Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien yhteistyötä Greenpeacen kanssa

22.1.2007

KIRJALLINEN KYSYMYS E-4923/06
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)
komissiolle

Aihe: Komission ja Greenpeacen väitetty yhteistyö

Suomen Greenpeacen tiedottaja totesi taannoin radiohaastattelussa (Suomen Yleisradion Radio Vega 16.10.) seuraavaa: "Se mikä harvemmin muistetaan on, että EU-komissio tasaisin väliajoin ottaa meihin yhteyttä ja pyytää meitä puuttumaan tilanteeseen kun heillä itsellään, kun komissiolla itsellään ei ole valtuuksia tai sanotaanko mahdollisuuksia pysäyttää ympäristörikoksia. Tätä on sattunut monta kertaa."

Tiedottajan kommenttiin palattiin aamutelevision ajankohtaislähetyksessä (Yle TV 1 23.10.), jossa tämä tarkensi, että kontaktit tulevat suoraan yksittäisiltä komission virkamiehiltä, ja että hän ei tarkoittanut niinkään yhteydenottoa komissiolta instituutiona.

Onko komissio tietoinen tällaisesta toimintatavasta, joka Greenpeacen mukaan on "vakiintunut käytäntö" vai sanoutuuko se siitä irti? Ovatko kyseiset komission virkamiehet ylittäneet toimivaltuutensa, vai pitääkö komissio tämänkaltaista yhteistyötoimintaa ongelmattomana? Katsooko komissio, että tällaisella toiminnalla yhteiskunnan eri toimijoiden luottamus viranomaisen puolueettomuuteen tulee turvatuksi? Katsooko komissio, että näin toimimalla voi parhaiten vaikuttaa EU:n ympäristölainsäädännön toimeenpanoon ja sen arvostukseen?

Edistääkö tällainen "tekoraajan" käyttäminen laillisuutta tai ajatusta siitä, että ympäristörikos on rikos siinä kuin muutkin rikokset? Eikö vaarana ole, että kansalaisjärjestöjen toisinaan käyttämät laillisuuden rajoilla liikkuvat tai sen ulkopuolelle jäävät keinot synnyttävät ajatuksen siitä, että ympäristöasioita ei voida hoitaa normaalin laillisen yhteiskunnan puitteissa: silloin lopullinen ratkaisu jää sen varaan, kenellä on näyttävin kampanja tai suurimmat lihakset? Entä laillinen turva: jos virkamies ymmärsi väärin tai Greenpeace kuuli väärin – mihin instanssiin yritys voi valittaa, jos se kärsii perusteettomasta komission tilaamasta "kenttätuomiosta"?

E-4923/06FI
Komission jäsenen Stavros Dimasin
komission puolesta antama vastaus
(23.1.2007)

Komission mielestä suhteilla eri sidosryhmiin, ja siten myös kansalaisjärjestöihin, on erittäin tärkeä merkitys pyrittäessä hyvään hallintotapaan. Hyvillä suhteilla varmistetaan, että tietojen ja näkemysten vaihto on tehokasta yhteisön politiikkoja kehitettäessä ja toimeenpantaessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että komissio pyytäisi ulkopuolisia tahoja toimimaan puolestaan. Komissio ei ole koskaan pyytänyt Greenpeacea tai muuta vastaavaa järjestöä toimimaan omasta puolestaan. Kansalaisjärjestöt ovat yksin vastuussa teoistaan.

Komissio antaa taloudellista tukea joillekin eurooppalaisille ympäristöalan kansalaisjärjestöille, jotta nämä voisivat tehokkaasti osallistua poliittiseen vuoropuheluun. Greenpeace ei kuitenkaan koskaan ole saanut komissiolta taloudellista tukea, sillä Greenpeacen toimintaperiaatteet eivät salli sen ottavan vastaan julkista rahoitusta. Greenpeace haluaa näin varmistaa riippumattomuutensa julkisista tahoista.

Komission tietojen mukaan Suomen Greenpeace on virallisesti kiistänyt mediassa esitetyn väitteen.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *