Komissio vasti Korholan kysymykseen tyolosuhteista Espanjan kasvihuoneviljelmillä

11.1.2006

KIRJALLINEN KYSYMYS E-4417/05
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)
komissiolle

Aihe: Työolosuhteet Espanjan kasvihuoneviljelmillä

Lehtitietojen mukaan Espanjan kasviviljelmillä, etenkin Almerian alueen kasvihuoneissa, valtaosa työvoimasta koostuu laittomista siirtolaisista. Paremman elämän toivossa tulleet afrikkalaiset ovat kohdanneet olosuhteet, joissa ihmisoikeuksien ja elämän perusedellytysten toteutuminen on kaukana. Kasvihuoneissa eletään ilman puhdasta vettä ja jatkuvassa kiinnijäännin pelossa.

Espanjan viranomaisilla ei ole mitään suunnitelmia maahan tulevien laittomien siirtolaisten varalle, ja siksi kansalliskaarti "varastoi" Afrikasta tulleet ihmiset kasvihuonealueille, missä työvoiman kysyntää riittää. Maahan tulleita kohdellaan kuin lainsuojattomia: työsopimuksia ei tehdä, työläisiä ei rekisteröidä, työaikoja ei kirjata, irtisanomisaikaa ei ole.

On arvioitu, että vain 20 % alueella työskentelevistä saa työluvan. Loppujen on hyväksyttävä mitkä tahansa työehdot. Almerian viljelijät ovat nauttineet EU-tuista vuodesta 1986 alkaen ja niitä on käytetty runsaasti kasvihuoneiden rakentamiseen. Näiltä pelloilta ovat peräisin mm. EU-maiden markettien vihanneshyllyjen tomaatit, joiden kasvattamisen takana piilevät työehtojen vakavat rikkomukset, joita veronmaksajat valitettavasti tukevat EU:n maataloustukien kautta.

Mitä komissio aikoo tehdä, jotta työskentelyolosuhteet Etelä-Espanjan kasvihuoneviljelmillä paranevat? Onko komissio sitä mieltä, että EU:n maataloustukien vaatimat ehdot täyttyvät alueella, kun työvoima koostuu pääosin laittomista siirtolaisista?

E-4417/05FI
Vladimir Špidlan
komission puolesta antama vastaus
(12.1.2006)

Komissio panee merkille arvoisan parlamentin jäsenen esille tuomat ongelmat, jotka koskevat työolosuhteita maatalousalalla Espanjassa ja etenkin laittomien siirtolaisten tilannetta.

Komissio on aina ottanut toimissaan huomioon EU:ssa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten laittoman työn aihepiirin. Vuonna 2001 komissio esitti maahanmuuttoa koskevaa yhteistä politiikkaa käsittelevän tiedonannon , joka sisältää useita ehdotuksia kolmansien maiden kansalaisten laittoman työnteon torjumiseksi. Sen mukaan esimerkiksi laittomia työntekijöitä käyttäviltä työnantajilta voitaisiin periä kaikki työntekijöiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset, ja laittomia työntekijöitä käyttäville työnantajille voitaisiin määrätä taloudellisia seuraamuksia, jotta laiton työnteko olisi taloudellisesti vähemmän houkuttelevaa. Komissio valmistelee nyt tiedonantoa tulevista painopisteistä laittoman maahanmuuton alalla. Tiedonanto on tarkoitus hyväksyä huhtikuussa 2006, ja laittomien maahanmuuttajien laittoman työnteon torjunta on yksi sen keskeisistä aiheista.

Jotta maahanmuuttoon liittyviä seikkoja käsiteltäisiin kokonaisvaltaisesti, komissio valmistelee EU:n asiakirjoja myös laillisten ja etenkin taloudellisista syistä tapahtuvien maahanmuuttovirtojen tueksi. Komission on tarkoitus hyväksyä laillista maahanmuuttoa koskeva toimintasuunnitelma vuoden 2005 loppuun mennessä. Siinä esitellään komission painopisteet sekä lainsäädäntö- ja muut ehdotukset Haagin ohjelman jäljellä olevaksi kaudeksi (2006–2009). Siihen sisältyy kaksi sellaista aloitetta, jotka voivat osoittautua hyödyllisiksi Espanjan kasvihuoneviljelmillä vallitsevien työolosuhteiden tapauksessa. Toisessa aloitteessa on kyse toimenpiteistä ja kohdennetuista hankkeista, joita tuetaan yhteistyön tiivistämiseksi alkuperämaiden kanssa. Tavoitteena on etenkin testata laillisen maahanmuuton soveltuvia muotoja, joiden myötä tarve laittomien kanavien käyttöön vähenisi (esim. väliaikaista maahanmuuttoa koskevat järjestelyt ja koulutusalan hankkeet). Toisessa aloitteessa ehdotetaan erityistä kausityöntekijöiden maahanpääsyjärjestelyä ja sitä täydentävää yleistä puitesäädöstä, jossa määritellään kaikkien EU:n alueelle laillisesti tulleiden siirtotyöläisten perusoikeudet ja jonka tavoitteena on toisaalta taata tarvittava joustavuus, toisaalta parantaa työntekijöiden oikeuksien suojaa.

Myös kasvua ja työllisyyttä koskeviin Lissabonin tavoitteisiin perustuvissa jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoissa korostetaan muun muassa, että ”erityisen tärkeitä ovat syrjinnän torjunta […] sekä maahanmuuttajien ja vähemmistöjen integroiminen”. Jäsenvaltiot, myös Espanja, ovat äskettäin toimittaneet komissiolle ensimmäiset kansalliset uudistusohjelmansa kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Komissio tarkastelee parhaillaan ohjelmia suhteessa suuntaviivoissa asetettuihin tavoitteisiin, joista yksi koskee maahanmuuttajien ja vähemmistöjen sekä muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden integroimista.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *