Oikeutesi uskonnonvapauteen ensin EU-kapulakielellä, sitten suomennetuna stadiksi ja muille murteille

12.6.2008

MEP Korhola on käännättänyt katkelmia EU:n perusoikeuksien asiakirjasta suomalaismurteille. Tutustu ja liikutu!

10 artikla
Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus
1.
Jokaisella on oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen. Tämä oikeus sisältää vapauden vaihtaa uskontoa tai vakaumusta ja vapauden tunnustaa uskontoa tai vakaumusta joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin.
2.
Oikeus kieltäytyä asepalveluksesta omantunnon syistä tunnustetaan tämän oikeuden käyttöä sääntelevien kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti.

Stadi
Sä saat funtsii, kelaa ja uskoo mitä sä ikinä tahdot. Näis jutuissa sä voit vendaa sun rotsii nii monta kertaa ku huvittaa ja sä voit pitää bileitä sulle tärkeiden juttujen kunniaks ja sä voit kutsuu sinne ketä sä haluut. Eikä sun ei tarvi mennä inttiin, jos sul on sellanen vakamus.

Rauma
Jokane saa funderat mitä tykkä, seorat omatunttoas niinko se o ja usko juur niinko hän tykkä. Ja stää myäde saa ja vahetta uskontto tai muut näkemyst ja edeles vapasten tunnusta stää ja harjotta joko yksnäs tai yhdes kampratittes kans jumalampalvluksis, seorois, harttauksis, opettamal stää usko-oppi toisil tai muil menoil niinkom parhaks näke. Täst paragraaffist seora semnenki asi, ett uskos taikk moralise näkemykses tähde voi sotaväest ja aselisest palvluksest

Turku
1. Jokaisel o oikeus ajatukse, omantunno ja uskonno vapautte. Tämä oikeus sisältä vapaure vaihta uskontto taik vakaumust ja vapauren tunnusta uskontto taik vakaumust yksin tai yhres muitten kans julkisesten tai yksityiseste jumalanpalveluksis, opettamal, hartaureharjotuksis ja uskonnollisil menoil.
2. Oikeus kiältäytty asepalveluksest omantunno syist tunnustettan tämä oikeurem perustel.

Tampere
1. Kaiken paree, kun pähkii oman tahron mukaan mailman menoo, kuuntelee syrämmensä ääntä ja rukoilee, niinku parhaalta tuntuu. Kyä voi vapaasti liittyä toistenkin saarnamiesten joukkoon. Kaikellaista politiikkaa voi koklata yksin tai porukassa.
2. Pyssyhommia ei illata, ellei nyssitten joku vaatimalla vaari tussariin tarttuun ja ittekin ole sitä miältä, että ny meirän päälle on käyty.

Eteläpohjanmaa
1. Jokahittellä on oikeus funteeraamisen, omantunnon ja uskonnon vapautehen. Se meinaa sitä, notta jokahittellä on oikeus vaihtaa uskontua taikka muuttaa miälipirestänsä, jos siltä tuntuu. Ja jokahinen saa tunnustaa omaa uskontuansa joko yksistänsä tai isoommas joukos, julukisesti taikka sitten yksityysesti jumalanpalaveluksis, hartaustilaasuuksis ja muis sellaasis paikoos.
2. Omantunnon tähären jokahinen saa kiältäytyä sotaväestä, mutta tästä sitten onkin präntättynä tarkemmin jokaasen maan omiis lakikirioos.

Etelä-Karjala
1. Jokkaine saap vappaast ajatell, ellää omatuntosa mukkaa ja uskoo mite haluaa. Tähä oikeutee kuuluu vappaus vaihtaa uskoo tai vakkaumustaa ja vappauve tunnustaa uskoosa tai vakkaumustaa joko yksiksee tai yhess muije kerall julkisest tai yksityisest jumalapalveluksiss, opettamall, pitämäll hartaushetkii tai muit uskonnollisiii mennoi.
2. Asevelvollisuuvest omatunnosyist saap kieltäytyy sen mukkaa ko missäkii kansallisess laiss sanotaa.

Pohjois-Karjala
1. Ite kuhin sua uatella mistee vuan niin kun parraalta tuntuu ja touhuta omantuntosa mukkaan. Jokkainen sua tunnustoo mitä uskoa vuan halluu, ja uskontoosa taikka vakkaumustasa sua vaihtoohin iliman että siihen on kellään nokan koputtamista, ja mitä menoja uskontoon kuuluu, niin niitä sua harjottoo vappaasti.
2. Jos sitten jonkun omatunto sattusi olemaan semmonen, että se ei antasi ottoo tor¬rakkata ollenkaan eikä opetella sotimista armeijan vanikoissa, niin sillon tehhään niin kun kunnii muan omat lait saneloo.

Savo
Jokkaesen pitäs oekeestaan suaha aatella ja uskoo niin kun ite tahtoo, eikä ommootuntookaan pitäs kennenkään toesen panna vorminterisa alle. Tämon semmonen tappaas, että uskontoo suap vaehtoohhii, jos siltä tuntuu ja sama juttu, oljpa tuo nyt mikä uate hyvvääsä. Eikä niitä tarvihe pittee salassa, vuan julukisesti suap ite kuhhii yksinään tae porukassa pittee ommoo kirkonmeininkijjään, opettoo, harjottoo hartaatta tae muita mänöjääsä.
2. Pyssyinkään kansa ei pitäs olla pakko lähtee armeijjaan äksieruuta kunntelemmaan, mikäli vuan oman muan laet vähheekää myöten anta

Lappi
Jokhaisella on oikeus vaphaasseen hunteerauksheen, omantunnon tutkaihluun ja harthau´en harjotukshiin. Se meriteeraa sitä, että hän voipi uskoa, mihin halvaa tahi olla uskomatta. Ittekullaki on oikeus vaihettaa vakkaumusta ja uskoa niin ku villapaitaa vaikka kelin mukhaan, eikä siihen saa olla kelhään mithään sanomista. Jos omatunto soimaa, niin ei ole pakkoa lähteä sotapalveluksheen.

Lue myös oikeutesi hyvään hallintoon

Share Button

1 kommentti artikkeliin “Oikeutesi uskonnonvapauteen ensin EU-kapulakielellä, sitten suomennetuna stadiksi ja muille murteille

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *