komission ja ECHAn suosituksen mukaan jo 30.9.2010, jolloin rekisteröintiaineosto tulee viimeistään toimittaa ECHAan, eli aikaa on vain vuosi. Nyt toimivien SIEF-ryhmien kokemusten perusteella tämä on täysin riittämätön aika. Jo pelkästään yritysten välisen sopimuksen tekeminen vie aikaa (konsortiosopimuksen tekeminen allekirjoitukseen asti on vienyt aikaa 12–18 kuukautta, ja konsortioissa on toiminut yleensä kuitenkin vain alle kymmenen yritystä, ja SIEF-ryhmässä voi olla satoja, jopa tuhansia yrityksiä). Lisäksi aineen identifioinnista sopiminen on työlästä ja lyhyimmätkin testausmenetelmät, kuten 28d:n testi, vievät toteutuakseen käytännössä aikaa 9‑16 kuukautta. Teollisuuden ennen REACH-asetusta tekemiin 28d:n testeihin kulunut aika on ollut 13–16 kuukautta. Kun puuttuvat SIEF-ryhmät eivät vielä ole edes aloittaneet toimintaansa, ei heillä ole tietoa siitä, mitä testejä aineille tulisi tehdä. Kun asetuksen aikataulussa tulee pysyä, tulisi testien jo olla käynnissä. Millaisena komissio näkee pk-yritysten kilpailuaseman, koska ne eivät kustannussyistä kykene rekisteröimään ainetta yksin, vaan tarvitsevat siihen SIEF-ryhmän yhteisen työpanoksen?

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *