Oikeutesi hyvään hallintoon ensin EU-kapulaksi, sitten suomennettu stadiksi ja muille murteille

12.6.2008

MEP Korhola on käännättänyt katkelmia EU:n perusoikeuksien asiakirjasta suomalaismurteille. Tutustu ja liikutu!

41 artikla
Oikeus hyvään hallintoon
1. Jokaisella on oikeus siihen, että unionin toimielimet ja laitokset käsittelevät hänen asiansa puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa.
2. Tähän oikeuteen sisältyy erityisesti:
– jokaisen oikeus tulla kuulluksi ennen kuin häntä vastaan ryhdytään yksittäiseen toimenpiteeseen,
joka vaikuttaisi häneen epäedullisesti,
– jokaisen oikeus tutustua häntä koskeviin asiakirjoihin ottaen huomioon oikeutetun luottamuksellisuuden, salassapitovelvollisuuden ja liikesalaisuuden vaatimukset,                                                                                                     – hallintoelinten velvoite perustella päätöksensä.
3. Jokaisella on oikeus saada yhteisöltä korvausta niistä vahingoista, joita yhteisön toimielimet tai sen
henkilökuntaan kuuluvat ovat aiheuttaneet tehtäviään suorittaessaan, jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.
4. Jokainen voi ottaa yhteyttä unionin toimielimiin jollakin perussopimusten kielistä, ja hänen on saatava vastaus samalla kielellä.

Stadi
Jokasen tarvii pystyyn oleen rela sen suhteen, et jengi ketä on duunis Brysselis ja kaikis byrois hoitaa sen hommii ilman ketunhäntii fair play -pohjalta. Ja sit vielä seki, ettei ne rupee kuppaan sen hommien kaa.

Tampere
Rysselin kivimuureissa on kohreltava kaikkia siävästi. Hälläkössenväliämilläpuolenoikeuson -tyyli ei enää vetele, kun valtiot on kavereita ja samassa kimpassa. Hallinnon on pelattava holjasti. Kekään ei saa olla yrmee kellekkään. Asiat on hoirettava kunnolla nääs
– ja säntillisessä ajassa.

Turku
1. Jokaisel o oikeus sihe, et unionin toimielimet ja laitokset käsittele häne asias pualuetto¬maste, oikeuremmukaseste ja kohtullises ajas.
2. Tähä oikeutte sisälty erikoisest
– jokaise oikeus tulla kuulluks ennenku hänt vasta ruveta yksittäissen toimempittesse, mikä vaikuttais hänesse epäerulliseste
– jokaise oikeus tutustu hänt koskevi asiakirjoihi ku oteta huamio oikeutettu luattamuksellisus, salaspitämise velvollisus ja liikesalaisuure vaatimukset
– hallintoelinte velvote perustella päätökses.

Rauma
Näis asjois täytyki oll liikkell nuukema jälkke. Jokattell meill o näättäk oikkeus siihe, ett unioonis häne asjoitas hantteerata samalaises oorningis ja sikses aika pia, eik ruveta niitten gans ökköttelemä. Ja omi papereitas ja plangeteijas saa kyssyp päälysmiähilt ja tirehtööreilt, eik niit sunkka saa mihinkkä ehdon tahdo lymyttä.

Eteläpohjanmaa
1. Jokahittellä on oikeus siihen, notta kaikki unionin förmynterit ja piänemmäkkin fiskaalit hoitaa asiat pualueettomasti, oikeurenmukaasesti ja oikialla aijalla.
2. Se tarkoottaa jookin sitä, notta:
– jokahittellä on oikeus sanua sanottavansa ennen kun ruvetahan tekemähän mitään, mistä asianosaa¬selle olis tulos huanoja seuraamuksia
– jokahittellä on oikeus plarata niitä paperia, mihinä sen oma nimi on präntättynä. Täs pitää kylläkin ottaa huamiohon kaikenlaaset salaspitovelevollisuuret.
– hallintopualen pitää sitten kans perustella päätökset, mitä ne on teheny

Etelä-Karjala
Oikeus hyvvää vallan pittoo
Vaseti tää meinaa jot:
– jokahise pittää saaha haastaa mast asjasta enne ko hänt ruvetaa höykkyyttämää ainaskaa kovi pahast,
– jokahise pittää saaha lukkee isseesä koskevii paperloit koha pittää mieles, ettei sitte niist turhaa huutele kylil, ei levitä sallaisuuksii vaik kui miel tekis, ei ies sillokaa ko ne koskeet kaupallissii juttuloit.
– päättäjie pittää pystyy selittämmää, miks hyö tek niiko tek.

Pohjois-Karjala
Sillon kun on rettelö, johtupa se kenestä tahhaan, niin herrojen pittää hoettoo selevittely ajal¬laan silleen, jotta kenelläkkään ee jiä sen jäläkeen siitä mittään sanomista.
Kun joku rupevvaa jostaen assiista rosessii nostammaan, niin pittää se ottoo tosissaan, harvemmin sitä lämpimikseen tehhään. Kaekkiin pittää soaha tiettee, mittee niistä on jonnehi virallissiin papereihin kirjotettu, ja peättipä ne herrat mitä tahasa, pittää niihen pysttyy sanommaan, jotta minkä tähe ne teki niin kun teki.
Ja se nyt on itestään selevä, jotta jos meikäläesille jottaen vahinkkoo tapahttuu, sillon kun herrat sattuu jottaen peättämään, niin valtio tahi vaekka unioni sen korvovvaa. Ja sillon kun rosessiin lähettään, niin suomella siellä pittää meikäläesten selevitä.

Savo
Sitä ei potalletakkaan kun siat pottuhalameessa, mitä tähän hallintopuoleen tulloo, vuan jokkaesella on oekeus suaha asiasa reilaan oekpelissä ja sikseennii joutuin, eikä kuppaella niihen kanssa kun Ieva saanassa. Tässä kohen pittää erittäen maenita se, että omia paperijjaan suap viskaalilta kysyä tutierattavaks, eikä ne sua niitä iliman kunnon syytä pimittee.

Lappi
Ittekunki on piettävä huoli siittä, että homma pyssyy hanskassa ja että asiat hoijethaan oikeu´enmukasesti ja kohtuulisessa aijjassa sillon, ku virkakunta alkaa paperitten kanss pellaahmaan. Ittekunki asiana on vahtia, että häntä kuuhlaan ja että hän saapi tion häntä koskevista mulkkauksista säntilisesti ja että hän pystyy varjelhen, ettei salhaisia eikä etenkhään liiketoimintaa koskevia tietoja levitellä mailmale. Jos näin pääsee käyhmään, niin hällä on oikeus

Lue myös oikeutesi uskoa vapaasti

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *