Neuvosto vastasi Korholan kysymykseen Bulgarian liittymisestä Euroopan Unioniin

19.9.2005

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2088/05
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)
neuvostolle

Aihe: Bulgarian liittyminen Euroopan unioniin

Vuonna 1999 Euroopan komissio velvoitti Euroopan unionin puolesta Bulgariaa sulkemaan kuudesta ydinvoimalastaan neljä ennakkoehtona liittymisneuvotteluille. Komissio oli pitkään väittänyt, että kyseiset yksiköt eivät olleet taloudellisesti parantamiskelpoisia. Kaksi yksikköä on suljettu sopimuksen mukaisesti, ja toiset kaksi on määrä sulkea vuoteen 2006 mennessä. Huomattavien investointien ja riippumattomien selvitysten jälkeen kyseiset yksiköt täyttävät nyt kaikki turvallisuuskriteerit, ja neuvoston atomikysymyksiä selvittelevän ryhmän mukaan lisävalvonta ei ole tarpeen. Bulgariasta on tullut nyt sähkön nettoviejä, ja se vie sähköä kaikkiin naapurimaihinsa ja kattaa toisinaan 100 prosenttia alueen sähkövajeesta. Mikäli loput yksiköt suljetaan sovitun mukaisesti, alue joutuu kärsimään sähkökatkoksista. Koska korvaava laitos käyttää polttoaineena ligniittiä, tuloksena on kasvihuonekaasupäästöjen lisääntyminen.

Bulgarian tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unionin jäseneksi laaditun mietinnön 33 kohdassa (G. Van Orden A6-0078/2005) Euroopan parlamentti pyysi neuvostoa noudattamaan sulkemispäivämääriä joustavammin, kunnes päästöjä lisäämätöntä uutta kapasiteettia saadaan rakennettua, mikä ei tapahdu ennen vuotta 2011.

Mitä neuvosto aikoo tehdä Euroopan parlamentin jäsenten esittämän kyseisen pyynnön suhteen?

E-2088/05
Vastaus
(20. syyskuuta 2005)

Bulgaria sitoutui liittymisneuvotteluissa sulkemaan Kozlodujin ydinvoimalaitoksen reaktorin 1 ja reaktorin 2 ennen vuotta 2003 ja on noudattanut tätä sitoumustaan sulkemalla kyseiset reaktorit vuoden 2002 lopussa. Bulgaria on vahvistanut sitoumuksensa sulkea reaktorin 3 ja reaktorin 4 käytöstä poistamista varten vuonna 2006. Kyseinen sitoumus on otettu huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksessa, johon sisältyvät myös sovitut menettelysäännöt EU:n Bulgarialle myöntämän, reaktorien 1–4 sulkemiseen tähtäävän lisärahoitustuen toteuttamiseksi. EU osoittaa näin ollen solidaarisuuttaan Bulgarialle antamalla tuntuvaa taloudellista tukea. EU:n rahoitusosuus on yhteensä 550 miljoonaa euroa vuosina 2000–2009.

Kozloduyn ydinvoimalaitoksen tuotanto oli vuonna 2003 noin 17 TWh (40 prosenttia maan sähköstä); edellisenä vuonna määrä oli 20 TWh, kun toiminnassa oli vielä kuusi reaktoria. Reaktoreiden 5 ja 6 uudistamisohjelmia jatketaan EU:n tuella. Samaan aikaan on edistytty Kaakkois-Euroopan alueellisten sähkö- ja kaasumarkkinoiden luomisessa energia-alan sisämarkkinoiden periaatteiden mukaisesti. Tätä varten komissio on neuvotellut Kaakkois-Euroopan maiden kanssa energiayhteisön perustamista koskevan sopimuksen, joka on juuri parafoitu.

Euroopan parlamentti antoi kuluvan vuoden huhtikuussa suurella enemmistöllä puoltavan lausunnon Bulgarian liittymisestä, mikä mahdollisti liittymissopimuksen allekirjoittamisen 25.4.2005.

Neuvosto odottaa, että liittymissopimukseen sisältyvät sulkemista koskevat sitoumukset pannaan täytäntöön.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *