Metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja varastoinnista

Arvoisa puhemies,

Käsiteltävä asetus on osa yhteisön elohopeastrategiaan pohjautuvaa kokonaisuutta. EU:n ympäristölainsäädäntöä on nykyaikaistettu strategian mukaisesti istuntokautemme aikana. Olen tyytyväinen siihen, että olemme päässeet vaiheeseen, jossa tarkistetaan suhtautuminen elohopean vientiin – onhan EU aineen maailman suurin viejä.

Elohopean ja sen monien yhdisteiden myrkyllisyys ihmisille ja ympäristölle on kiistatonta, ja kansanterveys- ja ympäristöhaitoista aiheutuvat kustannukset yhteiskunnalle ovat paljon ennakoitua merkittävämmät. Asetuksessa määritellyt kiellot ja varastoinnin kriteerit ovat myös selkeä viesti EU:n ulkopuolelle: kannamme vastuumme näistä haitoista.

Ympäristölainsäädäntötyössä keskeistä on, että valitut keinot ovat paitsi ympäristöllisesti tehokkaita myös yhteiskunnallisesti kestäviä. Ympäristönäkökohdat puoltavat elohopean vientikiellon pikaista voimaansaattamista, niin kuin Papadimoulis oikein toteaa. Emme kuitenkaan voi muiden realiteettien vuoksi hätiköidä. Vaarana nimittäin on, että yhtäällä tehty ratkaisu luo toisaalle joukon uusia ongelmia.

Vientikielto yhteisön alueelta tulisikin saattaa voimaan aikataulullisessa harmoniassa tavoiteltavien kansainvälisten rajoitustoimien kanssa. Koska kansainväliseen sopimuksen aikaansaaminen vienee vielä useita vuosia, on perusteltua tukea komissiota vientikiellon aikataulussa. Elohopean vienti olisi sen mukaan kielletty 1. heinäkuuta 2011 alkaen. Tätä ovat tukeneet miltei kaikki jäsenmaat.

Sama koskee ehdotusta elohopeayhdisteiden saattamiseksi vientikiellon piiriin. Voimme pyytää komissiolta ehdotusta soveltamisalan laajentamiseksi sitten, kun sen laaja-alaisista vaikutuksista riittävästi tietoa. Pakonomainen liikehdintä on nyt tarpeetonta. Jatketaan valitsemamme linjan mukaisesti ja ratkaistaan yksi elohopeaan liittyvä ongelma kerrallaan.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *