Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien hehkulamppudirektiiviä

6.5.2009

E2255/09
KORHOLAN KYSYMYS KOMISSIOLLE:

Komission valmistelema niin kutsuttu hehkulamppudirektiivi eli watti per lumen -rajan (eli siis energiatehokkuusrajan) asettaminen lampuille on herättänyt paljon keskustelua Suomessa direktiivin puolesta ja sitä vastaan. Puolustajat toteavat, että sähkösyöpöimpien lamppujen poistamisen myynnistä on arvioitu vähentävän EU-alueen vuotuista sähkönkulutusta 40 terawattituntia, hiilidioksidipäästöt putoavat 15 miljardilla tonnilla, ja samalla on laskettu, että kuluttajien sähkölasku pienenee 5-10 miljardilla eurolla vuodessa, ja näin ollen edut ovat kiistattomat. Samaan aikaan direktiivin vastustajat kysyvät aiheellisesti, kuinka suuri on esimerkiksi valaistusenergian lämpövähentymisen vuoksi tapahtuva lämmitysenergian kulutuksen lisäys pohjoisissa EU-maissa? Heidän argumenttinsa ovat, että hehkulamppuja ja muiden laitteiden energiansäästön tehostamista ei voida panna samaan keskusteluun ilmastonsuojelumielessä sen vuoksi, että valmiustilojen energian vähentäminen, kodin laitteiden, erityisesti kylmälaitteiden, energiatehokkuuden lisääminen jne. vähentää aina myös päästöjä eli on ympäristöteko, mutta hehkulamppujen muuttaminen energiansäästölampuiksi ei vähennä yksiselitteisesti päästöjä kaikkialla. Heidän kysymyksensä kuuluu, väheneekö energian kulutus oikeasti, koska hehkulamput synnyttävät myös lämpöä, joka nyt jouduttaisiin korvaamaan muilla tavoin?

Onko komissio varma, että laskettu päästöjen kokonaissäästö todella on väitetyn suuruinen ja jos se käytännössä ei kuitenkaan näin tule olemaan, onko komissiolla varasuunnitelma pakkodirektiivin aiheuttamien mahdollisten haittavaikutusten eliminoimiseen? Onko komissiolla vedenpitävää näyttöä, että lamput poistamalla päästömäärät vähenevät samassa suhteessa kuin valaisuun kulutetun energian määrä? Mitkä ovat komission perustelut sille, että direktiiviä ei säädetty maakohtaisena ja näin otettu huomioon mahdollisia hehkulampun käytön alueellisia hyötyeroja? Kuinka paljon hehkulamppudirektiivi lisää komission laskelmissa öljylämmitysenergian tarvetta Suomessa ja mikä on sen päästövaikutus?

Andris Piebalgsin komission puolesta antama vastaus
Arvoisaa parlamentin jäsentä kehotetaan tutustumaan vastaukseen, jonka komissio antoi Ashley Moten kysymykseen E1090/09(1) oheislämmön korvaamisesta.

Ekologista suunnittelua koskevan direktiivin (2005/32/EY)(2) täytäntöönpanotoimenpiteiden keskeisiin tavoitteisiin kuuluu tavaroiden vapaan liikkumisen varmistaminen siten, että kaikkiin direktiivin soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan yhdenmukaisia vaatimuksia riippumatta siitä, missä ne EU:ssa asetetaan markkinoille. Koska tuotetta koskevat vaatimukset ja sen käyttötavat ovat kaikkialla samat, vaikutustenarviointia ei tehty erikseen kussakin jäsenvaltiossa. Valmisteluvaiheessa, jossa oli mukana viranomaisia EU:sta ja kansallisista hallinnoista, ei myöskään tuotu esiin merkittäviä alueellisia eroja tietyn valaisutekniikan käytön vaikutuksissa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *