Euroopan paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta

11.2.2007

Arvoisa puhemies,

haluan alkuun sovittelukomitean jäsenenä kiittää niin esittelijää Frieda Brepoelsia kuin valtuuskunnan puheenjohtajaa Alejo Vidal-Quadrasia hyvin tehdystä työstä. Myös puheenjohtajamaa Suomen mallikas toiminta ansaitsee kiitokset.

Yhteisön ympäristöpolitiikan onnistumiseen vaikuttavat keskeisesti luotettavan tieteellisen tiedon saatavuus ja tuon tiedon sujuva välitys. Siten nyt sovittelun kautta saavutettu esitys direktiiviksi, jolla luodaan oikeudellinen kehys Euroopan paikkatietoinfrastruktuurin eli INSPIREn perustamiselle on perusedellytys ympäristölainsäädännön perusteella tehtävälle tieteelliselle arvioinnille.

Itse olen pitänyt tärkeänä sitä, että paikkatietoinfrastruktuurin luomisessa keskityttäisiin nimenomaan ympäristöpolitiikkaan, jolloin tiedon keskittämiselle olisi käytännölliset perusteet.

INSPIREn käsittelyn eri vaiheissa nousi tärkeimmäksi tavoitteeksi vähentää niitä esteitä, jotka hankaloittavat erityisesti ympäristöä koskevien tietojen yhteiskäyttöä viranomaisten kesken. Sovittelussa päästiin hyvään yhteisymmärrykseen niistä periaatteista, joilla viranomaiset ja yhteisön muut elimet voivat saada käyttöönsä toisten viranomaisten hallussa olevia direktiivin alaan kuuluvia kartta- ja muita paikkatietoaineistoja. Kansalaisten tiedon saatavuuden osalta päästiin myös hyvään lopputulokseen. Jatkossa tarjolla on entistä laajempia ympäristöä kuvaavia verkkopalveluja. Nämä kansalaisille suunnatut palvelut ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Nopeasti muuttuvien aineistojen osalta, kuten esimerkiksi tietyt säätietopalvelut, maksujen periminen sallitaan.

Yhteisöllä on jo ennen INSPIREn luontia ollut käytössä joitakin välineitä, joiden avulla voidaan aluksi edistää luotettavien tietojen, erityisesti julkista sektoria koskevien tietojen, saatavuutta ja myöhemmin yhtenäistää tiedot vertailukelpoisiksi yhteisön tasolla. Yksi niistä on ympäristötiedon julkista saatavuutta koskeva direktiivi, jonka raportoijana olen toiminut. Sen käsittelyssä havaitut ongelmat on INSPIREn valmistelussa otettu huomioon, mistä kiitos.

Kaiken kaikkiaan direktiivi luo hyvän ja toimivan pohjan sekä kansallisten että Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiselle sekä mahdollistaa laadukkaiden tietoaineistojen ja -palveluiden ylläpidon jäsenmaissa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *