MEP Korhola esittää päästökauppaan merkittäviä muutoksia

1.7.2008

Benchmarkia huutokaupan tilalle:
MEP Korhola esittää päästökauppaan merkittäviä muutoksia
– suunnanmuutoksella ryhmän enemmistön tuki

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, MEP Eija-Riitta Korhola esittää perustavanlaatuisia muutoksia komission esitykseen seuraavalle päästökauppajaksolle. Korhola vastaa parlamentin isoimman ryhmän EPP-ED:n päästökauppakannasta energia- ja teollisuusvaliokunnassa. Muutosesitykset hän on jättänyt sekä ympäristö- että energiavaliokuntiin, ja on jo saanut tuekseen ryhmänsä enemmistön allekirjoittajiksi. Käytännössä rintama haastaa parlamentin raportöörin Avril Doylen linjan, joka myötäilee komission esitystä.

"Olen kuunnellut huolellisesti päästökaupan piiriin kuuluvia osapuolia ja heidän arvioitaan komission huutokauppamallin vaikutuksista. Analyysit ja tutkimukset olivat varsin huolestuttavia: niiden mukaan järjestelmä johtaisi tuotannon suurimittaiseen siirtymiseen pois Euroopasta, ilman olennaista ympäristöhyötyä", Korhola sanoo.

"Se merkitsisi ns. hiilivuotoa. Erityisen hankalana on pidetty sitä, että vaikka komissio ilmaiseekin huolensa hiilivuodosta ja työpaikkojen siirtymisestä, se ei halua nimetä riskialttiita aloja, perusteena Kööpenhaminan mahdollinen ilmastosopimus vuonna 2009. Teollisuudelle tietämättömyys tulevista pelisäännöistä vaikeuttaa investointeja: tieto siitä mitä teollisuudenaloja ja millaisin toimin suojattaisiin, olisi luvassa vasta 2011."

"Esitän siksi vapautusta huutokaupasta kaikelle päästökaupan piiriin kuuluvalle teollisuudelle, aloja erikseen nimeämättä. On huomattava, että päästövähennysvelvoitteista tämä ei niitä vapauta. Järjestelmä sidotaan ns. benchmark-malliin. Se antaa johdonmukaisen kannusteen satsata päästövähennyksiin ja palkitsee puhtaimpaan tekniikkaan siirtyvää. Sähkötuotannolle huutokauppamalli sen sijaan sopii, koska kustannukset on siirrettävissä kuluttajahintoihin kilpailukykyä vahingoittamatta."

Korhola korostaa, ettei kyseenalaista päästövähennysvelvoitetta, ainoastaan komission valitseman tavan. "Vähennykset on tehtävä EU:n sitoumusten mukaisesti. Kysymys on metodin, ei vähennysten kyseenalaistamisesta. Eurooppaa ei yksipuolisesti pidä altistaa sellaiselle järjestelmälle, joka nostaisi kustannuksia tarpeettomasti ja uhkaisi työpaikkojamme. Siitä ei hyödy edes ympäristö."

Päästökauppadirektiivi tehdään yhteispäätösmenettelynä jäsenmaiden ministerineuvoston kanssa. "Luulen, että minulla on ison ryhmän meppinä paremmat mahdollisuudet ravisuttaa komission esitystä kuin suomalaisministerillä on", Korhola arvioi mahdollisuuksiaan saada muutokset läpi. "Joka tapauksessa tuki on ollut yllättävän suuri. Parlamentissa on voimakas muutoshalu, se on ikään kuin herännyt siihen, että ilmastopolitiikassa on vaihtoehtoja eikä työpaikkoja kannata omatoimisesti ajaa pois."

Lisätietoja:
Eija-Riitta Korhola 040 5360326

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *