Korhola laatimassa Euroopan Parlamentin 17.1 hyväksymää kiireellistä päätöslauselmaa systemaattisen seksuaaliväkivallan kitkemiseksi Kongosta

16.1.2008

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Eija-Riitta Korhola on ollut mukana laatimassa kiireellistä päätöslauselmaa koskien naisiin kohdistuvia systemaattisia ihmisoikeusloukkauksia Kongossa (linkki päätöslauselmaan).

Euroopan Parlamentin 17.1.2008 hyväksymällä päätöslauselmalla vedotaan Kongon hallitukseen ja kansainvälisiin tahoihin pysäyttää ennennäkemättömän laaja ja systemaattinen seksuaalinen väkivalta Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa.

Vaikka maan sisällissota virallisesti päättyi vuonna 2002, aseellisten levottomuuksien kierre yli 20 kapinallisryhmän siivittämässä ja ainakin seitsemän naapurivaltion rahoittamassa taistelussa maan luonnonrikkauksista jatkuu. Yksi Kongon konfliktin erityispiirteistä on ollut raaka ja systemaattinen väkivalta naisia ja tyttöjä kohtaan. Monet kapinallisryhmät, Kongon kansallinen armeija mukaan lukien, yksittäisten raiskausten lisäksi myös ryöstävät nuoria tyttöjä sotilaiden "vaimoiksi".

Sisällissodan runtelemassa Kongossa systemaattisista raiskauksista on tullut sodankäynti ase, jolla tuhotaan perheiden ja yhteisöjen tulevaisuus. Uhrien jälleensopeutuminen on vaikeaa, sillä henkisten ja fyysisten traumojen lisäksi uhrit tulevat usein perheiden ja yhteisöjen hylkimiksi.

Yksinomaan Etelä-Kivun maakunnassa 27 000 naista joutui seksuaalisen väkivallan kohteeksi vuonna 2006, ja Itä-Kongon alueella vuoden 2007 aikana yli 32 000. Luvut kertovat tietenkin ainoastaan raportoidut tapaukset, ja edustavat vain murto-osaa todellisista raiskausluvuista. Arviolta 20% seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneista naisista saa HI-viruksen. Raiskauksiin syyllistyneet joutuvat harvoin oikeuden eteen.

Vaikka turvallisuustilanne on etenkin Kongon itäisissä osissa erittäin heikko, kansalaisjärjestöt tekevät arvokasta avustus- ja jälleenrakennustyötä alueella. Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tukee Kongossa "Naiset sodan jaloissa" -hankkeellaan mm. naisjuristienjärjestöjä, joiden tavoite on lisätä paikallisväestön, poliisin ja oikeuslaitoksen henkilökunnan tietoisuutta naisten oikeuksista ja seksuaaliväkivaltaa kokevista laeista, sekä tarjota naisille ilmaista lakineuvontaa ja asianajajanpalveluita. Lisäksi hanke tukee uhrien hoitoon pääsyä ja heidän jälleensopeuttamista yhteisöihin, sekä naisten oma-apu ryhmiä ja tyttösotilaiden sosiaalistaloudellista ja psykososiaalista kuntouttamista.

KUA:n hallituksen jäsenenä Korhola kiittää kansalaisjärjestöjen aktiivista toimintaa vaativissa olosuhteissa, mutta haluaa samalla muistuttaa, että apua tarjoavat kansalaisjärjestöt eivät pysty yksin takaamaan edes tarvittavaa suojaa ja hoitoa seksuaaliväkivallan uhreille, saati vaikuttamaan maan yleiseen tilanteeseen väkivallan kitkemiseksi. Vastuu oikeuden toteutumisesta ja väkivallan kitkemisestä jää Kongon hallitukselle, jonka poliittisen tahdon avuksi tarvitaan kansainvälisten järjestöjen vahvaa tukea.

Kongon hallituksen on pyrittävä takaamaan, että raiskauksien kohteeksi joutuneet tytöt ja naiset saavat tarvitsemaansa hoitoa, riittävää suojaa ja tukea, sekä oikeudellista apua. Vastuuta on myös alettava kantamaan siitä, että väkivaltaan syyllistyneet viedään oikeuteen, ja heitä rankaistaan kansallisten lakien ja kansainvälisen rikosoikeuden mukaisesti.

EU-parlamentin täysistunnossa 17.1.2008 hyväksyttiin myös Korholan tukemat ihmisoikeusrikkomuksia koskevat kiireelliset päätöslauselmat kiinalaisen toisinajattelija Hu Jianin vapauttamiseksi (linkki), sekä Egyptille osoitettu muistutus noudattaa allekirjoittamiaan ihmisoikeus sitoumuksia (linkki).        

Lisätietoja aiheesta:
MEP Eija-Riitta Korhola +32 2 28 45472
Avustaja Outi Teiskonlahti +32 2 28 37472

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *