Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien elektroniikka- ja sähköromun kierrätystä

18.2.2007

KIRJALLINEN KYSYMYS E-5501/06
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)
neuvostolle

Aihe: Elektroniikka- ja sähköromun kierrätys

Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskeva EU-direktiivi (WEEE-direktiivi 2002/96/EY ) on astunut voimaan 23.1.2003. Direktiivin mukaan jäsenmaiden lainsäädäntö tulee sopeuttaa direktiivin mukaiseksi ja käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteen valmistajan tai maahantuojan tulee järjestää käytöstä poistetun tuotteen jätehuolto. Se, miten direktiivin sisältö toteutetaan, on jäsenmaiden vastuulla. Joidenkin jäsenmaiden käytännössä on kuitenkin ilmennyt ongelmia, erityisesti pienyrittäjien kannalta. Esimerkiksi Suomessa pienyrittäjät kokevat, että kierrätyksen toteutus ajaa heidät pois markkinoilta. Suomeen on perustettu muutama yritys, jotka hoitavat maksua vastaan elektroniikka- ja sähköromun kierrätyksen. Pienyrittäjille järjestelmä on huono, sillä kierrätysmaksun lisäksi tulevat liittymis- ja perusmaksut (esim. 1220 euroa/vuosi) ovat suuret, kun ne suhteutetaan vaikkapa vain muutaman tuhannen euron arvoiseen maahantuontiin. He kokevat, että EU:n tavaran vapaan liikkumisen periaate on uhattuna, sillä korkeat ennakkomaksut rajoittavat vapaata kilpailua ja ennen kaikkea pienten yritysten toimintaa.

Katsooko neuvosto, että direktiivin toteutusta tulisi joissain maissa arvioida uudelleen sen pienyrittäjille aiheuttamien hankaluuksien valossa? Kuinka toimivina neuvosto näkee pienyrittäjien toiveet siitä, että maksut määrättäisiin EU-alueella suoraan valmistajille ja EU:n ulkopuolelta tuleville laitteille tullauksen yhteydessä? Monella taholla on myös havaittu, että käytännössä ei ole järkevää levittää tuotteita EU-alueen markkinoille ja aloittaa sen jälkeen valtavaa raportointityötä siitä, kuka laitteet on myynyt. Millaisia kokemuksia neuvosto on tämän käytännön toimivuudesta kerännyt?

E-05501/06
Vastaus
(19. helmikuuta 2007)

Neuvosto pitää elektroniikka- ja sähköromusta huolehtimista jätehuollon ratkaisevan tärkeänä osana ja on tietoinen siitä, että sen merkitys kasvaa kansallisella, EU:n ja maailmanlaajuisella tasolla.
Elektroniikka- ja sähköromun jätehuollon rahoitusta koskevat näkökohdat sisältyvät elektroniikka- ja sähköromudirektiivin 8 ja 9 artiklan säännöksiin sekä direktiivin 3 artiklan i kohtaan.
Soveltaessaan näitä säännöksiä jäsenvaltioiden on varmistettava a) että tuottajat toteuttavat tarvittavat toimenpiteet rahoittaakseen elektroniikka- ja sähköromun jätehuollon laitteiden käyttöiän lopussa (direktiivissä esitetään useita vaihtoehtoja siitä, miten tämä voidaan toteuttaa) ja b) että valittu elektroniikka- ja sähköromun jätehuoltojärjestelmä ei johda perusteettomiin kilpailurajoitteisiin markkinaketjun loppupäässä tai alkupäässä tai käytännössä monopoliasemaan.

Elektroniikka- ja sähköromudirektiivin tehokkaan täytäntöönpanon osalta neuvosto odottaa direktiivin tarkistamista koskevaa komission ehdotusta, joka tämän on määrä tehdä vuoden 2008 loppuun mennessä ja jossa käsiteltäneen kysyjän esiin ottamia kysymyksiä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *