Lasten oikeuksista

14.1.2008

Arvoisa puhemies,

Yhteisen eurooppalaisen arvopohjan perustavimpia ja kantavimpia rakenteita on velvollisuutemme suojella viattomia sieluja, lapsia. Harvasta asiasta voimme olla yhtä yksimielisiä.

On välttämätöntä, että myös yhteisön tasolla suojataan lasten oikeuksien nykyistä tehokkaammin. Komission tiedonanto lasten oikeuksien suojaamista koskevan strategian perustamisesta oli tervetullut.

Parlamentin mietintö strategiasta on kiitettävä. Nostan esille laajasta kokonaisuudesta muutaman kysymyksen.

Ensinnäkin perheiden asema liittyy saumattomasti lasten oikeuksiin. Perhe on kiistatta lapselle paras elinympäristö. Perhe ja perhe-elämän suoja ovat lapsen oikeuksia, jotka toteutuvat, kun perhe voi hyvin. Strategiaan tuleekin sisällyttää toimia perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Lapsen oikeutta kumpaankin vanhempaan pitäisi lähtökohtaisesti suojata.

Lapset altistuvat jo varhain kauhu-, väkivalta- ja seksuaaliviihteelle tuhoisin seurauksin. Muun muassa mietinnön ehdotus yhtenäisen audiovisuaalisen sisällön ja videopelien myyntiä ja levitystä alaikäisille koskevan luokitus- ja merkintäjärjestelmän luomiseksi EU:n sisällä on arvokas. Saastuttaja maksaa -periaatteen tulisi toimia kaupallisessa väkivaltaviihteessä, sillä vahingot ovat valtavat.

Kolmanneksi tulisi ponnistella määrätietoisesti lapsipornografian kitkemiseksi. Lapsia sortavien internetsivustojen sulkemiseen tähtäävien rajat ylittävien operaatioiden vahvistaminen ja julkisten viranomaisten ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön parantaminen ovat komission tärkeimpiä tehtäviä.

Valitettavasti lastenkaan oikeudet eivät ole säästyneet tämän päivän arvorelatiivisuuteen taipuvaiselta yhteyskuntahengeltä. On uskallettava sanoa ääneen, mikä ei ehdottomasti ole relatiivista. Lasten oikeudet ja suoja ovat ihmisarvon ytimessä; siksi "myllynkivistä" ja "merten syvyyksistä" on edelleen syytä muistuttaa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *