Talous- ja kauppasuhteista Euroopan unionin ja Intian välillä

26.9.2006

Arvoisa puhemies,

EU:lla on Intian suurimpana kauppakumppanina luonnollinen kiinnostus maan talouden kehitystä kohtaan. Uutiset ovatkin viime aikoina olleet hyviä: Intian talouskasvu on ollut nopeaa, lapsityövoiman vähentämiseen on sitouduttu ja Intia on yksi polkumyynnin vastaisten toimien aktiivisimmista käyttäjistä. Intia pyrkii myös uudistamaan rahoitusalaansa ja suunnittelee rupialle asetettujen rajoitusten poistoa. Myös EU:n ja Intian välillä käynnissä oleva ihmisoikeusvuoropuhelu on alkanut rohkaisevasti, Intian kansallinen ihmisoikeuskomissio on toiminut tarkasti.

Samanaikaisesti tapahtuu myös huolestuttavaa kehitystä. Kaupunkien ja maaseudun välinen elintasokuilu kasvaa ja ympäristön kuormitus lisääntyy. Lähes 400 miljoonaa intialaista, noin kolmasosa maan väestöstä, elää alle yhden dollarin päiväansioilla. 40 prosenttia väestöstä on lukutaidottomia. Valtaisa talouskasvu jakautuu hyvin epätasaisesti.

Osaltaan epätasaiseen jakautumiseen ja jopa talouskasvun mahdollisuuksien heikentymiseen vaikuttaa maassa yhä jatkuva kastijärjestelmään pohjautuva syrjintä. Pahimmassa asemassa ovat kastittomat dalitit, joiden oikeuksien toteutumista viranomaiset eivät valvo tarpeeksi tehokkaasti. Arvostan sitä, että maailman suurin demokratia pyrkii korjaamaan lainsäädännöllään aktiivisesti niitä epäkohtia, joita yhteiskunnassa havaitaan. Ns. positiivinen diskriminointi on esimerkki tästä. Mutta: lainsäädäntö ei riitä, on panostettava myös toimeenpanoon. Hyvät poliittiset päätökset tulisi paikallisten viranomaisten puolelta ajaa järjestelmällisesti myös käytäntöön. Tilanteen jatkuessa jää käyttämättä iso osa Intian kansan potentiaalista ja taidoista.

Esitän samalla vakavan pyynnön neuvostolle, että se nostaa Intian vähäosaisten aseman, ympäristöongelmat ja valmiuden selviytyä luonnon katastrofeista agendalle tulevassa EU:n ja Intian välisessä huippukokouksessa Helsingissä. Myös keväällä aloitettua energiavuoropuhelua on jatkettava, sillä Intian tulevan talouskasvun tärkein määrittäjä on kyky täyttää huimasti kasvava energiankysyntä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *