EU-parlamentti hyväksyi Korholan mietinnön Århusin sopimuksesta

17.1.2006

"Kansalaisjärjestöjen valitusoikeus pidettävä järkevällä tasolla"

EU-parlamentti hyväksyi keskiviikkona Eija-Riitta Korholan (kok) mietinnön Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin. Kyse on merkittävästä ympäristölainsäädännöstä, joka koskee ympäristötiedon saatavuutta ja kansalaisten osallistumisoikeutta päätöksentekoon. Århusin sopimuksen toimeenpano tapahtuu kolmella direktiivillä, joista kaksi ensimmäistä pilaria ovat jo läpäisseet yhteispäätösmenettelyn sovitteluineen. Korhola on toiminut esittelijänä koko prosessin ajan.

Pilarit koskivat ympäristötiedon avoimuutta sekä yleisön osallistumisoikeutta. Korhola epäilee, että muutoksenhakuoikeutta koskeva kolmas direktiivi jää kokonaan kesken, sillä jäsenvaltiot eivät ole löytäneet yhteisymmärrystä, ja hanketta on haluttu lykätä. Oikeus muutoksenhakuun osoittautui myös tänään hyväksytyn instituutioita koskevan asetusehdotuksen suurimmaksi ongelmakohdaksi.

Korhola on aina korostanut kansalaisten oikeuksia ympäristöasioiden tiedonsaannissa ja osallistumisessa. "Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat demokratian elinehto ja oleellinen osa omaa turvallisuuttamme. Asetus, joka ulottaa Århusin sopimuksen määräysten soveltamisen yhteisötasolle, oli kuitenkin vaarassa saada joitakin huolestuttavia piirteitä muutoksenhaun osalta. Katsoin, että pohjimmiltaan meidän oli tehtävä poliittinen päätös: miten suuressa määrin annamme poliittista valtaa järjestöjen kontrollin alle, ja millaisin perustein. Nyt parlamentti otti maltillisen linjan."

Korhola sanoo kannattavansa päätöksenteon demokraattisuutta ja läpinäkyvyyttä ja toivoo samaa ympäristöjärjestöiltäkin. "Luulen että tätä mietintöä tehdessä yksi ongelma on ollut se, että meillä on Euroopassa ympäristöjärjestöjä laidasta laitaan, ja leimaantumista tapahtuu turhaan. Mietinnössä järjestöille asetetut kriteerit ovat korkeatasoisten järjestöjen oma etu."

"Århusin sopimus on tärkeä osa toimivaa demokratiaa. Siksi kansalaisoikeuksia ei saa käyttää muutoksenhaun osalta väärin, hidastamaan hankkeita tai antamaan toimintakenttä järjestöjen varainkeruukampanjoille. En myöskään voi hyväksyä, että poliittisten päättäjien työ kompastuisi järjestöjen loputtomiin valituksiin. Valitusoikeudesta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä ikiliikkujaa. Väärinkäytökset veisivät pohjaa pois niiltä kansalaisten oikeuksilta, joita alun perin lähdimme puolustamaan", Korhola painotti lopuksi.

Lisätietoja:

Eija-Riitta Korhola, p. +33 3 88.17.54.72, gsm: 040 536 0326, ekorhola@europarl.eu.int, www.korhola.com

Avustaja Miikka Nieminen, p. + 33 3 88.17.54.72, gsm + 32 473 392288

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *